Invalidenparkeerplaats Beatrixplaats

9 september 2009 (21\0912) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis brengt ter openbare kennis dat zij heeft besloten:

 

Invalidenparkeerplaats - Beatrixplaats

 

door het plaatsen van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij het daartoe op het wegdek aangeduide parkeervak gelegen aan de Beatrixplaats, aan te wijzen als parkeerplaats bestemd voor het gebruik met uitsluiting van anderen door J.H. Briggeman

Invalidenparkeerplaats Cornelis van Kleiburgstraat

2 september 2009 (22\1014) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

Het college van burgemeester en wethouders heeft door het plaatsen van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij het daartoe op het wegdek aangeduide parkeervak het weggedeelte, nabij de woning aan de Cornelis van Kleiburgstraat een parkeerplaats aangewezen als bestemd voor het gebruik met uitsluiting van anderen door R. Schipper.

 

Burgerinitiatief Smitsweg vastgesteld

20 mei 2009 (21\0949) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

Burgemeester en Wethouders hebben het plan voor de herinrichting van de Smitsweg vastgesteld.

 

In 2007 hebben bewoners en omwonenden van de Smitsweg een burgerinitiatief ingediend met een herinrichtingsplan voor de Smitsweg.

 

De gemeenteraad reageerde zeer positief op dit initiatief, maar er moest eerst nog verkeerstechnisch naar gekeken worden. Daarnaast moest gewerkt worden aan de financiering en de verkeersveiligheid.

 

De voorbereidingen voor de openbare aanbesteding zijn inmiddels gestart.

 

Via een burgerinitiatief hebben inwoners van Hellevoetsluis de mogelijkheid een goed idee ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierdoor kunnen inwoners meer zeggenschap en invloed krijgen op het gemeentebeleid.

 

Een burgerinitiatief kan worden ingediend als minstens 50 personenen het ondertekend hebben.

 

Meer informatie over het indienen van een burgerinitiatief kan verkregen worden bij de griffie van de gemeente, telefoon 0181 - 330911

Inspraak definitief ontwerp Smitsweg

18 maart 2009 (13\0139) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

Vanaf woensdag 18 maart zal voor de duur van 4 weken het definiteive ontwerp voor de herinrichting van de Smitsweg ter inzage liggen.

Als u de tekening wilt zien, kunt u een afspraak maken met de heer C. van der Vliet, afdeling Stedelijk Beheer (tel. 330366).

Reageren kan mondeling, schriftelijk, of per e-mail ( k.vliet@hellevoetsluis.nl )

 

De inspraakperiode zal worden afgesloten door middel van een verslag. Personen die gereageeerd hebben op het voorlopig ontwerp en ondertekenaars van het burgerinitiatief zullen het verslag toegezonden krijgen.

Alternatief verkeersbord tegen wegpiraten.

12 juni 2007 (11\1144) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

 

 

Ouders en personeel van basisschool De Wateringe maken zich ernstige zorgen over de verkeersonveiligheid in de wijk en de omgeving van de school.

 

De kinderen van de school hebben daarom een alternatief verkeersbord gemaakt. Zij hopen dat daarmee de voorbijrazende automobilisten tot inkeer komen.

 

Woensdag 13 juni wordt het bord neergezet. Dit gebeurt bij de opening van de Nationale Straatspeeldag om 13.00 uur.

 

Om ook de gemeente te overtuigen van de ernst van de zaak, krijgt wethouder Jorienna de Jong een ingelijste poster met negen onveilige situaties in Hellevoetsluis Noordwest. Ook eventuele oplossingen zijn daarbij vermeld.

 

De politiek weet dan wat hen te doen staat. Gemakkelijker kan het niet. En zeggen: "Wij wisten dit niet" is ook niet meer mogelijk.

 

Hopelijk kunnen door deze aanpak ongelukken voorkomen worden.

Scholeksterstraat wordt éénrichtingverkeer.

20 mei 2007 (17\0552) | Categorie: Wegen, water, verkeer en scheepvaart

De Scholeksterstraat in de Vogelbuurt wordt een éénrichtingsverkeerstraat.

Aan het begin en eind van de straat komen borden.

Fietsers en bromfietsers mogen wel in beide richtingen rijden.

Het éénrichtingsverkeer in de Scholeksterstraat is een idee van de Vogelbuurt vof, waarin bewoners, gemeente en aannemers participeren.

 

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden