Ken Uw Wijk

25-jun-2007 (09:12)

 

Uit het CBS gegevens bestand heb ik onderstaande cijfers gehaald. De cijfers zijn, tenzij anders vermeld, van 01 01 2005.

 

Onze Wijk, Den Bonsen Hoeck, heeft 6.290 bewoners verdeeld over 3.180 mannen en 3.110 vrouwen. In de wijk zijn 2.350 huishoudens. De gemiddelde gezinsgrootte is 2,6 personen Met elkaar hebben we 2.780 auto’s. Dat is 1,2  per huishouden.

 

In de gehele Gemeente wonen 40.125 inwoners. Vrouwen 20.134 en mannen 19.991 Dat verdeeld over 16.582 huishoudens.  26,6 % zijn éénpersoonshuishoudens, 32,5 % huishoudens zonder kinderen en 40,9 % huishoudens met kinderen. Totale oppervlakte van Hellevoetsluis is 46,14  km. Hiervan 31,57 km. land en 14,56 km. water. We hebben 198  ha bos en natuur, dat is 5 ha per 1000 inwoners. Heel Nederland heeft 30 ha per 1000 inwoners. Dus wij komen er bekaaid af. En 158 ha recreatie wat 4 ha per 1000 inwoners is. In Hellevoetsluis hebben we totaal 17.183  auto’s en 2.117 bedrijfswagens en 1.491 motoren. 

 

In Hellevoetsluis zijn 16.212 woningen en 650 recreatiewoningen. Er werden in 2005 maar 209 woningen gebouwd. Hiervan 75,1 % koopwoningen en maar 24,9 % huurwoningen.

 

In Hellevoetsluis waren in het schooljaar 2004/2005 1.580 leerlingen in het basisonderwijs. 130 leerlingen in het speciaal onderwijs en 1.720 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Jan Hulshoff

 

 

 

 

Reactie

22-jun-2007 (12:23)

Vandaag 21 Juni de eerste reactie. Weliswaar anoniem, maar de reactie was positief. En laat nu 21 Juni uitgeroepen zijn tot Positiefdag en het is tevens de langste dag, of de kortste nacht zo u wil, de dag waarop de zomer begint. Ik ben het met de schrijver eens dat alle informatie van de wijkblogs gegevens voor de instanties kunnen aanleveren. Daarom roepen we alle wijken op om ook voor hun wijk een blog aan te maken. En we linken naar een ieders blog.

 

Vandaag het Burgerjaarverslag in een extra dikke, prettig  leesbare Helios ontvangen. Een beknopt jaarverslag. Alleen de Bezwaarschriften en Beroepen, dat waren er in 2006 toch nog 212 komen er niet goed af. Ze zijn allemaal te laat behandeld. Dat geeft dan weer 212 gefrustreerde indieners en extra werk voor de ambtenarij. Omdat de indieners steeds maar blijven informeren hoe het er mee zit. Hier is dus veel te winnen. Door de afhandeltermijn te bekorten zullen velen eerder tevreden zijn en vergt het minder werk. Noemen ze dat niet een win-win situatie. Een uitdaging voor de Gemeente lijkt mij.

 

Door het invoeren van de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, is er nog al wat veranderd. Onze Gemeente heeft er veel werk van gemaakt deze wet bekendheid te geven. Ook de éénloket  functie is daar een onderdeel van. Aan het Bruggehoofd nr. 1 kunt u met vele vragen terecht, Telefonisch via 392395 en via website www.wzwtref.nl kunt u alle informatie vinden. U bent Welkom bij het Woon- Zorg- en WelzijnsTrefpunt.  Iedere verandering brengt ook aanloopproblemen met zich mee. Aarzel niet deze te melden dan kan er wat aangedaan worden.

Start Blog Den Bonsen Hoek

20-jun-2007 (02:37)

Weblog Den Bonsen Hoek.

 

In navolging van Hellevoetsluis – noordwest en Hellevoetsluis – Nieuwenhoorn heb ik gemeend dat ook onze wijk zijn eigen weblog nodig heeft. Daarom nodig ik een ieder  uit die iets voor de wijkweblog heeft dit te mailen aan mij. Hoe het zich ontwikkeld zien we wel. Kom met je ideeën. Ik schrijf in het lettertype Verdana. Dat is een duidelijke letter.

 

Ik woon in De “Hofstaete” een 55+ complex aan de Hofwijckstraat 104. Mijn emailadres  hulsh401@planet.nl

 

Jan Hulshoff

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden