Antwoorden gemeente ivm verkeersveiligheid in de wijk

19 november 2009 (11\1157) | Categorie: (on)veiligheid

Beste buurtbewoners en instellingen

 

Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van Hans Dijkman, verkeersdeskundige van de gemeente, op de vragen van 23 juni jl. over de verkeersveiligheid in de wijk Noord West.

 

Willem Janssen Sociaal Makelaar PUSH

 

Reactie Hans Dijkman:


Reactie Stedelijk Beheer op vragen verkeersveiligheid platformoverleg Samen West.
Zonodig kan in de vergadering de reactie nog worden toegelicht.

Verkeersveiligheid
De Moriaanseweg-west is herkenbaar ingericht als 30km weg, zodat handhaving snelheid door politie mogelijk is. Door afdeling Stedelijk Beheer is in de periode van 13 t/m 22 juli snelheid gemeten (thv huisnr. 7 richtig Smitsweg) met als uitkomst een gemiddelde snelheid van 31 km/uur, een V85 van 42 km/uur en een hoogst gemeten snelheid van 88 km/uur.
 
Vogelbuurt
1. Fietspad langs Amnesty Internationallaan is in herfstvakantie weer opengesteld voor fietsers en voetgangers.
2. Inrichting kruising Hoonaartstraat/Rijksstraatweg    
Voorrang is middels bord en haaientanden correct aangebracht.. Er is sprake van een30 km-zone in dit gebied zodat het plaatsen van extra borden binnen de zone niet nodig is.

3. Situatie cafetaria Deurloo
Uitbreiding snelheidsremmende maatregelen niet mogelijk. Wel zijn om parkeren te reguleren paaltjes op trottoir geplaatst.

4. Duindoornstraat
Van 6 t/m 20 oktober is snelheid gemeten V85 is 36 km/uur en Vmax 66 km/uur
 
5. Kruispunt Moriaanseweg west/ Rijksstraatweg
Het lijkt mogelijk om een "opstelvak" fietsers creëren?

6. Inrit parkeerplaats MCC op Moriaanseweg
Korte drempel net voor uitrit moet nog worden aangelegd. Wel na overleg met Turkse werknemersvereniging.

7. Verkeerssituatie Wateringe
Aanleg schoolroute lijkt in 1e helft 2010 mogelijk, e.e.a. afhankelijk van definitieve   kostendekking
 
Kulck Zuid
8. Verkeerssituatie H. Boogaardschool

Kulck Noord/ Ossenhoek
9. Fietspad Ireneplaats, aansluiting Koninginnelaan
Wordt  meegenomen met buurtaanpak.

10. Koninginnelaan
Wordt  meegenomen met buurtaanpak.

11. Parkeren Clausstraat
Actie Politie

12. Uitrit parkeerplaats tegenover wok mandarijn
Uitzicht beperkt agv van geparkeerde auto's wel zijn borden aangebracht fietsers/voetgangers en extra openbare verlichting. Borden uitrit zijn weinig effectief


Met vriendelijke groet,

ing. J.J. (Hans) Dijkman

senior projectcoördinator afdeling Stedelijk Beheer
Gemeente Hellevoetsluis

Brandstichting bij restaurant Rami

2 november 2009 (12\1203) | Categorie: (on)veiligheid

In de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 oktober werd er brand gesticht bij restaurant Rami op de hoek Rijksstraatweg-Moriaanseweg Oost.

 

Een markies viel ten prooi aan het vuur. De schade bleef gelukkig beperkt tot de markies en directe omgeving. Wel is er sprake van rookschade.

 

De schade loopt in de duizenden euro's. Het is niet de eerste keer dat er vandalisme is bij het restaurant. Zo werden eerder al bloembakken vernield en was er sprake van poging tot inbraak.

 

Doe mee met SMS-alert

29 oktober 2009 (16\0449) | Categorie: (on)veiligheid

Een veilige woonomgeving?

 

De politie van Hellevoetsluis is met SMS-alert gestart. Iedereen die in Hellevoetsluis woont of werkt en een mobiele telefoon heeft, kan zich hiervoor aanmelden.

 

De politie gebruikt SMS-berichten om burgers snel op de hoogte te kunnen brengen van actuele veiligheidszaken in hun wijk. Zo zijn er snel meer ogen en oren, die met de politie meekijken. De politie stuurt bijvoorbeeld verzoeken om mee uit te kijken naar de pleger van een misdrijf of een vermist kind. Of u krijgt informatie over hoe u zelf voorkomt dat u slachtoffer wordt van een misdrijf. In de eerste twee gevallen meldt de politie in de SMS ook welke actie zij van u verwachten als u inderdaad informatie voor hen heeft.

 

Wilt u een handje helpen?

Meld u dan aan voor SMS-alert.

U kunt zich als volgt met uw mobile telefoon aanmelden: U stuurt een SMS-bericht met de teket PRR (PRR staat voor Politie Rotterdam-Rijnmond) gevolgd door uw postcode en huisnummer naar nummer 8844.

Een voorbeeld: PRR3012LP30, zonder spaties en zonder een eventuele huisnummertoevoeging.

Als u bijvoorbeeld op de Stationsweg 12 b woont, sms dan 12 zonder de toevoeging b.

Let op!

Uw postcode moet bestaan uit 4 cijfers en 2 letters. Gebruik voor het zijfer 0 (nul) in de postcode geen letter o, uw aanmelding is dan namelijk niet geldig.

U ontvangt vervolgens een sms dat u bent aangemeld. Hierin staat ook een wachtwoord. Met uw eigen mobiele nummer en dit wachtwoord kunt u via de internetsite van de politie Rotterdam-Rijnmond, www.politie-rijnmond.nl persoonlijke gegevens wijzigen. Aanmelden met een vaste lijn die het verzenden van sms-berichten ondersteunt (dus geen 06-nummer) is niet mogelijk.

 

Kosten.

De abonnementdienst SMS-alert is gratis. Alleen voor het aanmeld-sms-bericht kan een bedrag van de rekening of belbundel afgeschreven worden. Dit is afhankelijk van uw provider en abonnement. De berichten die de politie verstuurt, ontvangt u gratis. Het ontvangen van sms-berichten in het buitenland is niet altijd gratis (tijdens uw vakantie kunt u via de internetsite van de politie sms-alert uitschakelen).

 

Scholen aan de Fazantenlaan hebben een eigen wijkagent

22 oktober 2009 (14\0248) | Categorie: (on)veiligheid

De scholen aan de Fazantenlaan (Helinium, Jacob van Liesveldt, Albeda College)  hebben een eigen wijkagent. Gabri Bijl ziet het als een enorme uitdaging de communicatie met de leerlingen te verbeteren. Zij wil laten zien dat de politie een instituut is dat er niet alleen is voor het uitdelen van bekeuringen, maar ook om individuele- en groepsproblemen op te lossen.

Voor de nieuwe wijkagent is er geen kantoortje, haar werkterrein is op straat rondom de scholen.

Gemeente handelt adequaat naar aanleiding van bericht op deze site

28 september 2009 (21\0946) | Categorie: (on)veiligheid

De gemeente Hellevoetsluis heeft zeer adequaat gereageerd naar aanleiding van een bericht op deze site.

De afdeling Toezicht en Handhaving heeft actie ondernomen ivm de gevaarlijke situatie aan de Helmstraat. Met de aannemer werd afgesproken dat voor zaterdag 26 september de boel opgeruimd moest zijn. Er mocht ook geen puin meer buiten containers gelegd worden. En 's avonds moesten de containers goed zichtbaar gemaakt worden. De gemeente heeft de aannemer er op gewezen dat de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente zal controleren of de afspraken nagekomen worden.

 

Op 24 september was de situatie door tussenkomst van de afdeling Toezicht en Handhaving opgelost.

 

Hieruit blijkt dat als men iets waarneemt en dat op de juiste plaats meldt, maatregelen getroffen kunnen worden. Deze site wil eventueel daarin een bemiddelende rol spelen.

 

"Samen" kunnen we de leefbaarheid en het welbevinden in de wijk handhaven en bevorderen.

"Samen", dus bewoners, gemeente en andere instanties.

 

Bij deze hartelijk dank aan de afdeling Toezicht en Handhaving.

 

Het betreffende bericht leest u hier

Moet dit nu echt op deze manier?

18 september 2009 (22\1016) | Categorie: (on)veiligheid

Een bewoner zond ons een aantal foto's over de huidige situatie in de Helmstraat.

We hebben er twee uitgepikt.

Direct na de brug over de watering treft men deze puinhoop aan.

De bewoner heeft de politie gebeld ivm de zeer onveilige situatie.

Bijvoorbeeld de stelconplaat is niet te zien als men over de brug komt aanrijden.

LEVENSGEVAARLIJK dus.

