Vervanging rioolaansluitingen Vogelbuurt

11 november 2009 (22\1001) | Categorie: Openbare ruimten

De gemeente gaat verder met het vervangen van de rioolaansluitingen in de Vogelbuurt.

Het gaat om het vervangen van aansluitingen van woningen op de hoofdriolering en van de straatkolken (putten) op de hoofdriolering.

 

Uit onderzoek is gebleken dat sommige aansluitingen lek zijn. Hierbij gaat het vooral om aansluiting van de kolken. Door deze te vervangen kan verzakking van het wegdek voorkomen worden.

 

Indien er aansluitingen van woningen vervangen moeten worden en deze aansluiting zich op openbaar gebied bevindt, zijn de kosten voor de gemeente en niet voor de bewoner of huiseigenaar. Dit omdat de gemeente de initiatiefnemer is.

Opening speeltuintje Duindoornstraat

13 oktober 2009 (11\1116) | Categorie: Openbare ruimten

Speeltuin eindelijk gerealiseerd door burgerinitiatief

 

Wethouder Jorriena de Jongh opende zaterdag 10 oktober jongstleden op ludieke wijze een speeltuin in de wijk Hellevoetsluis Noord-West. Een speeltuin waar een lang en intensief traject  aan vooraf is gegaan, maar nu door een burgerinitiatief toch van de grond is gekomen. “Het burgerinitiatief is een uitstekend instrument om ideeën die leven in een wijk te realiseren. Deze speeltuin is hier een prima voorbeeld van. In eerste instantie werden de plannen afgewezen op grond van een speelonderzoek: er zouden te weinig kinderen in de wijk wonen en genoeg speelruimte in de buurt aanwezig zijn, maar de bewoners hielden voet bij stuk. Zij leverden 63 handtekeningen in en dat zijn er ruim voldoende om een burgerinitiatief te ondersteunen. De raad was het er unaniem over eens: de speeltuin moest er komen. En nu kunnen dan eindelijk de kinderen en kleinkinderen van de buurtbewoners hier veilig spelen.”

 

Kinderen moeten een veilige speelruimte hebben. Een open gebied waar goed toezicht mogelijk is, waar geen water in de buurt is en waar veilige speelattributen staan. Een plek waar kinderen elkaar spelenderwijs kunnen ontmoeten en waar ze lekker vrij kunnen bewegen. Beweging is belangrijk stelde de Jongh in haar openingswoord, waarna ze als openingshandeling soepel van de glijbaan gleed.  “Als gemeente kijken we natuurlijk naar een eerlijke verdeling in de wijken als  het gaat om plaatsen waar kinderen en jeugd elkaar kunnen ontmoeten. En we hebben afgelopen jaar in ontmoetingsplekken voor kinderen en jeugd 50.000 euro geďnvesteerd. Dit burgerinitiatief was natuurlijk niet in de begroting meegenomen en is nu uit onderhoudsreserve betaald en hieruit wordt tevens het jaarlijks onderhoud bekostigd. Men heeft wel een beetje water bij de wijn moeten doen, want de hoge glijbaan die op het verlanglijstje stond was veel te duur en daarvoor in de plaats is nu een kleinere gekomen. Ondanks dat overschreed de speeltuin het budget, maar dat verschil hebben we als gemeente gedeeld met Maasdelta. De inzet en het doorzettingsvermogen van de buurtbewoners heeft deze speeltuin mogelijk gemaakt en ik hoop dat de kleintjes er heel veel plezier aan beleven,” besluit ze.

 

Maasdelta en gemeente delen meerkosten.

 

Buurtbewoner Paul Venis is de grondlegger van het initiatief: “De eerste plannen gaan 15 jaar terug. Toen wilde ik een speeltuin realiseren in de Duindoornstraat, nog voor mijn eigen kinderen, maar die zijn inmiddels te oud. Toch heb ik het idee niet los kunnen laten en toen met een reorganisatie van de wijk de paar oude speelattributen die er stonden verdwenen, zijn mijn vrouw en ik samen in december 2008 dit burgerinitiatief gestart. Dit ondersteunt door buurtvereniging Hellevoetsluis Noordwest. Ik heb een werkgroep gevormd en deze heeft in het hele traject de kar getrokken. Toen we dachten dat alles rond was, gooiden de glijbaan en het hekwerk de plannen in de war. Deze overschreden het beschikbare budget. Ik ben naar Nico Verstraten van Maasdelta gestapt met de vraag of zij mee wilden investeren en na zijn akkoord ben ik opnieuw naar de gemeente gestapt. Gelukkig wilden zij ook een gedeelte van de meerkosten voor hun rekening nemen. We hebben er met elkaar heel veel werk aan gehad, maar we zijn echt blij met het behaalde resultaat.”

 

Met elkaar sta je sterk

 

Een prima samenwerking dus tussen buurt en buurtvereniging. “Dat is ook waar wij voor staan. Met elkaar kun je meer dan alleen. Paul is jarenlang in z´n eentje bezig geweest, maar nu wist hij zich gesteund in zijn burgerinitiatief door 63 medebewoners en zo maak je het draagvlak breder waardoor een overheid sneller genegen is te luisteren. Ik heb in de gemeenteraad gebruik gemaakt van het spreekrecht en ervaren dat de gemeente het burgerinitiatief ook echt serieus neemt. Ik hoop oprecht dat dit initiatief een uitnodiging is voor onze buurt om lid te worden van onze vereniging. Niet alleen omdat je samen een vuist kunt maken tegen instanties of overheid, maar ook omdat je samen meer leuke activiteiten kunt ontplooien. Geďnteresseerden kunnen via ons e-mail adres: buurtciewest@hotmail.com zich aanmelden voor lidmaatschap of een briefje in de bus doen op Moriaanseweg west 32.

 

Via deze weg willen wij alle sponsors bedanken die deze feestelijke opening van onze speeltuin mogelijk gemaakt hebben,” besluit Fred v.d. Kolk, penningmeester van buurtvereniging Hellevoetsluis Noordwest

 

 

(tekst en fotografie: Hieke Stek)    

 

De wijksite is nu ook bereikbaar onder: www.nieuwhelvoet.nl

 

bekijk hier de foto's

Vreemde "natuurverschijnselen" aan de Voorvorseweg

23 september 2009 (11\1105) | Categorie: Openbare ruimten

Aan de Voorvorseweg worden de laatste tijd de meest vreemde natuurverschijnselen gezien.

Een van de wijkbewoners heeft het voor u op foto weten vast te leggen.

Hebt u een verklaring over de reden en herkomst van deze verschijnselen, reageer dan svp op dit bericht. De medewijkbewoners kunnen daar dan van leren.

 

 

Vogelbuurt zorgt voor een mooiere wijk

9 september 2009 (21\0903) | Categorie: Openbare ruimten

De bewoners van de Vogelbuurt zijn al een hele tijd bezig met het verfraaien van hun buurt. Dit met steun van o.a. de gemeente en de Martinus Groep.

 

Vorige week werd een kunstwerk geplaatst. Het Green Team zorgde voor de beplanting.

Bestemmingsplan Noordwest gedeeltelijk goedgekeurd

27 augustus 2009 (21\0944) | Categorie: Openbare ruimten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 10 juli 2009 het bestemmingsplan Noordwest gedeeltelijk goedgekeurd.

 

U kunt de desbetreffende stukken met ingang van 27 augustus 2009 gedurende 6 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten hebben gericht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een bedenking in te dienen bij Gedeputeerde Staten en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de onthouding van goedkeuring een bereopschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Na het indienen van een beroepschrift kunt u ook - tijdens vermelde termijn - de Voorzitter dan de genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 

Het besluit tot gedeeltelijke goedkeuring treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, wordt het besluit van kracht, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Aan het indienen van een beroepschrift en aan het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Werkzaamheden drukriolering in het gebied van de Westdijk

21 augustus 2009 (14\0206) | Categorie: Openbare ruimten

Een gedeelte van de drukriolering in het gebied van de Westdijk is aan vervanging toe.

