Hellevoetsluis-noordwest is online!

2 juli 2007 (12\1257) | Categorie: Welkom

 

Hellevoetsluis-noordwest bestaat uit: het dorp Nieuw-Helvoet, de bloemen en plantenbuurt, Kulck noord, Kulck zuid, de Rijksstraatweg, het "industrieterrein bij Vermaat", Dorp en Hoonaart, vogelbuurt en de nieuw te bouwen Ossenhoek.

De buitengrenzen van Hellevoetsluis-Noordwest worden gevormd door:  Amnesty Internationallaan, Oostdijk, Parnassialaan, Ossenhoekweg, Voorvorseweg en de Smitsweg.

 

Voor alle duidelijkheid: in de pers wordt het Evertsenplein regelmatig genoemd als zijnde behorend bij Hellevoetsluis-noordwest. Dit is onjuist, het Evertsenplein is gesitueerd in de wijk Hellevoetsluis-zuidwest.

 

De wijk Hellevoetsluis-noordwest heeft de laatste decennia een flinke verandering ondergaan v.w.b. inwonerssamenstelling.

Van de 40.000 inwoners van Hellevoetsluis wonen er ruim 6.500 in Hellevoetsluis-noordwest. Vergeleken met heel de gemeente Hellevoetsluis wonen er in de wijk relatief meer ouderen dan jongeren, ook wonen er relatief gezien meer allochtonen. De verschillen per buurt zijn groot, in de bloemen en plantenbuurt is een vierde van de bewoners van niet-westerse afkomst, in de vogelbuurt is dit een derde.

 

Hellevoetsluis-noordwest is een wijk die is samengesteld uit stevig van elkaar verschillende buurten.

 

Het ontbreken van voorzieningen voor sport, buurtwerk en ontspanning is een duidelijk probleem. Ook het ontbreken van voorzieningen in de openbare ruimten in de wijk (parken, speeltuinen, enz.) zorgt er voor dat een "natuurlijke" socialisatie ontbreekt.

 

Hoewel er in Hellevoetsluis-noordwest relatief gezien meer ouderen wonen dan in de rest van Hellevoetsluis, is het aantal seniorenwoningen in de wijk juist minder dan in de overige wijken. Juist voor de ouderen in de wijk is het een probleem dat de sociale binding de laatste jaren vrijwel geheel verdwenen is.

 

Bewoners van de wijk, met name aan de Moriaanseweg West, klagen voortdurend over de vele verkeersonveilige situaties. Het overgrote deel van de bewoners voelt zich door de gemeente in de steek gelaten en gemanipuleerd.

 

Gelukkig zijn er nog veel mensen in de wijk die er "de schouders onder willen zetten". Steun en een duidelijke, open opstelling van de gemeente is hierbij onontbeerlijk. Vanuit de bewoners komen veel plannen en ideeėn, maar vooralsnog verzanden die vaak in bureaucratische onwil, zo is de beleving bij velen. De Vesting, winkelcentrum, AI-laan en de nieuwe wijken "gaan voor" naar de mening van velen.

 

Dit weblog beoogt een digitaal podium te zijn waarop de acteurs steeds wisselen. De hoop is dat daardoor de sociale betrokkenheid van elke bewoner in de wijk, maar ook van de politiek, zal toenemen. Daarnaast is het vaak zo dat men via een redelijk anoniem medium gemakkelijker kritische punten aan de orde durft en kan stellen dan in een bijeenkomst of persoonlijk gesprek. De bedoeling is dat zij die iets te zeggen of vragen hebben dit op deze wijklog publiceren, zodat anderen daarop kunnen reageren. Ook de politiek kan op deze wijze waarnemen wat er leeft in de wijk. In principe kan alles geplaatst worden, ook meningsverschillen, mits e.e.a. voldoet aan de normale fatsoensnormen.

 

U kunt uw inbreng sturen naar de beheerder van dit weblog (een inwoner van de wijk), via het e-mail adres:

hellevoetsluis-noordwest@live.nl

 

De beheerder zal dan zorgdragen voor plaatsing, waarna een ieder kan reageren.

 

Het adres van het weblog voor de wijk is: www.mijnwijk.nl/hellevoetsluis-noordwest

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriėn

Laatste artikelen

Vrienden