Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden

na schoolse opvang Kerkelanden

11 oktober 2008 (08:26) | Categorie: scholen

Na schoolse opvang

Kerkelanden

 
Op 11 augustus heeft NSO Kerkelanden haar deuren geopend.
40 kinderen van de Goudenregenschool Kerkelanden en de
Augustinusschool worden voortaan in deze nieuwe NSO opgevangen.

Vooruitlopend op de nieuwbouwplannen van de Augustinusschool
hebben wij tijdelijke behuizing gevonden: de kleuters worden
opgevangen in peuterspeelzaal De Speeldoos en de kinderen
van de midden- en oudste groep in een tijdelijke portocabin
op het schoolplein van de Augustinusschool.

Ligging
NSO Kerkelanden ligt in de wijk Kerkelanden, nabij de
Diependaalselaan en uitvalsweg N201.

* NSO Kerkelanden is een nieuwe vestiging en is op
dit moment nog niet HKZ/ISO-gecertificeerd.
Wij verwachten dit kwaliteitskeurmerk te ontvangen in
november 2008, na toetsing door het Keurmerkinstituut.


Kerkelanden
Augustinushof 61-A
1216 LD  Hilversum
06 - 810 866 00 (jongste groep, Speeldoos)
06 - 810 866 01 (midden- en oudste groep, porto cabin)

Vestigingshoofd          Adjunct-hoofd
      
Joan Samuel                Dayenne van Os

Aangesloten scholen 
Augustinusschool 
Goudenregenschool, locatie Kerkelanden

Openingstijden
Schooldagen: na schooltijd – 18.30
Studiedagen en vakanties: 8.00 – 18.30

kinderdagverblijf De Speeldoos

3 april 2008 (06:34) | Categorie: scholen

 

In een voormalige kleuterschool is kinderdagverblijf 

De Speeldoos gehuisvest.
Het is een klein kindercentrum waar iedereen elkaar kent.
De groepsruimtes zijn met elkaar verbonden door een speelhal.
Door de vele ramen is het lekker licht en is er ruim zicht op de hal
en de andere groepen.
Twee groepen hebben directe toegang tot de grote tuin.
Onlangs is De Speeldoos vanbinnen geschilderd.
Ook de tuin is opnieuw aangelegd.

De Speeldoos ligt in een groene strook, midden in de wijk Kerkelanden.
Auto’s kunnen niet bij het pand komen,
waardoor we veilig met de kinderen kunnen wandelen naar het winkelcentrum,
de eendjes of het bos.

Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal zitten samen in één pand,
 waardoor ook gezamenlijk activiteiten georganiseerd kunnen worden;
denk aan ouderavonden.

De Speeldoos heeft drie groepen:

 


een babygroep voor kinderen tot 18 maanden;
twee dreumes-/peutergroepen voor kinderen van 18 maanden tot vier jaar.
 
De Speeldoos
Augustinushof 61a
1216 LD  Hilversum
035 - 621 70 20
kc-speeldoos@hetnet.nl

Vestigingshoofd
Maria Hanou

Openingstijden
Dagopvang 7.30 - 18.30 uur
Halvedagopvang 7.30 - 13.00 uur of 13.00 - 18.30 uur

Goudenregenschool

2 april 2008 (05:13) | Categorie: scholen

de goudenregenschool is een openbare school

 

De Goudenregenschool bestaat uit twee locaties 1 in kerkelanden

 

 

http://www.goudenregenschoolk.nl/

Augustinusschool

2 april 2008 (05:05) | Categorie: scholen

Kenmerken
De Augustinusschool is een katholieke basisschool gevestigd in de Hilversumse wijk ‘Kerkelanden'
De omgeving van de school is ingericht met veel plantsoenen en grasvelden eromheen.
De toegangsweg naar de school is een doodlopende weg waardoor
de speelomgeving niet alleen ruim maar ook zeer veilig is.
De school is gehuisvest in twee afzonderlijke gebouwen, die plm. 40 meter van elkaar af

liggen.

 


Daartussen ligt het gemeenschappelijk plein, het speeltuintje en de zandbak.
Naast de school hebben we een apart voetbalveld en een vast basketbalveld.
Het onderwijs aan de 4 tot 6-jarigen, groep 1 en 2, wordt verzorgd in het Hummeltjeshof,
de dependance van het schoolgebouw met in totaal 3 klassen,
een grote hal en een inpandige speelzaal uitgerust met verschillende toestellen
voor het bewegingsonderwijs aan de 4 tot 6-jarigen.
De 7 tot 12-jarigen, de groepen 3-8, volgen het onderwijs in het
zogenaamde hoofdgebouw en beschikken over zeven lokalen.
Verder beschikt de school in het hoofdgebouw over een grote hal,
die gebruikt wordt als multifunctionele gemeenschapsruimte.
De school heeft daarentegen geen eigen gymnastiekzaal.
Voor het bewegingsonderwijs van de 7 tot 12-jarigen
wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke gymzaal aan
de Augustinushof (plm. 80 meter afstand).
De omgeving van de school is ruim en open van opzet en wordt frequent
meegebruikt tijdens de lessen bewegingsonderwijs,
sport- en speeldagen en buitenschoolse activiteiten.
Wij zijn van mening dat het werken in twee gebouwen
voor de leerlingen een voordeel oplevert.
 We creëren op deze wijze voor onze allerjongste leerlingen een meer ‘geborgen' school.
Zij kunnen meer in hun ‘eigen wereld' onderwijs genieten.

Uitgangspunten
Onze school is een school die professioneel zorg draagt voor een veilige,
 kindvriendelijke, pedagogische-didactische werkplek, waarin ieder kind
zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen en waar ouders gekend
en betrokken worden in dat proces.

Schoolbevolking
De leerlingen van de Augustinusschool komen hoofdzakelijk uit de wijk ‘Kerkelanden'.
Overigens is er een tendens waar te nemen dat er ook kinderen
uit de naburige wijken onze school bezoeken, zoals ‘Rode dorp' en ‘Zeverijn'.

Katholieke school
De Augustinusschool is een katholieke basisschool en wil een gastvrije school zijn,
waar ruimte is voor kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten.
Wij hechten aan waarden zoals gelijkwaardigheid, vertrouwen,
eerlijkheid en een positieve belangstelling voor elkaar.
Daarover willen wij met iedereen die de school een warm hart toedraagt in gesprek,
om duidelijkheid te scheppen waar ons team voor staat.
Dit doen wij uit verschillende invalshoeken.
Ons uitgangspunt is, dat een leerkracht op de eerste plaats gevoel
moet hebben voor de kinderen.
 Hij/zij moet zich in hun doen en laten kunnen en willen verplaatsen.
We streven ernaar, dat leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers
op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.
We willen de kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
We zijn ons ervan bewust dat we als volwassenen,
tegenover de kinderen, een voorbeeldfunctie hebben.

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)