De vragen door Lijstvanbalen in de gemeenteraad waren niet voor niets is gebleken.
Dat de gemeente een spelletje speelt met de Torenhoeve en de wijk is duidelijk uitgekomen.
Bovendien is gebleken dat wethouder Joosten òf niet over goede informatie beschikt òf bewust verkeerde informatie heeft verstrekt.
Duidelijk is in ieder geval dat de boerderij niet leeg staat, de bewoner niets van verkoop wist, evenmin wisten de overige gebruikers iets.
Toch vreemd!

 

Groot-Hellevoet heeft e.e.a. goed opgepikt en schrijft in haar editie van 6 februari:

 

Schuur Torenhoeve druk in gebruik

 

Het mogelijk aan Maasdelta te verkopen pand de Torenhoeve is behalve als woonhuis ook druk in gebruik door een aantal maatschappelijke organisaties.
Zo is de stichting Oost-Europa er al meer dan twintig jaar actief en gaat er vanuit de schuur van de Torenhoeve jaarlijks 240 ton kleding naar Oost-Europese landen.
Dit gebeurt met grote trucks en de vrijwilligers doen dit uiteraard geheel belangeloos.
Van een ziekenhuis in Vlaardingen zijn 120 bedden naar de Torenhoeve gebracht en van daaruit naar ziekenhuizen in Oost-Europa getransporteerd.
De stichting helpt ook tienermoeders aan een babyuitzet en steekt zwervers nieuw in de kleren.
Binnenkort zullen ook kinderbedden van het Ziekenhuis Dirksland naar de schuur worden getransporteerd.

De vrijwilligers van de stichting zijn geschokt door de mededeling dat de gemeente Hellevoetsluis in onderhandeling is over de verkoop van de schuur.

De schuur beschikt niet over licht of elektriciteit, zodat de tientallen vrijwilligers hun werk in de wintermaanden kleumend van de kou staan te doen.

 

Behalve de stichting Oost-Europa zijn ook de stichtingen Charité en Mensen in Nood in de schuur actief.
Ook wordt de schuur gebruikt door Scouting Hellevoetsluis, die er zijn sloepen in onderhoudt en opslaat.
Ook de Oudheidkamer heeft er materialen (waaronder een antieke drukpers) in opgeslagen en ook de gemeente zelf is druk gebruiker van de schuur.

 

De enige die tot nu op de hoogte is gesteld van de voorgenomen verkoop is de stichting Jaarmarkt Grootenhoek.
Zij gebruiken de ruimte als tijdelijke opslag voor hun jaarmarkt en hebben hiervoor vergunning tot 1 april 2008.


Op 25 september is hun per brief door de gemeente Hellevoetsluis meegedeeld dat men voornemens is het pand te verkopen en dat zij, wanneer dit is afgerond, de schuur zullen moeten ontruimen.

 

Verder weet niemand iets van een voorgenomen verkoop. Bewoner Vinke (oud-gemeenteambtenaar) stelt: ‘Ze denken zeker dat ik al dood ben.’ Ook hem is niets bekend over een voorgenomen verkoop.

 

Het pand (thans in beheer bij Maasdelta) vertoont wel flinke sporen van achterstallig onderhoud.

 

Maatschappelijke functie

 

Afgezien van de woonfunctie heeft het pand dus - al vele jaren - een maatschappelijke functie, waarbij er tussen de Grootenhoek en de stichting Oost-Europa een uitstekende samenwerking is ontstaan.


De maatschappelijke functie is groot en gelet op het aantal gebruikers en verschillende doelen is vervangende ruimte zeker niet snel gevonden.

 

Wat betrokkenen echter het meeste stoort is het feit dat alles zich in beslotenheid afspeelt.

 

Als iemand die zich al tientallen jaren inspant voor goede doelen, uit de krant moet lezen dat ‘zijn’ ruimte verkocht gaat worden, is dat bepaald geen vorm van waardering voor vrijwilligers.

 

De commissie WWR van deze week krijgt mogelijk meer duidelijkheid dan de gebruikers en bewoners van de Torenhoeve.


Vooral het feit dat hulporganisaties er een regionaal verzamelpunt hebben zou een zwaarwegend argument moeten zijn als eerst voor alternatieven te zorgen en dan pas over verkoop te praten.

——-

Tot zover het artikel uit Groot-Hellevoet

——

Helaas heeft ook in de commissie WWR wethouder Joosten zich van zijn slechtste kan laten zien. Hij presteerde het zelfs op de vraag van Leonie van Balen waarom hij geen excuses aanbood voor de verkeerde informatie te antwoorden: “Ik wilde u het gras niet voor de voeten wegmaaien. Ik dacht ze komt wel met die vraag.”
Een hoongelach van commissieleden en publieke tribune was zijn (verdiende) deel.

Erger is natuurlijk dat de transparantie, die het college zegt voor te staan, met hele grote voeten getreden is. En natuurlijk is het vertrouwen in deze wethouder ernstig geschaad.

 

Overgenomen van www.lijstvanbalen.nl

 

OOK UIT DEZE AFFAIRE BLIJKT DAT WE, ALS WIJK, GOED "BIJ DE LES" MOETEN BLIJVEN. DE GEMEENTE MOET NIET DE INDRUK KRIJGEN DAT ONZE WIJK EEN SOORT HOLLEBOLLEGIJS IS WAAR ALLES MAAR GESLIKT WORDT!