En deze situatie zal minstens het hele weekeind blijven bestaan, want de rommel wordt echt niet op zaterdag opgeruimd.

Wat zegt de politie?

Kunt u zelf de aannemer niet even bellen?

 

Nou, dat kan wel, maar dat is niet de taak van de bewoners!

 

Dit bericht wordt door ons ook onder de aandacht gebracht van de raadsleden.

 

Te gek voor woorden dat aannnemers steeds vaker de troep maar laten liggen.

 

 

 

VEILIGE ROUTE NAAR SCHOOL! STEM !

8 juni 2009 (11\1141) | Categorie: (on)veiligheid

OBS De Wateringe wil graag een veilige route naar school maken voor haar leerlingen.

 

De gemeente stelt dat ze daarvoor geen geld heeft.

 

U kunt helpen bij het realiseren daarvan.

 

Nomineer dit doel op: www.detelefoongids.nl/mijngoededoel

 

Namens de kinderen, ouders en leerkrachten hartelijk dank.

Containers Moriaanseweg nog steeds niet ondergronds.

21 december 2008 (18\0634) | Categorie: (on)veiligheid

De buurtvereniging Hellevoetsluis Noordwest heeft afspraken met de gemeente over de containers aan de Moriaanseweg. Hieronder een berichtje van de buurtvereniging.

 

In het begin van 2008 werden door de Gemeente de glasinzamelcontainers die op de hoek Moriaanseweg-W / Ambachtstraat stonden, verplaatst naar een plaats Moriaanseweg-W / Meidoornstraat.

Hierdoor werd de kruising iets overzichtelijker, waardoor de veiligheid verbeterde.

De Gemeente beloofde dat voor eind 2008 deze containers ondergronds geplaatst zouden worden.

Iets waardoor de veiligheid enorm verbeterd zou worden.

Met nog maar enkele dagen te gaan tot eindejaar, ziet het er naar uit dat die belofte niet waargemaakt zal worden.

Wij wachten af.

Rotzooi, vervolg

11 november 2008 (16\0432) | Categorie: (on)veiligheid

De rotzooi op de hoek van de Helmstraat-Duindoornstraat-Voorvorseweg is eindelijk opgeruimd!

 

Aan de Kleiweg zijn alleen de nog niet kapotgereden spullen opgeruimd.

De rest van de troep ligt er nog steeds!

 

Met een variant op een bekende leus.....

 

"Laat niet als dank voor uw zakelijk emplooi

de buurt zitten met uw troep en rotzooi!"

Ongelofelijk!! Vervolg op de rotzooi......

31 oktober 2008 (17\0506) | Categorie: (on)veiligheid

Maandagavond, 27 oktober, zijn politiemensen met zaklantaarns gesignaleerd bij de door een aannemer achtergelaten rotzooi.

 

Mooi, dacht iedereen, dan wordt het tenminste opgeruimd.

 

Mooi mis!  Blijkt nu, want de rotzooi ligt er nog steeds!

 

En erger nog, vandaag, 31 oktober, werd de beheerder van deze site door de politie gebeld over deze rotzooi.

Mededeling van de politie: "Wij gaan die troep niet opruimen. Daar zijn wij niet voor."

Wie dan wel, was de wedervraag.

"De gemeente. U moet de gemeente hierover benaderen."

Antwoord: "Nou ja, in het eerste berichtje aan u is al te lezen dat de gemeente geïnformeerd is. Het berichtje aan u was een kopie van het bericht aan de gemeente. Dat is er allemaal bij vermeld."

"Ja, maar helaas, wij kunnen er niets aan doen."

 

Deze discussie liep nog wat langer, maar het eindresultaat was en is, dat de troep er nog steeds ligt!

Ondanks het feit, dat wij uitdrukkelijk gewezen hebben op de risico's die kunnen ontstaan als dat materiaal op de rijweg belandt.

 

De politieagent zei van het wijkteam te zijn. De Kleiweg, de Voorvorseweg, enz. wist hij echter niet. Ook niet wanneer er aan de N57 gewerkt was. Hij woont in Rotterdam was zijn excuus. OK, daar kunnen we "begrip" voor opbrengen. Maar niet voor het voortduren van dit soort handelen.

 

De man heeft belooft aktie te ondernemen.

 

We wachten dus maar af.

 

Het helpt.....

27 oktober 2008 (16\0457) | Categorie: (on)veiligheid

Het helpt kennelijk als bekend wordt dat bepaalde zaken publiekelijk verantwoord worden.

 

Politie Rotterdam-Rijnmond stuurde een nieuw antwoord na onze reactie.

 

****

Allereerst onze oprechte excusses dat ons antwoord niet in goede aarde is gevallen. Wij sturen uw reactie ter kennisname naar het wijkteam van Hellevoetsluis.

Zij nemen uw bericht in behandeling.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Politie Service Center

Politie Rotterdam-Rijnmond

 

****

Zo werkt dat (niet) !

27 oktober 2008 (14\0259) | Categorie: (on)veiligheid

Wij informeerden, op verzoek van bewoners, de politie over de achtergelaten rotzooi van verkeersborden enz.

 

Onderstaand antwoord kregen wij van de Politie Rotterdam-Rijnmond.

Te gek voor woorden.

Er moet kennelijk eerst een ongeluk gebeuren voordat de politie ingrijpt!

 

**

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail van 26 oktober 2008.
Uw e-mail is geregistreerd onder nummer 985979.
Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie over dit onderwerp dit registratienummer te vermelden.

Graag willen wij u verwijzen naar uw Gemeente omtrent de klacht van de achtergelaten verkeersborden en de sokkels. Wij als politie zijn niet verantwoordelijk voor het opruimen van verkeersborden ed. na het verrichten van  werkzaamheden, deze werkzaamheden worden uitbesteedt door de Gemeente, zolang dit om een gebied gaat wat binnen de gemeente grenzen ligt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Politie Service Center
Politie Rotterdam-Rijnmond


N.B. Wij reageren alleen op e-mail die via het algemene contactformulier van de politie, http://www.politie-rijnmond.nl/contact, bij ons is binnengekomen.
 
**

Antwoord aan de politie.

27 oktober 2008 (14\0205) | Categorie: (on)veiligheid

Mevrouw / mijnheer,

 

Dit is toch wel erg kort door de bocht!

Zoals in het gezonden bericht staat is de gemeente reeds geïnformeerd.

Maar, u kunt toch als politie ingrijpen voordat er iets ernstigs gebeurt?

Niemand mag toch zomaar de openbare ruimte als vuilstortplaats gebruiken?

 

Wij communiceren met u namens en op verzoek van bewoners van onze wijk.

Zij melden ons diverse zaken.

Wij proberen e.e.a. in goede banen te leiden.

 

Deze correspondentie komt dus uiteraard ook op onze wijksite.

 

Wij zien uw antwoord, maar belangrijker nog uw actie, met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

hellevoetsluis-noordwest

Achtergelaten rotzooi!

26 oktober 2008 (16\0455) | Categorie: (on)veiligheid

Onderstaand bericht ontvingen wij van een bezoeker van de wijksite.

 

****

Misschien was het jullie ook al opgevallen: die verkeersborden, betonnen sokkels en waarschuwingsborden in het perk op de kruising Voorvorseweg/Helmstraat.
Ik vind het er niet utizien!
 
Ik stuurde onderstaande berichtje via het digitaal klachtenformulier naar de gemeente.
Benieuwd wanneer er iets gebeurt!
 
Enige tijd geleden heeft een bedrijf werkzaamheden verricht aan het voetpad vlakbij deze kruising. Inmiddels liggen - al weken - de afzettingen, verkeersborden en betonnen sokkels achteloos in de beplanting geschoven.
Ze beginnen inmiddels al aardig overwoekerd te raken door de beplanting.
Geen gezicht.... en gevaarlijk als het op het in het donker op het wegdek terecht zou komen!
 
****
 
We kunnen er nog aan toevoegen dat ook aan de Kleiweg dezelfde rotzooi achtergelaten is.
En ook langs de provinciale weg N57 richting Haringvlietdam.
 
Je moet er niet aan denken dat die rommel door mens of wind op de rijweg terecht komt. Zeker niet met het huidige weer, waardoor het zicht enorm beperkt is.

Matrixbord en snelheidsmetingen

23 oktober 2008 (12\1223) | Categorie: (on)veiligheid

Het matrixbord zou twee weken in de Duindoornstraat hangen.

De politie gaat nu de snelheden evalueren en afhankelijk van de uitkomst maatregelen nemen.

Dat kan variëren van (verdekte en onaangekondigde) snelheidscontroles tot verkeersmaatregelen.

Snelheidsmeting verwijderd! Waarom nu?

21 oktober 2008 (12\1200) | Categorie: (on)veiligheid

Op 20 oktober is de apparatuur met matrixbord die de snelheid van voertuigen in de Duindoornstraat registreert, verwijderd.
Precies op de dag dat de reconstructie van het wegdek van de Rijksstraatweg is begonnen.
De voertuigen worden d.m.v. bewegwijzering verwezen naar een route door de Duindoornstraat.
De chauffeurs menen de meerdere tijd door de grotere route te kunnen compenseren door met een hogere snelheid te rijden.
Een vergroot aantal registraties van de meetapparatuur zou een beter inzicht kunnen opleveren betreffende de overschrijdingen van de gewenste snelheid van 50 km/u.
Jammer dat net nu die apparatuur verwijderd is.  

Matrixbord met snelheidsmeting in Duindoornstraat.

2 oktober 2008 (21\0953) | Categorie: (on)veiligheid

In de maand oktober zal in de Duindoornstraat een matrixbord geplaatst worden waarop de snelheid van passerende voertuigen gerigistreerd en aangegeven wordt.

 

De bestuur(d)(st)er wordt dmv dit bord geïnformeerd over zijn/haar snelheid.

 

De bedoeling is dat hierdoor de Duindoornstraat minder als racebaan gebruikt zal gaan worden.

 

De plaatsing van het bord geschiedt op verzoek van de buurtvereniging.

De buurtvereniging heeft hierom verzocht n.a.v. meerdere klachten van bewoners en omwonenden van de Duindoornstraat over de te hoge snelheid waarmee door de straat gereden wordt.

 

Man valt van hoge stelling

25 april 2008 (12\1213) | Categorie: (on)veiligheid

Gistermorgen is een 51-jarige Rotterdammer van een hoge stelling gevallen in het nieuwbouwgebied Ossenhoek.

De man had net bouwmaterialen naar boven gebracht met een bouwlift.

Hij is met onbekend letsel naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.

Glascontainers

24 april 2008 (17\0536) | Categorie: (on)veiligheid

Op een vraag van de buurtvereniging betreffende de glascontainers werd het onderstaande antwoord ontvangen.

 

Naar aanleiding van uw verzoek aan het wijkbeheer voor het eventueel verplaatsen van de glascontainers aan de Moriaanseweg West, ter hoogte van de chinees, kan ik u het volgende mededelen.

 

Ik heb contact gehad met de afdeling Stedelijk Beheer en de gesprekspersoon deelde mij mede dat de glascontainers dit jaar nog zullen verdwijnen en dat deze vervangen worden door ondergrondse containers.

Dit zal uiterlijk dit najaar plaatsvinden.

Met betrekking tot het uitzicht op de kruizing zal worden bekeken om de glasbak die het dichtst bij de kruising staat aan de andere zijde neer te zetten en de containers iets meer op het trottoir te plaatsen.

Ik denk dat de problemen dan in eerste instantie zijn opgelost en als alles ondergronds verdwijnt alle problemen zijn opgelost.

Heeft u nog vragen, dan kun u mij altijd bellen.

 

 

Peuter verdronken

18 april 2008 (12\1227) | Categorie: (on)veiligheid

Woensdagmiddag werd de Duindoornstraat opgeschrikt door de komst van ambulances, politie, brandweer en de traumaheli.

De reden was dat een peuter van 2,5 jaar in het water gevallen was.

De aangesnelde hulpverleners begonnen direct met reanimatie en probeerden het kind in een stabiele situatie te brengen.

Per ambulance werd het jongetje, Valentino, naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht.

 

Helaas heeft alle hulp niet mogen baten en is Valentino woensdagavond alsnog overleden.

 

Wij wensen ouders, familie en andere betrokkenen heel veel sterkte.

 

Overigens was en is er niet direct sprake van een gevaarlijke situatie bij de sloot waarin de peuter terecht kwam.

 

Opgemerkt moet worden dat volgens omstanders de hulpverleners (voor zover dat door leken te beoordelen is) zeer betrokken, gedisciplineerd en goed communicerend te werk gingen. Zo werd de zware tas van een vrouwelijk bemanningslid van de traumaheli direct door een politie-agent overgenomen, zodat de traumahulpverlener sneller in de woning aanwezig kon zijn. Ook bij de woning werd het publiek op passende afstand gehouden en werden familieleden op correcte en rustige wijze door politie opgevangen en ondersteund.

 

Langs deze weg dus ook dank aan alle hulpverleners, welke zichtbaar ook heel emotioneel waren onder de omstandigheden.

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden