Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden

bellen naar de gemeente

3 oktober 2015 (10:09) | Categorie: bericht van de gemeente

Even bellen...Gemeente

Naar de gemeente bellen is sinds enige tijd heel gemakkelijk: waar u ook bent in Nederland, u draait – toetst – het nummer 14035. Als u Hilversum heeft gezegd, wordt u direct doorgeschakeld naar onze gemeente.

hilversum.startpagina

3 oktober 2015 (01:03) | Categorie: bericht van de gemeente

 

 hilversum.startpagina.nl

 

http://hilversum.startpagina.nl/

Woningbouw bij vliegveld Hilversum voor Raad van State

1 december 2014 (05:29) | Categorie: bericht van de gemeente

Woningbouw bij vliegveld Hilversum voor Raad van State

1 / 1
zoom out

HILVERSUM - Het college van de gemeente Wijdemeren moet bij de provincie het zogenoemde luchthavenbesluit voor vliegveld Hilversum aanvechten. Dat is volgens de Raad van State de beste kans om woningbouw naast het vliegveld te realiseren.

Wijdemeren maakte maandag bij de Raad bezwaar tegen het bestemmingsplan voor het vliegveld dat door de gemeenteraad van Hilversum is vastgesteld. Maar dat bezwaar heeft volgens de Raad niet zoveel zin als niet eerst het luchthavenbesluit wordt aangepast.

Het al jaren durende geschil tussen de gemeenten Wijdemeren en Hilversum draait om de verharding van de startbaan. Een verharde startbaan kan korter zijn dan de huidige grasbaan en vliegtuigjes kunnen dan ook sneller opstijgen. De lawaaizone rond de baan wordt dan kleiner.

Lawaai

Daardoor kunnen er meer woningen worden gebouwd. En dat is wat Wijdemeren wil. Met een verharde startbaan kunnen alle 600 geplande woningen in het plan Ter Sype worden gerealiseerd. Maar zonder baanverharding zijn dat er slechts 160. Teveel lawaai zorgt ervoor dat de resterende 440 woningen niet mogen worden gebouwd.

Niet waar

Het college van Wijdemeren zegt niet te begrijpen waarom de gemeenteraad van Hilversum met het bestemmingsplan een verbod op baanverharding heeft vastgelegd. De reden daarvoor zou zijn dat woningen in Hilversum meer lawaai te verduren krijgen. Maar dat is volgens Wijdemeren niet waar. Onderzoek heeft juist aangetoond dat bij baanverharding ook in Hilversum nauwelijks meer woningen in de lawaaizone zullen liggen.

Een woordvoerster van Hilversum stelde bij de Raad dat de gemeenteraad nu eenmaal tegen baanverharding is. En de gemeenteraad beslist. Ook al ging een eerder college van Hilversum nog wel onder voorwaarden akkoord met baanverharding.

Uitspraak

In het provinciale luchthavenbesluit is ook geen baanverharding toegestaan. Daarom moet Wijdemeren eerst dit besluit aanvechten om nog kans te maken op uitvoering van zijn hele woningbouwplan. Wijdemeren moet nog beslissen of het luchthavenbesluit wordt aangevochten. Intussen doet de Raad over zes weken uitspraak over het bestemmingsplan

officiele trouwlocaties hilversum

1 november 2014 (11:53) | Categorie: bericht van de gemeente

Vier uw huwelijk in Hilversum

Beleef een van de mooiste dagen van uw leven in Hilversum. Er zijn acht officiële trouwlocaties, elk met bijzondere kenmerken. Allereerst natuurlijk de meest gebruikte trouwlocatie: het Dudok Raadhuis. Ook bijzonder op architectuurgebied is Grand Hotel Gooiland en het Oude Raadhuis op de Kerkbrink. Maar sinds kort kunt u ook trouwen in Beeld en Geluid, in het hart van de Hilversumse media-industrie dus. In het huwelijksbootje stappen kan bij Lakes, vanuit de helikopter de rode loper op kan bij Vliegveld Hilversum. In een groene omgeving trouwen kan zowel bij Pinetum als bij de Hoorneboeg. Op deze site leest u meer over deze trouwlocaties, onze trouwambtenaren en natuurlijk alle praktische informatie.


Vrije locatie

U kunt ook kiezen voor een andere locatie. Dit wordt een 'vrije' locatie genoemd. Voorbeelden van vrije locaties zijn: het café om de hoek, uw eigen huiskamer of een feestzaal. U kunt niet iedere locatie kiezen: een park, bos, of een (varende) boot bijvoorbeeld zijn niet mogelijk als trouwlocatie. Een vrije locatie moet altijd in de gemeente Hilversum liggen. De eigenaar van de locatie moet het goed vinden dat de locatie als trouwlocatie wordt gebruikt. Een verzoek tot aanwijzing van een vrije locatie kunt u richten aan: Gemeente Hilversum, Afdeling Publiekszaken, Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum of mail naar publiekszaken@hilversum.nl Kosten voor het trouwen op een vrije locatie bedragen € 700,00.

Kosteloos trouwen

Wilt u trouwen, maar daar niet te veel geld aan uitgeven? Dan biedt de gemeente u de mogelijkheid om op een bepaalde dag en tijdstip gratis te trouwen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 035. http://www.hilversum.nl/Digitale_Balie/Producten/F_t_m_M/Huwelijksaangifte

contact gemeente Hilversum

1 november 2014 (10:10) | Categorie: bericht van de gemeente

Publiekszaken Stadskantoor
Oude Enghweg 23
1217 JB, Hilversum
publiekszaken@hilversum.nl

Openingstijden Publiekszaken
ma. t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur donderdagavond 17.00 tot 19.30 uur
Op afspraak ook in de middag tot 16 uur.

Telefonisch bereikbaar:
035 - 629 2000
ma t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur donderdagavond 17.00 tot 19.30 uur

Raadhuis
Dudokpark 1, 1217 JE
035 - 629 2111
gemeente@hilversum.nl

Interactieve beweeggames in woondienstencentrum Flat Kerkelanden

1 oktober 2013 (01:23) | Categorie: bericht van de gemeente

Interactieve beweeggames in woondienstencentrum Flat Kerkelanden

Gezelligheid en bewegen voor ouderen met nieuwe techniek.

TuintjevanMax HilverZorg

HilverZorg en Gezondheidscentrum Fitwell brengen gezelligheid en bewegen voor ouderen met nieuwe techniek samen. Op donderdag 18 juli is de nieuwe ruimte met interactieve beweeggames in woondienstencentrum Flat Kerkelanden geopend door Dhr. Ben Hammer, lid Raad van BestuurHilverZorg.

Langer fit

‘Het is uniek dat een omroep, een Hogeschool, een fitnessorganisatie en ouderenorganisatie elkaar weten te vinden. Dit lijkt een klein initiatief maar heeft grote impact. Bewoners in de wijk Kerkelanden hebben zelf aangegeven dat ze langer fit en gezond willen blijven. Wij zijn dan ook blij dat dit initiatief met veel enthousiasme gerealiseerd is.’ aldus Ben Hammer.

If you don´t use it you lose it

Naast hem benadrukten Esther Sarphatie (programmaregisseur gemeente Hilversum) en Jan Slagter (directeur Omroep Max) het belang van ontmoeting en beweging. Jan Slagter vertelt enthousiast: ‘Ik vind het een geweldig initiatief. Wetenschappelijk is bewezen dat als je blijft bewegen het geheugen beter blijft en de kans dat je valt met 50% afneemt. Ik zeg altijd If you don’t use it you lose it.

Voor iedereen in Kerkelanden

’Iedereen uit de wijk Kerkelanden kan onder professionele begeleiding van HilverZorg en Fitwell gebruikmaken van de interactieve beweeggames en fitnessapparaten.

Tuintje van MAX

Eén van de interactieve beweeggames is de conceptgame ‘Het tuintje van Max’ die Omroep Max heeft laten maken door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
In de nieuwe ruimte van Flat Kerkelanden komt men op deze manier met elkaar in contact en wordt op een interactieve, veilige en aantrekkelijke manier gemotiveerd om in beweging te blijven. Na afloop kan men gezellig napraten in de nieuwe koffiecorner. Zelfstandigheid, gezondheid, plezier en gezelligheid gaan bij deze nieuwe activiteiten dan ook hand in hand.

Kerkelanden Leeft!

Het project ‘Kerkelanden in Beweging’ maakt deel uit van de beweging Kerkelanden Leeft! en is een van de 5 deelprojecten. Kerkelanden Leeft! werkt samen met bewoners in de wijk Kerkelanden om het zelfstandig thuis wonen te ondersteunen. Samen leven, samen wonen, samen werken en samen oud worden in de wijk is volgens de bewoners mogelijk als zij contacten en gezelligheid ervaren, fit en gezond kunnen blijven en de woning levensloopbestendig is. Kerkelanden Leeft! is een gezamenlijk initiatief van de bewoners van de wijk Kerkelanden, HilverZorg, Versa Welzijn, gemeente Hilversum, Sherpa, Seniorweb en iZovator.

Bedrijventerrein Kerkelanden ontwikkelt visie op de toekomst

3 mei 2012 (02:16) | Categorie: bericht van de gemeente

Bedrijventerrein Kerkelanden ontwikkelt visie op de toekomst

De gemeente Hilversum gaat samen met ondernemers en eigenaren een visie en strategie op bedrijventerrein Kerkelanden opstellen.

 

De herstructurering van dit terrein heeft een hoge prioriteit bij de gemeente. Ook wordt er gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

In Hilversum en de omliggende regio is de vraag naar bedrijfshuisvesting fors groter dan het aanbod. Dit maakt het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen, zoals Kerkelanden, erg belangrijk. Voor ondernemers is goede bedrijfshuisvesting en een passende omgeving een belangrijke voorwaarde om te kunnen ondernemen. Voor beleggers en makelaars is een goed verhuurbaar bedrijfspand belangrijk. Mede daarom heeft herstructurering van bestaande bedrijventerreinen een hoge prioriteit bij de gemeente Hilversum. Nu is bedrijventerrein Kerkelanden aan de beurt. Komende tijd wordt een visie en strategie op bedrijventerrein Kerkelanden opgesteld. Eerder werd er al een Masterplan Havenkwartier gemaakt. Daar wordt inmiddels gewerkt aan modernisering.

 

Aanleiding om nu met Kerkelanden aan de slag te gaan, is onder meer de aanwezige leegstand, de matige uitstraling van bepaalde panden/percelen en de door gebruikers ervaren parkeerdruk. Al enige tijd wordt door ondernemers, ondersteund door gemeente, politie en brandweer, gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met dit keurmerk kunnen grote stappen worden gezet op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Door de oprichting van een ondernemersvereniging voor Kerkelanden ontstaat er een goede samenwerking tussen ondernemers onderling. Nu is het tijd voor een visie op de toekomst.

 

De visie en strategie voor Kerkelanden wordt door ondernemers, eigenaren en gemeente samen opgesteld. Een heldere visie op de toekomst van Kerkelanden en een concrete strategie om deze visie te verwezenlijken zijn de doelen. Deze visie en strategie zal in de zomer aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden en levert input op voor het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Vreelandseweg en voor de structuurvisie. Planning is om de visie en strategie juni 2011 in de gemeenteraad te bespreken.


Contactpersoon: Marije Drost, m.drost@hilversum.nl, 035-6292067

Lakes nu ook trouwlocatie

19 augustus 2011 (07:44) | Categorie: bericht van de gemeente

Lakes nu ook trouwlocatie
Hilversum heeft er een nieuwe trouwlocatie bij en dat is sterrenrestaurant Lakes aan de Vreelandseweg 50. Het college van B& W heeft het restaurant per 1 juli 2011 aangewezen als vaste locatie voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Lakes had hiertoe een verzoek ingediend bij de gemeente Hilversum. Door het aanwijzen van Lakes wil de gemeente de keuzemogelijkheden voor aanstaande paren en de aantrekkelijkheid van het trouwen in Hilversum vergroten. Bron Gemeente

ServiceMeldpunt wordt Melding Openbare Ruimte

18 augustus 2011 (12:00) | Categorie: bericht van de gemeente

ServiceMeldpunt wordt Melding Openbare Ruimte

Klachten over zwerfafval, kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels kunnen voortaan via de website

Voortaan kan iedere inwoner van Hilversum via internet meldingen over de openbare ruimte indienen. Klachten over zwerfafval, kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels kunnen voortaan via een formulier op deze site gemeld worden. “Een mooie stap voorwaarts in de gemeentelijke dienstverlening,” aldus wethouder Lon Jooren-van der Boor.

