Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden

Besluit planconcept winkelcentrum

18 september 2008 (02:39) | Categorie: winkelcentrum

Besluit planconcept winkelcentrum

publicatiedatum: donderdag 18 september 2008

In mei 2008 heeft projectontwikkelaar Blauwhoed

een planconcept gepresenteerd voor de uitbreiding van

 winkelcentrum Kerkelanden aan gemeente, bewoners,

 winkeliers en omwonenden.

Daarna volgde een reactieperiode waar diverse mensen

gebruik van hebben gemaakt.
Het college heeft begin september, na alle reacties

 gehoord te hebben, besloten om de gemeenteraad te

 vragen in te stemmen met het planconcept.
Daarbij stelt het college drie belangrijke aanvullende

 randvoorwaarden:

  • er komt een parkeerdek aan de noordzijde van het
  •  winkelcentrum.
  •  Daardoor kan in twee lagen geparkeerd worden
  •  waardoor er minder parkeerplaatsen nodig zijn op de begane grond;
  • in het gebied rond het winkelcentrum verbetert
  • de kwaliteit van de openbare ruimte, vooral aan de zuidzijde;
  • Blauwhoed moet zoveel als mogelijk tegemoet komen aan
  • de ingediende reacties als die niet in strijd zijn met het planconcept.

Voordat de raad op 15 of 29 oktober over het planconcept

en het voorstel besluit, zullen de raadsleden over dit onderwerp

discussiëren in De Discussie op 24 september om 20.30 in d

e Omroepkamer van het Raadhuis.

Het planconcept
Het planconcept gaat uit van uitbreiding van het winkelcentrum

met 1.350 m2 voor uitbreiding van winkels en 200 m2 voor

 dienstverlening. De uitbreiding komt te staan op het Haakplein.
Bovenop de winkels komen 48 nieuwe appartementen

in drie woonlagen, waarvan ruim eenderde voor sociale

woningbouw. De bevoorrading gebeurt straks voor

 80 % binnen in het gebouw. De vuilopslag komt ook binnen te staan

. De openbare ruimte en de parkeersituatie zal worden aangepast,

 waarbij ook een nieuwe ontmoetingsplek  wordt gerealiseerd.

 Er komen in totaal circa 450 parkeerplaatsen in het plangebied.

Meer informatie:
De heer T. Böhm
Telefoon: 035-6292454
E-mail: t.bohm@hilversum.nl.

WinkelcentrumKerklanden fors uitbreiden

4 augustus 2008 (01:43) | Categorie: winkelcentrum

hilversum - 

De forse uitbreiding van winkelcentrum Kerkelanden komt

grotendeels ten goede aan de supermarkten Albert Heijn en Lidl.

 Over de oplossing voor het parkeerprobleem is

nog steeds geen duidelijkheid.

Eigenaar Dela Natura wil het winkelcentrum uitbreiden

 en moderniseren. Daarvoor is projectontwikkelaar

Blauwhoed in de arm genomen.

 Op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden

 is een plan gemaakt, dat inmiddels naar aanleiding van op-

 en aanmerkingen van winkeliers, bewoners en omwonenden

 is aangepast. Centraal staat de uitbreiding van het totale

winkeloppervlak van circa 3.050 naar 4.400 vierkante meter

. Extra ruimte, die vooral bestemd is voor beide supermarkten.

Conclusie

29 maart 2008 (01:56) | Categorie: winkelcentrum

Het zal wel even duren voor wij meer horen

Dan zijn er weer nieuwe wethouders en nieuwe ideeën

Maar het duurt zeker 6 jaar

Dus zoals ik al schreef ik hoop dat mijn bejaarde tehuis strak

een leuk winkeltje heeft

Winkelcentrum Kerkelanden wordt uitgebreid

26 maart 2008 (10:22) | Categorie: winkelcentrum

 

Winkelcentrum Kerkelanden wordt uitgebreid

zaterdag, 24 februari 2007,

Door de staat waarin het winkelcentrum in Kerkelanden verkeert, moet er groot onderhoud worden gepleegd. Omdat de winkeliers aangaven dat zij graag meer winkeloppervlak willen hebben om aan de verkoopeisen van deze tijd te kunnen voldoen, is het een goed moment om te kijken naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van het winkelcentrum.

Omwonenden worden betrokken

Er is een aantal maanden terug eerst contact opgenomen met de bewoners, de eigenaar van het winkelcentrum (Dela) en de winkeliers. Deze hebben in een workshop hun inbreng over de uitbreiding kunnen geven. Uit deze inbreng zijn concept randvoorwaarden geformuleerd, waaraan de uitbreiding moet voldoen.

Hier kwamen veel dingen ter sprake, zoals parkeren, veilig laden en lossen, woongenot, enzovoorts. De PvdA is blij met deze manier van het betrekken van de bewoners en gebruikers bij ontwikkelingen in hun leef- en werkomgeving. Dit is samenlevingsgericht werken zoals het bedoeld is. Laten we nu dit traject doorzetten en samen met alle partijen een mooi plan neerzetten.

Hoe nu verder?

Er zijn uit de workshop drie varianten gekomen. De voorkeur van de betrokkenen ging uit naar de variant, waarbij uitbreiding langs het winkelcentrum gerealiseerd moet worden. Hier zitten nog wel een paar haken en ogen aan, omdat het laden en lossen in deze variant nog niet is opgelost.

Maar de wethouder gaat in gesprek met alle partijen om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan worden de andere twee varianten (uitbreiding op het Haakplein en sloop en nieuwbouw van het Haakplein) uitgewerkt. Uiteindelijk zullen de randvoorwaarden, en dus de uiteindelijke variant, worden vastgesteld door de gemeenteraad.

vernieuwing winkelcentrum

26 maart 2008 (06:33) | Categorie: winkelcentrum

 

 

Op 15 november kregen de Omwonende en Winkeliers

winkelcentrum Kerkelanden

een brief van de wethouder Economische zaken de heer Jan Rensen

Met de mededeling

 

Winkelcentrum Kerkelanden gaat uitbreiden

 

Daarover mocht men komen praten op 30 november in de Waaier

 

± 115 mensen zaten ademloos te luisteren naar de sprekers 

het lijstje was

-         geschikte plekken voor de uitbreiding

-         ruimere winkels en presentatie van de winkels

-         interne routes in het winkelcentrum

-         uitstraling van het winkelcentrum

-         locatie voor uitbreiding van parkeergelegenheid

       voor auto’s en fietsen

-         laden en lossen

-         inzameling van winkelafval

-         en door de mensen ingebrachte punten

      ( dit kon je via een strookje indienen)

 

Er waren ook dia’s maar omdat er 2 heren voor mij op de tafels zaten

 was dit voor mij, en andere niet te zien te zien

 

De heer Abrahamse van Werkgroep Verkeer Kerkelanden.

 kreeg 5 min de tijd om hun plannen voor te leggen, 

Na de Pauze konden de mensen in 4 groepen  hun plannen optekenen

Wat vele niet zagen zitten of andere plannen hadden en naar huis gingen

Ik zelf hoop aan gezien de tijd dat  het nog kan duren,  dat mijn

bejaardenhuis een winkeltje heb waar ik mijn boodschappen kan doen

 

Een ieder die geweest is krijgt een verslag van de vergadering

 

Bij deze het verslag  en  bericht werkgroep Verkeer

 

 

 

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)