Nieuwsbrief 6 2009-2010 OBS de Wateringe

30 oktober 2009 (11\1124) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 

 

Nieuwsbrief  6

donderdag  29 oktober  2009

 

Belangrijke data

 

29                oktober                  inleveren oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

 3                november               NIO en NPVJ  groep 8

 3                november              Informatieavond overblijf 19.30 uur

 5                november               Informatiemiddag Helinium voor leerlingen groep 8

 5                november               Informatieavond Helinium voor ouders groep 7+8

 5                november               Voorstelling Roodkapje: groep 1 en 2

10                november               Vergadering oudervereniging

16 t/m 20     november               rapportweek groep 3 t/m 8

 

Afscheid Yvonne Meerman

 

Op 1 november zal juf Yvonne Meerman gaan genieten van haar pensioen. Na vele jaren met veel plezier gewerkt te hebben bij voornamelijk de kleuters, krijgt zij nu voldoende gelegenheid zich bezig te houden met haar hobby’s.

Op 11 november a.s. zullen de collega’s officieel afscheid nemen van haar.

Wij wensen juf Yvonne een hele fijne toekomst toe!

 

Wijzigingen in de groepsbezetting

 

In verband met het vertrek van juf Yvonne, zal juf Janneke de taken van haar overnemen . Op dinsdag en vrijdag zal juf Janneke werken in groep  1/2 A.

Juf Marianne Elsenburg zal in groep 4 één dag per week voor de groep staan.

Meester Hans gaat op woensdag in groep 7 les geven.

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst: OVERBLIJF

 

Op dinsdag 3 november om 19.30 uur a.s. zal in de aula van de school een informatieavond worden gehouden over de tussenschoolse opvang(overblijf).

Vanaf 1 december zal de tussenschoolse opvang verzorgd worden door de Kinderkoepel in samenwerking met de huidige overblijfmedewerkers.

Omdat er een aantal veranderingen zullen plaatsvinden met betrekking tot o.a. de manier van aan- en afmelden, kosten enz, is het belangrijk dat u bij deze avond aanwezig bent.

Deze avond wordt door school in samenwerking met de Kinderkoepel georganiseerd.

Dhr Boelen zal toelichten waarom de school een professionele organisatie inschakelt voor de tussenschoolse opvang. Daarna zal mevrouw VuykNoorland uitleg geven over de Kinderkoepel en de praktische uitvoering van de tussenschoolse opvang op onze school. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst zal ca 21.00 uur worden afgerond.

 

 Vergadering oudervereniging 10 november 2009

 

Plaats:                         aula

Tijd:                            19.30 uur

 

1. Opening                                                   7.   Sinterklaas

2. Ingekomen post                                         8.   Kerst

3. Mededelingen                                            9.   Actielijst          

4. Verslag penningmeester                              10. Volgende vergadering

5. Goedkeuring vorig verslag                                     11. Rondvraag

6. Evaluatie kinderboekenweek                        12. Sluiting

  

Informatieavond Helinium

 

Donderdag 5 november is er een informatieavond van het Helinium. Deze avond wordt georganiseerd voor de ouders  van groep 8. De ouders van groep 7 zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in de aula van onze school.

De avond wordt afgesloten rond 20.30 uur.

 

Welkom                                              

 

Jasmine Marcussen en Amber Groenendijk komen binnenkort bij ons op school! Wij wensen hun een fijne schooltijd toe!!!    

 

Jarigen in november

 

Lilian Maria, Aydin Akbulut, Megan Swiebel, Burak Duman, Peter van Hulst, Almina Kaya, Tugcenur Koral, Rowdey Velthove. Alle kinderen: VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 

Nieuwsbrief 5, schooljaar 2009-2010, OBS De Wateringe

15 oktober 2009 (12\1209) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 

Nieuwsbrief  5

donderdag  15 oktober  2009

 

Belangrijke data

 

 29               oktober                  inleveren oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

16                oktober                  groep 1/2 geen school

19 t/m 23     oktober                  herfstvakantie

26                oktober                  groep 1/2 geen school

27, 28 en 29  oktober                 drempelonderzoek groep 8

 2                november               hoofdluiscontrole

 3                november               NIO en NPVJ  groep 8

 3                november               Informatieavond overblijf 19.30 uur

 5                november               Informatiemiddag Helinium groep 8

 5                november               Informatieavond Helinium voor ouders groep 8

16 t/m 20     november               rapportweek groep 3 t/m 8

  

Afscheid Els Daamen

 

Hierbij bedank ik alle leerlingen, ouders en collega’s voor mijn hartverwarmende afscheid.

De lieve briefjes, tekeningen, kaarten en cadeaus maakten het afscheid tot een bijzondere en onvergetelijke dag!!! Tot ziens!

 

Overblijven

 

Met ingang van 1 december a.s. zal het overblijven georganiseerd gaan worden door de Kinderkoepel. Om U te informeren over allerlei wijzigingen die zullen plaatsvinden, is er op 3 november een informatieavond op school gepland. (Aanvang: 19.30 uur ). Nadere informatie volgt.

 

Regels en afspraken

 

Jaarlijks worden de regels en afspraken die er op onze school gelden in een teamvergadering besproken en aangepast. De regels en afspraken die zijn gewijzigd worden vermeld in de nieuwsbrief. Hieronder vindt u de wijzigingen.

 

Traktaties

We stimuleren gezonde traktatie (zie schoolgids), ook voor leerkrachten! Lollies en kauwgom zijn verboden.

Rondgaan met traktatie tussen 10.00 uur en 10.30 uur.

Het jarige kind mag één ander kind meenemen. Het groepje dat rond gaat bestaat uit max. drie kinderen.

 

Pauzehapje

Omdat wij de laatste tijd constateren dat leerlingen ongezonde etenswaren meenemen , willen wij dat er in het kader van gezond gedrag  na de herfstvakantie als pauzehapje slechts of een stuk fruit of één boterham wordt gegeten.

Na ca een maand zullen we met de leerlingen bekijken hoe de proef is verlopen.

 

Uitstapjes

Werkgroepen of leerkrachten die uitstapjes organiseren beraden zich vooraf op de veiligheid van de locatie. We zorgen voor voldoende begeleiding en voor EHBO kisten.

Er is voor iedere leerling een  schriftelijke toestemmingsverklaring voor het deelnemen aan schoolreisjes en/of excursies op school aanwezig.

Ouders en/of leerkrachten die rijden met leerlingen dienen een inzittenden verzekering te hebben. Ouders kunnen de school nooit aansprakelijk stellen voor schade aan hun auto voortvloeiend uit het vervoer van kinderen. Leerlingen die kleiner zijn dan 1.35 m. moeten op een stoelverhoging zitten. Stoelverhogingen zijn op school aanwezig.

Mobiele telefoons

Sommige leerlingen beschikken over een mobiele telefoon. Het gebruik hiervan wordt op onze school sterk aan banden gelegd. De regeling gaat er als volgt uitzien:

1.                             Het meenemen van mobiele telefoons naar school wordt ten sterkste ontraden.

2.                             De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan een mobiele telefoon.

3.                             Het meenemen van mobiele telefoons is niet verboden, het gebruiken van een mobiele telefoon is in het schoolgebouw tijdens schooltijd wel verboden.

4.                             Leerlingen die een telefoon bij zich hebben, doen die ‘s morgens om 08.30 uur en ‘s middags om 13.00 uur in een afgesloten kistje in de klas. De leerkracht beheert hiervan de sleutel. Ook tijdens de ochtend pauze blijft de telefoon in het kluisje. Om 12.00 uur en om 15.00 uur nemen ze hun telefoon weer mee. Leerlingen mogen de telefoon echter alleen buiten het schoolgebouw gebruiken.

5.                             Ouders die hun kind tijdens schooltijd willen bellen, doen dit via de telefoon van de school. Kinderen die tijdens schooltijd moeten bellen (alleen bij een dringende reden) doen dit eveneens via de telefoon van de school.

6.                             Leerlingen die de telefoon niet afgeven en/of toch gebruikmaken van hun telefoon, leveren bij constatering hiervan hun telefoon bij de leerkracht in.

7.                             Ouders kunnen dan na een week de telefoon weer komen ophalen bij de directie.

 

Spelcomputers

Alleen op van te voren aangekondigde spelletjesmiddagen mogen de spelcomputers worden meegenomen naar school. Het meenemen van spelcomputers gebeurt op eigen risico.

Nieuwsbrief 4, schooljaar 2009/2010, OBS De Wateringe

9 oktober 2009 (01\0145) | Categorie: OBS De Wateringe

Nieuwsbrief  4

donderdag  8 oktober  2009

Belangrijke data

 

 8, 15, 29     oktober                  inleveren oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

 7 t/m 15      oktober                  kinderboekenweek project : aan tafel

16                oktober                  groep 1/2 geen school

26                oktober                  groep 1/2 geen school

27, 28 en 29  oktober                  drempelonderzoek groep 8

 2                november               hoofdluiscontrole

 3                november               NIO en NPVJ  groep 8

 5                november               Informatiemiddag Helinium groep 8

 5                november               Informatie avond Helinium voor ouders groep 8

16 t/m 20     november               rapportweek groep 3 t/m 8         

 

Aanwezigheid directeur

 

Vanaf 14 september is Hans Boelen de gehele week op school aanwezig.

 

Kunstmenu en Kunst in uitvoering

 

Door kunst ga je anders kijken naar jezelf en naar anderen. Daarom is kunsteducatie belangrijk en vooral erg leuk.

Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan het Kunstmenu en Kunst in uitvoering.

Kunstmenu is kijken, luisteren, je verwonderen, geraakt worden, je ergeren, kortom: meeleven. Het is het meemaken van professionele kunst. Alle groepen zullen in dit kader een voorstelling bijwonen.

Groep 1 en 2 gaan naar de voorstelling ‘Roodkapje’; groep 3 en 4 krijgen een tekenproject; groep 5 en 6 luisteren naar een verhalenverteller; groep 7 gaat naar de film ‘Hoppet’ en groep 8 krijgt een op de film ‘Titanic’ gebaseerde theaterslapstick.

Kunst in uitvoering bestaat uit een aantal lespakketten, al dan niet gecombineerd met een gastles. De volgende kunstdisciplines komen aan bod: groep 1 en 2 ‘beeldende kunst’

(Grote kunst voor kleine mensen); groep 3 en 4 ‘theater’(Achter het masker); groep 5 en 6 ‘dans’(Geknipt voor dans) en groep 7 en 8 ‘muziek’(Op het lijf geschreven).

 

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de data van de verschillende voorstellingen. Deze zijn altijd onder schooltijd. Het volledige programma ligt ter inzage in de aula van de school.

Jarigen in oktober                                     

 

Iris Groenendijk uit groep 3, Bas Bakkers uit groep 3, Yasin Yavuzyigitoglu uit groep 7, Demi Bosschaart uit groep 4, Leroy de Ruiter uit groep 8, Madelief van Tilburg uit groep 5,

Boran Yesilyurt uit groep 5, Cynthia Timan uit groep 8 en Tugba Kaya uit groep 4.

Allemaal van harte gefeliciteerd.

 

Welkom bij ons op school

 

Yasin Erdogan en Sura Orcun

 

 

Voorlezen

 

Voorlezen is leuk. Voor kinderen, maar ook voor ouders.

Behalve dat het leuk is, is het ook heel goed voor uw kind. Het is een moment tussen jou en je kind waarin jullie op een leuke manier contact kunnen maken. Ook als je kind zelf al kan lezen is het voor het kind vaak fijn om het toch te blijven doen.

Het kind krijgt op deze manier een gevoel van veiligheid en hebben jullie een moment die alleen van jullie is. Als je op vaste momenten van de dag voorleest brengt dit je kind ook rust en regelmaat in zijn/haar dag.

Daarnaast is voorlezen ook goed voor de taalontwikkeling van je kind; ze leren meer woorden kennen en ze leren hoe een zin opgebouwd wordt.

Voorlezen kan ook gebruikt worden om het kind kennis te laten maken met de wereld om zich heen, waardoor ze die beter leren begrijpen. Als je kind ergens mee bezig is (zoals overlijden van een huisdier of familielid, bang zijn etc.) kan het je kind ook helpen om daarmee om te gaan en helpt het jou als ouders om daarover met je kind in gesprek te gaan.

 

Tips voor het voorlezen:

- Kies een boek uit dat bij je kind past qua leeftijd en interesse.

- Kies een rustige omgeving uit.

- Stop met voorlezen als je merkt dat je kind zijn aandacht verliest.

- Gebruik bij jonge kinderen een kort verhaal en lees hem een paar keer voor. Jonge kinderen houden van herhaling.

- Antwoord op vragen van je kind en praat na over het boek

- Kijk goed naar hoe je kind reageert op het verhaal. Als je kind het bijvoorbeeld eng vindt, sla dan een stukje over.

 

Met vriendelijke groet,

 

Daniëlle Hoogwerf, Schoolmaatschappelijk werker,

d.hoogwerf@careyn.nl , Careyn contact: 088 123 99 88

Nieuwsbrief nr. 3 leerjaar 2009-2010, OBS De Wateringe

24 september 2009 (21\0946) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 Nieuwsbrief  3

donderdag  24 september  2009

Belangrijke data

 

24                september              inleven oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

29                september              informatieavond

29                september              jaarvergadering oudervereniging

30                september              afscheid juf Els

1,8,15,29      oktober                  inleven oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

 5                oktober                  start kinderboekenweek project :aan tafel

16                oktober                  groep 1/2 geen school

26                oktober                  groep 1/2 geen school

 

Feestweek

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde feestweek.

Zowel kinderen, als ouders, als leerkrachten hebben erg genoten.

Hierbij willen wij alle ouders en vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet.

  

Informatie avond

 

Op dinsdagavond 29 september bent u van harte welkom op school vanaf 19.30 uur.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur:     start informatie avond in de groep van uw keuze

ca      20.15 uur:     koffie/thee en start jaarvergadering oudervereniging

 

Rapporten groep 1 en 2

 

M.i.v. dit schooljaar zullen de leerlingen uit de groepen 1 en 2 geen rapporten meer krijgen op vaste momenten in het jaar. De leerlingen krijgen nu een rapport wanneer zij 4,5 jaar, 5 jaar, 5,5 jaar en 6 jaar zijn. Ook krijgen de leerlingen een rapport wanneer zij overgaan naar groep 3.

Dit doen wij omdat dit beter aansluit op het observatiesysteem dat wij gebruiken. Wilt u meer informatie hierover, dan vragen wij u om de informatieavond te bezoeken.

 

Zegeltjes Plusmarkt

 

Bij de Plusmarkt ontvangt u bij uw boodschappen zegeltjes waarmee u kunt sparen voor spelletjes. Als u deze zegels niet gebruikt, zouden wij deze graag krijgen om er spelletjes voor te kopen. U kunt uw zegeltjes geven aan de conciërge van onze school.

 

  

Afscheid juf Els

 

Op 30 september zal het de laatste werkdag zijn van juf Els.

Na 35 jaar met heel veel enthousiasme en liefde voor de

aan haar toevertrouwde kinderen gewerkt te hebben als leerkracht voor

groep 1 en 2, gaat zij nu met haar man genieten van haar pensioen.

Graag willen wij de ouders in de gelegenheid stellen van juf Els

afscheid te nemen.

Daarom nodigen wij u uit op

woensdag 30 september in het speellokaal van 11.30 uur tot 13.00 uur.

  

 

 

 

 

Het feest bij OBS De Wateringe is losgebarsten

15 september 2009 (14\0227) | Categorie: OBS De Wateringe

OBS De Wateringe viert deze week haar 50-jarig bestaan.

De hele buurt zal dat weten!

De ouderen, die graag wat uitslapen, worden 's morgens gewekt door de luidversterkte stem van meester Bram.

Eerder al volde op de stem van meester Bram de hit van Micheal Jackson "Thriller".

Vandaag was er een enorm springkussen opgesteld, waarop de jeugd zich kon uitleven.

Morgen komen alle kinderen verkleed naar school.

Kortom: het is feest bij OBS De Wateringe!

 

 

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2009 - 2010 OBS De Wateringe

10 september 2009 (21\0920) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 

Nieuwsbrief  2

donderdag  10 september  2009

 Belangrijke data

 

14                september              opening feestweek 13.00 uur

15                september              sportdag voor de gehele school

16                september              teamverjaardag en verkleedfeest

17                september              schoolreis voor gehele school

18               september              ’s middags geen school

19                september              reünie voor oud-leerlingen

24                september              inleven oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

 

Gymlessen groep 3 t/m 8

 

M.i.v. vandaag zullen de lessen bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 op de donderdag verzorgd worden door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Groep 8 zal op donderdag als eerste les hebben en wordt daarom om 8.20 uur al in de kleedkamer verwacht. Om 8.30 uur precies zal worden gestart met de lessen bewegingsonderwijs. Groep 4 heeft bewegingsonderwijs van 11.30 uur – 12.15 uur. Voor deze leerlingen beginnen de lessen ’s middags om 13.15 uur.

 

Er wordt verwacht dat alle leerlingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs gymkleding en schoeisel meenemen.

  • Korte broek en T-shirt
  • Legging en T-shirt
  • Gympakje
  • Gymschoenen met goed profiel
  • Geen topjes en trainingspakken

Wanneer een leerling geen gymkleding bij zich heeft mag hij/zij niet meedoen met de les.

 

Stagiaires op school

 

Ook dit jaar zullen er bij ons op school weer een aantal stagiaires werkervaring op doen. Naast stagiaires van de PABO Rotterdam zijn er ook stagiaires SPW. 

 

Nederlands

Om de taalontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren willen wij dat er in en rond onze school zo veel mogelijk Nederlands wordt gesproken.

 

Vrije middag

 

Op vrijdagmiddag 18 september 2009 is de gehele school vrij in verband met de voorbereidingen voor de reünie.

Deze vrije uren kunnen we verantwoorden omdat we op donderdag 17 september tot 17.30 uur op schoolreisje zijn.

Studiedagen/ vrije dagen groep 1 en 2

 

Dit schooljaar zijn geen studiedagen gepland onder schooltijd.

Voor de leerlingen van groep 1 en 2 zijn er wel een aantal extra vrije dagen.

16 oktober

26 oktober

19 februari

1 maart

1 april

6 april

29 april ’s middags

1 juli ‘s middags

2 juli

 

Jarigen in september

 

Deshanira Schilthuizen, Luna van Poppel, Ebrar Yavuzyigitoglu, Seyma Nur Erdogan, Nik van Biezen, Isabella Alves Pereira, Dakotha Vermeulen, Liza Looije, Sanne Looije, Leila Ghandi, Marinda van Veen, Marijke van Hulst, Lorenzo van Buren, Erwin Muijskens, Emre Guray en Alejandra Martinez. 

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

 

 

Welkom bij ons op school

 

Ilker Koral, Dina van der Stoep en Ceyhun Erdogan.

 

Reünie OBS De Wateringe

27 augustus 2009 (21\0951) | Categorie: OBS De Wateringe

De week van 14 t/m 18 september wordt een geweldige feestweek voor de kinderen.

Deze feestweek wordt op zaterdag 19 september afgesloten met een reünie voor oud-leerlingen, leerkrachten, ouderraaadsleden en mr-leden, enz.

 

Van 14.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom op het huidige adres van OBS De Wateringe, Bremstraat 1 (In 1990 is De Wateringe verhuisd van de Moriaanseweg naar de Bremstraat).

 

In enkele lokalen wordt een fototentoonstelling ingericht. Als u fotomateriaal in uw bezit heeft, verzoeken wij u dit, per e-mail of post, op te sturen. Graag voorzien van naam, adres, jaartal waarin de foto gemaakt is en de namen van de personen op de foto. Na de reünie krijgt u de foto's uiteraard terug.

 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van gezellige muziek. Ook zal er in de loop van de dag onder de reüniebezoekers een aantal mooie prijzen worden verloot. U maakt door uw bezoek dus ook nog eens kans op een mooie prijs!

 

Opgave, informatie, toezenden materiaal, enz.:

info@obsdewateringe.nl

tel.: 0181-312155

 

Tot ziens!

OBS De Wateringe, nieuwsbrief 1, schooljaar 2009-2010

27 augustus 2009 (21\0935) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 

Nieuwsbrief  1

donderdag  27 augustus  2009

 

Belangrijke data

 

27                augustus                 inleven oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

3, 10, 17, 24 september              inleven oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

1                 september              vergadering oudervereniging

14                september              opening feestweek 13.00 uur

15                september              sportdag voor de gehele school

16                september              teamverjaardag en verkleedfeest

17                september              schoolreis voor gehele school

19                september              reünie voor oud-leerlingen

 

Schooltijden

 

Dit schooljaar zijn de schooltijden voor alle leerlingen gelijk. Hieronder kunt u nogmaals de tijden zien:

 

Maandag      8.30-12.00    13.00-15.00

Dinsdag       8.30-12.00    13.00-15.00

Woensdag    8.30-12.00

Donderdag   8.30-12.00    13.00-15.00

Vrijdag        8.30-12.00    13.00-15.00

 

Mexicaanse griep

 

U heeft via de media veel gehoord over het Nieuwe Influenza (H1N1)- virus voorheen Mexicaanse griep.

Wij willen u vragen extra alert te zijn op de volgende verschijnselen bij uw kind(eren):

Koorts hoger of gelijk aan 38º C en luchtwegproblemen zoals hoesten, neusverkoudheid en/of keelpijn. Wanneer u (een van) deze verschijnselen constateert neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts en met school. In overleg met de huisarts en met school zal bekeken worden of uw kind naar school kan.

 

Wat kun je doen te voorkoming van deze griep?

Hygiënemaatregelen:

·         Hoest met het gezicht afgewend van andere personen;

·         Hoest met de hand voor de mond, waarbij een papieren zakdoek wordt gebruikt, of hoest in de elleboogholte;

·         De papieren zakdoek maar een keer gebruiken en weggooien;

·         Was de handen regelmatig met ruim water en zeep;

·         Droog de handen met papieren handdoekjes;

 

Leer dit uw kinderen ook!

 

 

Prijswinnaars oud papier

 

Uitslag verloting:

Cadeaubonnen op de volgende lichtblauwe nummers:

94

320

862

 

Kleine prijzen op de volgende oranje nummers:

215

501

512

700

825

840

851

878

 

Iedereen wordt weer hartelijk bedankt voor het verzamelen van oud papier.

 

Vergadering Oudervereniging 1 september 2009

 

Plaats:                         aula

Tijd:                            19.30 uur

 

1. Opening 

2. Ingekomen post

3. Mededelingen                                                      

4. Verslag penningmeester                            

5. Goedkeuring vorig verslag                         

6. Evaluatie afscheid groep 8  

7.   Jaarvergadering c.q. verkiezingen 

8.   Actielijst

9.   Volgende vergadering 

10. Rondvraag

11. Sluiting                       

 

Jarigen in augustus

 

Eren Guray, Jinle Chen, Nienke Snelleman, Bas Hogervorst, Ensar Gunduz, Ali Al Halaby,

Daniel Bosch, Brendon Sader, Suheda Yavuzyigitoglu, Chimene Olieman,

Muhammed Gunduz, Maleny van Veen, Serena Olieman, Aysenur Aktas, Nino Retel Helmrich, Ramin Mohammadi, Dorine Suvaal, Betul Guney, Dominic Laclé,

Zita van der Meijde, Dominique van Buren, Ruveyda Gunduz.

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

 

 

Was

 

Wie wil onze handdoeken en theedoeken wassen? Neemt u aub contact op met onze conciërge Aad van Herwaarden.

  

BELANGRIJK

Schooljaar 2009/ 2010

 

Wij verzoeken u dringend onderstaande gegevens in te vullen in verband met het bijwerken van onze administratie:

 

De ouders/ verzorgers van:

 

Achternaam:                    ……………………………………………………………………..

 

Voornamen kinderen:       ……………………………………….. groep ……………….

                                      ……………………………………….. groep ……………….

                                      ……………………………………….. groep ……………….

 

0

1

8

1

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon                            

Telefoon mobiel

 

0

1

8

1

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon indien u zelf

niet bereikbaar bent

van   

dhr/ mw                         ………………………………………….

 

 

Naam huisarts                  ……………………………………………………………………. 

0

1

8

0 reacties | Reageer

REUNIE OBS DE WATERINGE

26 augustus 2009 (17\0501) | Categorie: OBS De Wateringe

OBS De Wateringe bestaat in september 50 jaar.

 

Ter gelegenheid van dit feit wordt een grote reünie georganiseerd op 19 september.

 

Wilt u uw oud-klasgenoten nog eens ontmoeten?

 

Geeft u dan op via info@obsdewateringe.nl