Door deze nieuwe elektronische dienst is de naam van ServiceMeldPunt Hilversum gewijzigd in Melding Openbare Ruimte.

Meldingen
Uiteraard kunnen meldingen ook nog steeds per telefoon of e-mail gedaan worden, maar met het nieuwe formulier is een melding indienen makkelijker geworden. Bovendien is het nu ook mogelijk om op de hoogte gehouden te worden van de afhandeling van gemeente Hilversum. Via de persoonlijke internetpagina Mijn Hilversum ziet de indiener meteen of de melding in behandeling is genomen en vervolgens hoe de zaak wordt opgelost.

E-dienst
De eerste twee weken zijn er ongeveer tweehonderd meldingen binnengekomen via deze nieuwe e-dienst. De planning is om dit jaar nog meer e-diensten te introduceren, onder meer voor verhuizingen, uittreksel GBA en horecavergunningen. 

Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro kerkelanden

4 augustus 2011 (03:31) | Categorie: bericht van de gemeente

Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro

Bestemmingsplan Buitengebied, Bestemmingsplan Kerkelanden

Op grond van artikel 1.3.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor de volgende gebieden:

1. Bestemmingsplan Buitengebied
Het plangebied betreft het buitengebied van de gemeente Hilversum. Niet tot het plangebied behoren de kern Hilversum en de wijk Hilversumse Meent. Enkele gebieden direct grenzend aan de kern Hilversum zijn eveneens buiten het plangebied van het Buitengebied gehouden, omdat hiervoor afzonderlijke bestemmingsplannen worden opgesteld, bijvoorbeeld Anna's Hoeve.
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt deel uit van het traject om alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente te actualiseren en digitaliseren. Het nieuwe bestemmingsplan zal hoofdzakelijk een conserverend karakter hebben.

2. Bestemmingsplan Kerkelanden
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Hilversum. Het gebied wordt globaal begrensd door de Diependaalselaan, Vreelandseweg, Kerkelandenlaan en de gemeentegrens. Het bestemmingsplan sluit aan op de bestemmingsplannen Vreelandseweg en Buitengebied.
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt deel uit van het traject om alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente te actualiseren en digitaliseren. Het nieuwe bestemmingsplan zal hoofdzakelijk een conserverend karakter hebben.

Fase
Bovengenoemde bestemmingsplannen zijn in de fase van de vroege planvoorbereiding. De plannen zijn in dit stadium nog niet zo ver dat ze ter inzage kunnen worden gelegd. Daarom is er nog geen gelegenheid om een reactie te geven of zienswijzen naar voren te brengen. Hiernaast worden onafhankelijke instanties ook nog niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Later in de procedure komt dit wel aan de orde.

De (voor-)ontwerpbestemmingsplannen zullen op een nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage gelegd worden en zijn dan ook te bekijken op de gemeentelijke website en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zodra een (voor-)ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit vooraf gepubliceerd in de Gooi en Eembode, op de gemeentelijke website en, in het geval van een ontwerpbestemmingsplan, ook in de Staatscourant. Dan wordt ook aangegeven hoe en wanneer reacties kunnen worden ingediend.
 

Pilot persende container in Kerkelanden in Hilversum

21 mei 2011 (06:53) | Categorie: bericht van de gemeente

Pilot persende container in Kerkelanden in Hilversum

21-06-2011

In de wijk Kerkelanden, nabij winkelcentrum Kerkelanden in de gemeente Hilversum wordt in week 26 een persende ondergrondse container voor plastic geplaatst. Deze is in samenwerking met de gemeente Hilversum uitgevoerd. Het plaatsen van deze container is een proef die tot en met eind 2012 loopt en wordt uitgevoerd om te kijken hoe de plastic inzameling met zo'n container verloopt (onder andere ledigingen en meer aanbieden).

Met een ondergrondse persende container wordt het plastic dat in de container wordt gegooid, gelijk geperst. Hierdoor kan er meer plastic afval in een container.

De persende container komt op dezelfde plek te staan, waar nu nog een bovengrondse container staat (voor de ingang van de Albert Heijn). Aan de andere kant van het winkelcentrum wordt een extra bovengrondse container voor plastic geplaatst.

Pilots
De komende maanden wordt er in de regio een aantal wijkgerichte pilots opgestart met verschillende soorten inzamelmiddelen en aanpak en doelgroepgerichte acties.  Doel is inzicht te verkrijgen in de meest optimale inzamelmethodiek. Uiterlijk begin 2012 wordt in Gooi en Vechtstreek een definitieve keuze gemaakt voor de wijze waarop plastic verpakkingen worden ingezameld.

Dit is een van de pilots die wordt uitgevoerd.


Ster voor bedrijventerrein Kerkelanden

20 maart 2011 (02:22) | Categorie: bericht van de gemeente

Ster voor bedrijventerrein Kerkelanden

Bedrijventerrein Kerkelanden heeft een eerste ster behaald voor het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen’ (KVO-B). Mevrouw H. Brenninkmeijer van MKB-Nederland zal het  bijbehorende certificaat op donderdag 17 maart 2011 overhandigen aan burgermeester Ernst Bakker, wethouder Jan Rensen, vertegenwoordigers uit de werkgroep KVO Kerkelanden van ondernemers, brandweer en politie, alsmede de adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen. De bijeenkomst vindt plaats in het Raadhuis en begint om 14.00 uur.

De werkgroepleden KVO Kerkelanden zijn vorig jaar februari gestart met het KVO voor bedrijventerrein Kerkelanden. Ondernemers, gemeente, brandweer en politie hebben de handen ineengeslagen om criminaliteit en overlast aan te pakken. Het KVO voor bedrijventerreinen biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente en andere relevante partijen tot stand te brengen. Uiteraard met als belangrijkste doel om een bedrijventerrein leefbaar en veilig te krijgen en te houden. Voor het verkrijgen van het certificaat zijn onder meer een veiligheidsanalyse, een plan van aanpak en een samenwerkingsovereenkomst vereist.

De afgelopen jaren is door alle disciplines al hard gewerkt aan het schoon, heel en veiliger maken van het bedrijventerrein Kerkelanden. Ondernemers zijn geënquêteerd en zaken zijn waar mogelijk opgepakt. Groenonderhoud, gaten in het wegdek, zwerfvuil is aangepakt en nog vele zaken zitten in de portefeuille voor de komende twee jaren. De onderlinge samenwerking is zeer goed te noemen en werpt haar vruchten af. Momenteel wordt ook een visie voor het bedrijventerrein opgesteld en is er een onderzoek naar de leegstand van panden.

Het KVO-B  is een direct gevolg van afspraken die in 2000 zijn gemaakt door MKB-Nederland, VNO-NCW, de verzekeraars en de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland heeft, op verzoek van het ministerie van Justitie, een coördinerende rol en helpt veel bedrijventerreinen op weg naar de  certificaten.

Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

19 augustus 2010 (07:40) | Categorie: bericht van de gemeente

Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

 bericht van de gemeente

 Het probleem aanpakken met duidelijke afspraken en voorzieningen

 Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

Overlast
Honden nemen in veel huishoudens een belangrijke plaats in. Maar het plezier van de hond mag niet ontaarden in overlast voor de ander. Hondenpoep is steevast één van de meest geuite klachten van bewoners wanneer gevraagd wordt wat hen in de woonomgeving het meest ergert. Maar ook loslopende honden vormen soms een probleem dat irritatie en soms angst bij anderen veroorzaakt. De gemeente pakt het probleem aan. Zij creëert nu een nieuw hondenbeleid met duidelijke herkenbare regels en passende voorzieningen.

Verantwoordelijkheid
Hilversum wil een gemeente zijn waar het bezit van een hond plezierig is voor hondenbezitters en waar niet-hondenbezitters weinig hondenoverlast ervaren. Dit betekent dat eigenaren van een hond de verantwoordelijkheid nemen voor hun hond en dat zij bewust overlast door hondenpoep (hygiëne) en hinder door loslopende honden (veiligheid) voorkomen. Dit vraagt een mentaliteitsverandering van menig hondenbezitter en een goed voorzieningenbeleid vanuit de gemeente. Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is voorlichten, voorzieningen en bekeuren.

Regels voor hondenbezitters
Om hondenoverlast te beperken, zijn er drie regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden.

1. Honden aan de lijn
Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aangelijnd zijn op de weg, in een park, plantsoen of groenstrook.

2. Opruimplicht
U mag uw hond niet laten poepen op voetpaden, kinderspeelplaatsen of speelweiden en binnen de hondenpoepvrije zones. Mocht uw hond daar toch zijn behoefte doen, dan bent u verplicht de poep van de hond, direct op te ruimen. De zakjes met hondenpoep mogen in de gewone afvalbak worden weggegooid.

3. Geen honden bij (kinder)speelterreinen
Speel-/trap- en sportvelden, kinderspeelplaatsen en schoolpleinen zijn en blijven verboden gebied. (Ook) voor (aangelijnde) honden. Ook centrum- en winkelgebieden zijn verboden voor honden, behalve wanneer u in het bezit bent van een ontheffing.

Handicap
Houders van blindengeleidehonden en zogenoemde hulphonden voor gehandicapten, zijn vrijgesteld van de aanlijn- en opruimplicht. Mensen die aangewezen zijn op een vervoermiddel vanwege hun handicap, hoeven de poep van hun hond niet op te ruimen. Wel moet de hond aangelijnd zijn.

Communicatie
De gemeente houdt u met behulp van de Raadhuis aan huispagina’s in de Gooi en Eembode en door middel van de website op de hoogte van nieuwe maatregelen en voorzieningen. Voor het instellen van een algehele opruimplicht en het aanscherpen van bestaande regels, is een projectleider aangesteld. Hondenbezitters en niet-hondenbezitters kunnen meedenken over oplossingen. Op deze manier zal er meer begrip voor de maatregelen ontstaan.

Afvalbakken
Er worden extra afvalbakken geplaatst zodat hondenbezitters aan hun opruimplicht kunnen voldoen. De hondenbezitter dient zelf een geschikt opruimmiddel, bijvoorbeeld een plastic zakje, bij zich te hebben. Verpakt in een opruimzakje, mag hondenpoep in de gewone afvalbak worden gedeponeerd. Er worden extra informatieborden geplaatst, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. De route en frequentie van een hondenpoepzuiger wordt nader bekeken, tevens wordt de noodzaak van uitlaat/rengebieden onderzocht.

Handhaving
Om erop toe te zien dat de hondenbezitter zich aan de regels houdt, zal er meer gecontroleerd worden en wordt handhaving ingezet. Hondenbezitters worden beboet wanneer ze de poep van hun hond niet opruimen, geen opruimmiddel bij zich hebben en/of wanneer hun hond (los) loopt op plekken waar dit niet mag. De boete bedraagt 60 euro. Bevindt een hond zich in een verbodsgebied, dan bedraagt de boete 90 euro.

De hondenbelasting in Hilversum, in 2009 geraamd op € 365.000,-, vloeit rechtstreeks in de algemene middelen. De belasting is daarmee niet direct gekoppeld aan maatregelen in bovengenoemd hondenbeleid. Na een jaar zullen het hondenbeleid en de daarmee gemoeide kosten worden geëvalueerd.

Toch nog last van honden(poep)? Neem dan contact op met het Servicemeldpunt via telefoonnummer: 035 629 23 45.

Trouwlocatie Hilversum

16 oktober 2009 (11:33) | Categorie: bericht van de gemeente

Hangar Vliegveld Hilversum

Trouwlocatie in Hilversum            

Adres

Noodweg 49
Hilversum
Tel. 035-5771205
E.

Let op! Leges zijn alleen de gemeentelijke kosten. Externe locaties kunnen ook huur in rekening brengen! Ook als deze niet ingevuld zijn.

Kosten van deze trouwlocatie in het jaar 2008

  leges huur totaal  
maandag t/m vrijdag € 699.00

 

Hangar Vliegveld Hilversum Hilversum is een trouwlocatie in de gemeente Hilversum

Andere trouwlocaties in de gemeente Hilversum

Raadhuis

 

 

-

Hilversum

 

Museum Hilversum

 

-

Hilversum

 

 

 

 

 

Gooiland nu ook huwelijkslocatie

16 oktober 2009 (11:32) | Categorie: bericht van de gemeente

 

Gooiland nu ook huwelijkslocatie

publicatiedatum: dinsdag 11 november 2008

Naast de trouwzaal in het raadhuis heeft Hilversum meer
locaties als 'huis der gemeente' aangewezen voor het voltrekken
van huwelijken en het sluiten van partnerschappen, te weten
het Museum Hilversum, de studio van Love Letters en de
hangar van vliegveld Ben Air. Op het Melkpad 26 worden
dinsdagochtenden de kosteloze huwelijken voltrokken.
Dit zijn de vaste locaties.

Uitbreiding
Het college heeft ingestemd met het voorstel om
Amrâth Grand Hotel en Theater Gooiland toe te voegen
aan het assortiment van vaste huwelijkslocaties.
Sinds het voorjaar van 2007 kan - bij wijze van proef -
getrouwd worden op een locatie naar keuze binnen Hilversum.
Op schriftelijk verzoek van een aanstaand bruidspaar
aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken kan een
pand voor één dag als huwelijkslocatie worden aangewezen,
als de locatie voldoet aan de eisen.

Meer info:
Gemeente Hilversum, afdeling Publiekszaken, 035 - 629 2000,
E-mail: publiekszaken@hilversum.nl 
 
 

Randvoorwaarden winkelcentrum Kerkelanden def.

19 augustus 2008 (02:53) | Categorie: bericht van de gemeente

Wijkveiligheidsplan : De enquête

30 april 2008 (02:00) | Categorie: bericht van de gemeente

 

THEMA’S UIT DE ENQUETE

 

De enquête wijkveiligheid is in september 2007 huis-aan-huis verspreid.

In de enquête (zie bijlage 1) worden 8 vragen gesteld over de veiligheid

in de wijk om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van de bewoners.

De respons was goed: 35%. Hieruit kan geconcludeerd worden

dat een groot deel van de bewoners het thema veiligheid een belangrijk

onderwerp vindt. De resultaten van de enquête zijn in oktober 2007

besproken met de werkgroep wijkveiligheid.

Aan de hand van de resultaten heeft de werkgroep thema’s voor

het wijkveiligheidsplan vastgesteld.

De enquêteresultaten zijn aangevuld met de resultaten van de

wijksignalering 2006 en cijfers uit het beleidsplan politie 2006.

De volgende thema’s worden als belangrijk ervaren:

 

  • Aanpak donkere delen in de wijk;
  • Overlast van “hangjongeren”(rondhangen, indrinken,
  •  rotzooi maken, schreeuwen);
  • Voetpad achter het winkelcentrum
  • (vanaf de Koepel richting de scholen);
  • Gevaarlijk fout parkeren zorgt voor slechte doorgang hulpdiensten

 

Voor de volledigheid is de analyse van de enquête

als bijlage toegevoegd (bijlage 2).

Gezien deze thema’s is het toch opvallend dat 85%

van de mensen die de enquête hebben ingevuld heeft aangegeven

dat zij zich veilig voelen. De mensen die zich onveilig voelen,

hebben dit gevoel voornamelijk in de avonduren.

Een ander opmerkelijk punt is dat de overlast van jongeren

rondom het bosje van Zeverijn niet uit de enquête naar voren is

gekomen als aandachtspunt. De buurt rondom het bosje van

Zeverijn heeft een aparte brief ontvangen die is toegevoegd

aan de enquête om de aandacht hierop te vestigen.

Ook in de werkgroep en tijdens de nieuwjaarswandeling is

dit punt niet naar voren gekomen

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)