Het betreft een van de eerste gerioleerde gebieden in het buitengebied van Hellevoetsluis. De gemalen hebben geen geautomatiseerd storingsmeldingssysteem. Bovendien is de huidige besturing van de gemalen verouderd.

De gemaalbesturing wordt vervangen en er wordt een storingsmeldingssysteem aangebracht.

De werkzaamheden zullen komend najaar worden uitgevoerd.

 

Panna-voetbalveldje in gebruik genomen

23 juli 2009 (12\1212) | Categorie: Openbare ruimten

Bij de CSG Jacob van Liesveldt aan de Fazantenlaan is een Panna-voetbalveldje gemaakt.

Liefhebbers kunnen hiervan gebruik maken.

Start werkzaamheden speeltuintje Duindoornstraat

21 juli 2009 (21\0934) | Categorie: Openbare ruimten

Na veel overleg met de gemeente gaan volgende week (week van 27 juli) de werkzaamheden voor de aanleg van de speeltuin achter de Duindoornstraat (huizen met oneven nummers) van start.

 

Hartelijk dank aan bewoners en ondersteuners.

Opschoondag, 21 maart

2 maart 2009 (11\1155) | Categorie: Openbare ruimten

Op 21 maart wordt de landelijke opschoondag gehouden. Het is de bedoeling dat in kleine groepjes (bewoners) gewerkt wordt aan het verbeteren van een eigen stukje wijk. U kunt hierbij denken aan een plantsoen dat er verwaarloosd bij ligt of een stuk stoep dat aan het begroeien is, een bossage die zo erg gegroeid is dat er enge plekjes zijn ontstaan, etc. Om kort te zijn: elk idee om uw stukje wijk op te knappen is welkom.

Dit kan natuurlijk niet in 1 dag en maart staat bekend om zijn wispelturige staart. Daarom heeft de gemeente besloten om op 21 maart de ideeën voor het opschonen ter plekke in ontvangst te nemen, zodat die gedurende de periode tot september uitgevoerd kunnen worden. De goede plannen zullen door de gemeente worden ondersteund met een pakket en eventueel andere ondersteuning. In juni wordt bekeken wat er van de plannen is geworden en de meest geslaagde opschoonactie zal met een prijsje worden beloond.

De buurtvereniging wil eenieder die een plan heeft ondersteunen en wil de plannen gezamenlijk aan de wethouder overhandigen. Als u een plan heeft laat het ons weten en wij kijken wat wij kunnen betekenen voor de ondersteuning van het plan.

Ons email adres is: buurtciewest@hotmail.com

Speeltuintje Duindoornstraat

20 februari 2009 (13\0138) | Categorie: Openbare ruimten

Het door de buurtvereniging Noordwest ondernomen burgerinitiatief is positief ontvangen.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders steunen het initiatief.

 

Inmiddels is er een werkgroep gevormd uit betrokken bewoners.

Deze werkgroep zal verder overleggen met de gemeente om te komen tot een plan van aanpak.

De gemeente zal zich ook ter plaatse oriënteren.

Er zal financiële ruimte gemaakt worden om e.e.a. te realiseren.

 

De wethouder heeft toegezegd het speeltuintje te zijner tijd officieel te openen.

 

Speeltuintje Duindoornstraat komt er!

24 januari 2009 (11\1104) | Categorie: Openbare ruimten

In de vergadering van 22 januari heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis goedkeuring gegeven aan het inrichten van een speeltuintje bij de Duindoornstraat.

 

De buurtvereniging Noordwest had daarvoor een burgerinitiatief ingediend.

Speeltuintje in raadsvergadering 22 januari

18 januari 2009 (17\0526) | Categorie: Openbare ruimten

Het door de buurtvereniging ingediende burgerinitiatief voor een speeltuintje achter de Duindoornstraat heeft een positief advies gekregen van de raadscommissie zwo.

 

Op 22 januari wordt het voorstel in de gemeenteraad behandeld. Wellicht reden voor u om eens een raadsvergadering bij te wonen. Aanvang van de vergadering 20.00 uur. U kunt vrij en gratis plaatsnemen op de publieke tribune van de raadszaal. Kunt u met eigen ogen en oren waarnemen hoe de politieke vertegenwoordigers met dit voorstel omgaan. 

Opknapbeurt voor Kulck-Noord

15 mei 2008 (18\0657) | Categorie: Openbare ruimten

Eind mei wordt een begin gemaakt met het opknappen van de het oostelijk deel van de buurt Kulck-Noord (Ireneplaats, Willem Alexanderplaats, Bernhardplaats). Op 27 mei wordt het startschot van de buurtaanpak gevierd met een avond voor de bewoners in basisschool De Brug. Woensdag 28 mei is er een straatspeeldag en zaterdag 31 mei is er een wandeling door de buurt, waarbij bewoners laten zien wat er anders zou moeten.

 

De opgeknapte speelplek aan de Willem Alexanderplaats wordt tijdens deze actieweek feestelijk geopend. Deze speelplek wordt alvast verbeterd op initiatief van bewoners.

Bewoners Ossenhoek en Kulck boos op gemeente.

30 april 2008 (21\0923) | Categorie: Openbare ruimten

Bewoners van de Ireneplaats, de nieuwe wijk Ossenhoek en de Oostdijk zijn boos op de gemeente Hellevoetsluis.

 

De bewoners worden onverwacht geconfronteerd met de plannen voor de aanleg van een basketbalveld met fiets- en scooterstalling en een JOP op het voormalige veld van korfbalvereniging 't Kaproen.

 

Het veld zou omgeven worden door een hek van 3,5 meter hoog en lichtmasten.

 

De bewoners hoorden begin april van de plannen. Zij waren op de hoogte van het feit dat er een speelveld zou komen, maar gingen er van uit dat dit een speelveld voor jonge kinderen zou worden. De bewoners hebben bezwaar tegen de overlast die zal ontstaan als de geplande voorziening voor oudere jeugd wordt bestemd. De toekomstige bewoners van de Ossenhoek voelen zich overvallen. Met hen is geen overleg gepleegd.

 

Tijdens een gesprek met o.a. wethouder Joosten hebben de bewoners hun bezwaren duidelijk gemaakt, handtekeningen overhandigd en foto's laten zien van de vele jonge kinderen die momenteel op het veldje spelen.

 

Ondanks dat de bewoners vragen om speelruimte voor de kinderen uit de eigen wijk (in de wijk wonen voornamelijk kinderen onder de 16 jaar), waren de vertegenwoordigers van de gemeente niet onder de indruk van de bezwaren tegen de plannen. De vertegenwoordigers vonden dat de bewoners te emotioneel reageerden, te negatief warenb en dat het allemaal wel mee zou vallen. Toen de bewoners aanvoerden dat er een gevaarlijke speelsituatie zou ontstaan voor de kinderen uit de wijk, omdat er brommers door de wijk en over het fietspad gaan rijden, bekeken de bewoners dit volgens de gemeentelijke vertegenwoordigers te negatief. Toen de bewoners vroegen waar de vele jonge kinderen uit de wijk straks moeten spelen, werd geantwoord dat er speelruimte genoeg is voor deze leeftijdsgroep in Den Bonsen Hoek en midden in De Ossenhoek. Maar welke ouder laat zijn jonge kinderen de drukke Oostdijk en Dijkweg oversteken om te kunnen spelen? Op de vraag of de nieuwe ruimte bedoeld is voor de hangjeugd uit heel Hellevoetsluis antwoordde de gemeente dat Hellevoetsluis de overlast nu eenmaal moet spreiden. (Maak dan zo'n gelegenheid aan de Courtine, bij de woning van de burgemeester is nog plaats genoeg, of achter het gemeentehuis zouden wij zeggen).

 

Op verzoek van de gemeente zijn bewoners een kijkje gaan nemen bij diverse hangplekken. Wat hun opviel was dat geen van de bestaande hangplekken zo dicht bij woningen ligt als in de Ossenhoek het plan is. Ook liggen de hangplekken ruimtelijker, dus er is meer ruimte om het geluid op te vangen.

 

De gemeente heeft de bewoners uitgenodigd om begin juni verder te praten over het plan.

Café 't Oude tolhuys verdwijnt tbv hoogbouw?

29 april 2008 (17\0511) | Categorie: Openbare ruimten

Er zijn binnen het gemeentebestuur van Hellevoetsluis een wethouder en een aantal projectleiders die zich bezighouden met grondexploitatie. In sommige gevallen doen ze vele hectaren grond van de hand voor een grijpstuiver. Denk aan Cape Helius.


Andere stukken grond worden door aannemers/projectontwikkelaars aangekocht om er later smakken geld aan te verdienen. Zo komt de lap grond waar nu het café 't Oude Tolhuys staat ub gabdeb vab Tolstaete BV. De heeft plannen om daar een torenflat neer te zetten. Tot grote verontrusting van de bewoners van de Aalbrecht van Beijerenstraat en de Hein Ewoutstraat.

 

Uiteindelijk zijn er ook plannen om dit nostalgische stukje Hellevoet in een steenklomp te laten veranderen. Het laat B&W van Hellevoetsluis koud, dat de daarachter liggende huizen compleet in de schaduw komen.

 

Oké, stadsvernieuwing mag. Maar hou daarbij het huidige aanzicht van een wijk in ere.

 

Uit: Algemeen Dagblad, 29 april 2008, ingezonden door John Slagmolen.

 

Reactie n.a.v. oproep Buurtbijeenkomst

22 maart 2008 (18\0614) | Categorie: Openbare ruimten

Wij ontvingen (via de buurtvereniging) van een buurtbewoner/bewoonster het onderstaande bericht.

Uiteraard kan de buurtvereniging dit soort problemen niet oplossen. Wel kan de buurtvereniging e.e.a. aankaarten bij de gemeente.

Maar uit het stukje blijkt ook, dat de bewoners zelf iets kunnen doen, namelijk rustiger rijden op de 'parkeerstraat' achter de huizen. Daarnaast de hondenuitlaters aanspreken op het opruimen van de hondenuitwerpselen.

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

Helaas zijn wij verhinderd om op 20 maart 2008 aanwezig te zijn.

Wij hebben het volgende probleem en hopelijk kan hier wat aangedaan worden.

We wonen sinds 1973 aan de Duindoornstraat nr. .. (huisnr. bij redactie bekend, maar ivm privacy weggelaten, het gaat hier echter om de huizen met oneven nummers, de huizen met platte daken).

Sinds die tijd hebben wij altijd een soort speelveld gehad waaronder een speelhuisje en wipkippen. Aan de straatkant stonden bosjes, zodat de kinderen op het grasveld veilig konden spelen. Ook hebben onze kinderen via de gemeente ervoor gezorgd dat er geen honden uitgelaten mochten worden door middel van het plaatsen van borden.

Hiervan hebben wij nog steeds een brief van de gemeente.

 

Sinds de laatste 3 a 4 jaar is alles omgegooid en zijn de bosjes aan de straatkant weggehaald en geplaatst aan het trottoir aan de huizenkant, de speeltjes zijn weggehaald en het veld wordt steeds meer gebruikt door de mensen als uitlaatgebied voor de honden mede door de aanwezigheid van de dierenarts aan de Duindoornstraat.

Voordat de honden op spreekuur gaan worden ze even uitgelaten. Ik ben zelf bij de dierenarts geweest om hierover te praten en deze onderkent dit probleem en geeft zelfs poepzakjes mee, maar dit helpt niet veel.

 

Ons probleem is dat er nu in de Duindoornstraat veel kleinkinderen zijn die bij opa en oma logeren en ook andere kleine kinderen die niet veilig en leuk, zonder last van de uitwerpselen en verkeer, kunnen spelen. Daar de kinderen niet op het grasveld kunnen en mogen spelen, kunnen zij alleen maar rondjes op de fiets op het trottoir maken.

 

Wij hebben onze kleinkinderen 3 dagen in de week en de kinderen kunnen niet lekker buiten spelen, natuurlijk geldt dit ook voor andere kinderen in de buurt. We hebben dit probleem al enige malen aan de gemeente kenbaar gemaakt, maar zonder enig resultaat. Wel wordt gezegd dat er achter het blok Duindoornstraat ook een speelveldje aanwezig is. Maar dat is hetzelfde probleem met het ujitloaten en ook geen speeltjes voor de kinderen. Ze moeten ook steeds dan de doodlopende straat oversteken, waar de bewoners met hun auto, motor of bromfiets te hard rijden en geen erg in de spelende overstekende kinderen hebben.

 

Hopelijk kunt u met het bovenstaande probleem ons en de buurt helpen.

 

Met vriendelijke groet................

 

(Naam en adres van de afzender(s) zijn bij de buurtvereniging en redactie van deze site bekend.)

Pluim voor wijkbeheer.

14 september 2007 (01\0106) | Categorie: Openbare ruimten

Via het nummer 330250 van wijkbeheer meldden woensdag een aantal bewoners uit de wijk dat een transformatorhuisje beklad was.

De andere dag was de ontsierende bekladding weg! Kennelijk niet verwijderbaar, want het hele transformatorhuisje was opnieuw geschilderd.

 

Bij deze ook een oproep aan de ouders: Wijs uw kind op de kosten van dit soort bezigheden!

Plantsoen wordt weer netjes gemaakt.

9 juli 2007 (23\1137) | Categorie: Openbare ruimten

Het is weer even droog in Hellevoetsluis en daar verschenen de mensen van het plantsoenonderhoud.

Vergis u niet, puur handwerk. Distels met de hand uit de grond trekken (en dan blijven lachen!), schoffelen, wilde wingerd met de hand uit de rozenstruiken halen, noem maar op.

En dat het resultaat heeft kunt u zien aan de foto met het bloemenperk.

Hellevoetsluis is een gemeente met veel groen. Met regelmatig onderhoud kan dat heel mooi zijn!

Wij hopen dat de noeste arbeid van deze mensen gewaardeerd wordt door u en door de beleidsmakers, zodat zij meer tijd krijgen hun, met plezier uitgevoerde, werkzaamheden te verrichten.

 

 

      

 

Wat is er mooier dan met plezier je werk kunnen doen?

 

11 uur gebeld, 2 uur hersteld!

9 juli 2007 (13\0159) | Categorie: Openbare ruimten

Om ongeveer 11 uur ging er een telefoontje naar wijkbeheer (330250) i.v.m. een gevaarlijke situatie. Tegels rond een lekke straatkolk waren ondermijnd, lagen los en verzakten, waardoor ongelukken zouden kunnen ontstaan.

Vňňr 2 uur was het hersteld!

 

Bedankt en de complimenten.

Buren balen van aankoop woning door gemeente.

23 juni 2007 (02\0229) | Categorie: Openbare ruimten

De aankoop van de woning Rijksstraatweg 163 (in de volksmond bekend als " 't Zwaantje), zorgt voor onrust bij omwonenden.

 

"Waarvoor heeft u die woning nodig?", vroeg een naaste buurman in een vergadering aan wethouder Henk Joosten. Die kon dat niet haarfijn uitleggen. Het is meer een strategische aankoop voor toekomstige ontwikkelingen. Ooit wordt het Parnassiagebied verder ontwikkeld, de woning grenst daaraan. Ook ligt het perceel in het geplande tracé van de noordelijke randweg die Hellevoetsluis wil aanleggen en die ondermeer dient als ontsluiting van het Parnassiagebied.

"We willen het pand hebben. Het is niet zo dat we er nu iets concreets mee willen doen", verduidelijkte Joosten. "We gaan het waarschijnlijk de eerstkomende tijd verhuren." Waarop PvdA'er Kees Jurgens hem aanvulde: "En als we het niet nodig hebben, verkopen we 't weer."

 

Dat is allemaal mooi en wel, vond de buurman, 'maar wij als directe buren raken door dit soort acties onze huizen aan de straatstenen niet meer kwijt.'

 

De raad trekt voor de aankoop drie ton uit.

 

Uit: Algemeen Dagblad, 23 juni 2007.

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden