-beroemdheden

BUURTBEWONERS BEPALEND VOOR WAARDE WIJK

24-aug-2009 (12:55 )

De samenstelling van de buurtbevolking, kenmerken van de huizen, veiligheid en bereikbaarheid zijn in die volgorde de belangrijkste factoren die de waarde van een woonwijk bepalen.
 

Geen verrassing
Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben dat ontdekt na een analyse van de waardeontwikkeling van 92.000 woningen in Eindhoven. Ze presenteren hun onderzoek vrijdag. De vijf studenten kregen voor hun onderzoek bij hoge uitzondering toegang tot de strikt vertrouwelijke WOZ-waarden tussen 2003 en 2009. De uitkomst is geen grote verrassing, erkende student Bob Mantel vrijdag.

Eenvoudig
Het is wel voor het eerst dat zo op kwantitatieve en statistische manier is aangetoond welke van alle denkbare factoren de economische waarde van de buurt bepalen, legde hij uit. De WOZ-waarde is een objectief meetinstrument en de methode is eenvoudig toe te passen op elke buurt in Nederland, zeggen de studenten.

 

Gewild
De resultaten tonen aan wat gemeenten moeten doen om een wijk te ontwikkelen die gewild is, aldus de onderzoekers.

 

bron: website Binnenlands Bestuur

VIERKANT ACHTER DE WIJK

10-dec-2007 (06:04 )

uitvoering aanpak aandachtwijken van start

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft vandaag in Utrecht de aftrap gegeven voor de uitvoering van de plannen in de veertig aandachtwijken. Zij deed dit samen met bewoners, wethouders, vertegenwoordigers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties onder het motto: vierkant achter de wijk.

 

Corporaties hebben toegezegd tien jaar lang ieder jaar 250 miljoen euro extra te investeren in de 40 aandachtwijken. Gemeenten overleggen nog met woningcorporaties over de wijze van financiering van de wijkactieplannen. In de wijken wordt daar niet op gewacht, constateerde Vogelaar op de bijeenkomst. Nieuwe initiatieven zoals een ontmoetingsflat (Utrecht), een experiment met gezinscoaches (Groningen) een filmtheater (Alkmaar), een werkmakelaar (Dordrecht) en tal van andere projecten gaan begin januari van start.

 

Een Landelijke Alliantie van nu al veertig maatschappelijke instellingen en organisaties heeft zich aangesloten bij de aanpak van de wijken. Zo hebben onder meer de HBO-raad, de Johan Cruyff Foundation, NOC*NSF en het Centrum voor Werk en Inkomen op de bijeenkomst aangegeven hoe zij bij willen dragen aan de aanpak van de wijken. Het CWI wijst bijvoorbeeld aan elke wijk een medewerker toe, de Nationale Jeugdraad zet in een aantal wijken met geld van het ministerie van WWI een project Pimp my block op en Bouwend Nederland wil extra leerling-werkplaatsen in de wijken aanbieden.

 

De complete lijst van organisaties met hun inzet kunt downloaden via de link onderaan het persbericht. De organisaties die meedoen in de Alliantie zullen de komende jaren actief betrokken zijn bij het realiseren van verbeteringen in de veertig wijken. De verwachting is dat het aantal organisaties dat meedoet de komende tijd nog verder groeit.

 

Het Rijk ondersteunt de aanpak van de wijken op een groot aantal terreinen. Minister Vogelaar kondigde aan dat in Amsterdam Utrecht, Rotterdam, Heerlen, Leeuwarden, Eindhoven en Zaanstad in 2008 experimenten van start gaan om de gezondheidsachterstand van de bewoners in de aandachtwijken te verkleinen.

Het Rijk gaat verder onder meer de helft van de kosten van een conciërge op elke basisschool in de veertig wijken betalen. Ook komt er in 2008 een bedrag van 53,5 miljoen euro extra beschikbaar om jonge kinderen al vroeg mee te laten doen aan educatieve programmas, de voor- en vroegschoolse educatie. Een stevig deel daarvan komt terecht in de 18 gemeenten met de 40 wijken.

 

Vanuit de Impulsregeling brede school, cultuur en sport zullen VWS en OCW geld beschikbaar stellen om school-, sport-, en cultuurfaciliteiten te combineren. Op die manier komen er meer activiteiten voor jongeren. VWS zet ook geld en expertise in voor versterking van het welzijnswerk en de gemeentelijke sturing daarop. De veiligheid in de wijken krijgt een impuls door de inzet van 500 extra wijkagenten. De wijken met de grootste problemen kunnen het eerst op versterking rekenen. Daarnaast wil het kabinet in alle 40 wijken een Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren om problemen van jongeren en ouders over opvoeding op te lossen. Het Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve bewoners (LSA) tenslotte, krijgt steun van het Rijk voor bewonersinitiatieven in de 40 wijken.

MINISTER VOGELAAR REIKT PAREL VAN INTEGRATIE UIT

26-nov-2007 (12:18 )

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie reikt maandag 26 november de Parel van Integratie 2007 uit. Dit is een onderscheiding voor het meest succesvolle initiatief op het gebied van integratie, georganiseerd door het Nicis Institute/KIEM. De manifestatie vindt plaats in Het Sieraad in Amsterdam.

De pers is van harte welkom.


Aanvang: 12.00 uur (ontvangst met lunch)

Prijsuitreiking: 16.30 - 17.00 uur

Adres: Het Sieraad, Postjesweg 1 in Amsterdam (ROC in de Baarsjes)


De acht Parels

Een Parel van Integratie is gericht op buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden en stimuleert een actieve inzet in de wijk. De jury, het Comité van Parelvissers, selecteerde acht Parels van Integratie uit 109 inzendingen. Deze acht Parels maken kans op de eervolle titel Parel van Integratie 2007.

De Parels zijn (in willekeurige volgorde):

1. Bijlmer Experience - Amsterdam
2. Unieke Brink - Enschede
3. Met Kleur de Wijk in - Groningen
4. Keten in de buurt - Oss
5. Hart voor Elkaar - Roosendaal
6. Vrouwencentrum Delfshaven - Rotterdam
7. Tilburg Trots, Doe je ding - Tilburg
8. Van binnen naar buiten - Utrecht

De organisatie van de manifestatie Parels van Integratie is in handen van het Nicis Institute/KIEM. Meer informatie over de Parels van Integratie en het programma van de manifestatie: http://www.nicis.nl/parels2007

 

Meer informatie
Persvoorlichting Ministerie van VROM/WWI, Vera Hoogendoorn, 070 - 339 26 16
Persvoorlichting Nicis Institute: Cees den Bakker, 06 -50263255

PERSUITNODIGING SCP-RAPPORT 'AANDACHT VOOR DE WIJK'

2-jul-2007 (12:48 )

Op dinsdag 3 juli verschijnt 'Aandacht voor de wijk: effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport wordt aangeboden aan minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie.

 

In het rapport geven dr. Karin Wittebrood en drs. Tom van Dijk een beeld van de effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten in 30 grote steden in de periode 1995-2006. Uitgangspunt vormden alle buurten waar in de periode 1998-2003 een substantiële fysieke ingreep heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VROM.

Locatie: Nieuwspoort Den Haag
Tijdstip: dinsdag 3 juli, 13.45 uur

MINISTER VOGELAAR BEZOEKT ROTTERDAM OUD NOORD

20-jun-2007 (09:32 )

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) bezoekt op woensdag 20 juni Rotterdam Oud Noord en Bergpolder. Dit bezoek is het 35e en 36e van de wijkentoer langs alle 40 aandachtswijken onder het motto 'Samen buurten, samen binden'.
 
Tijdens het werkbezoek voert de minister gesprekken met onder meer buurtbewoners, opbouwwerkers, corporatiemedewerkers en wijkagenten. Ook tijdens dit werkbezoek zijn de gesprekken besloten.

MINISTER VOGELAAR BEZOEKT ONDIEP IN UTRECHT

11-jun-2007 (01:35 )

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) bezoekt op maandag 11 juni de Utrechtse wijk Ondiep. Dit wijkbezoek is het 31e van de wijkentoer langs alle 40 aandachtswijken onder het motto 'Samen buurten, samen binden'. Tijdens het werkbezoek voert de minister gesprekken met onder meer buurtbewoners, opbouwwerkers, de wijkagent, lokale winkeliers, de corporatie en de wijkmanager.
 
De wijkentoer maakt deel uit van het grootschalige project 'Van probleemwijk naar prachtwijk'. Vogelaar wil zich daarin sterk maken voor wijken die grote problemen hebben als het gaat om wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De minister richt zich vooral op de wijken waar problemen zich opstapelen.
Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle maken van elk wijkbezoek een Wijkjournaal, een video met een impressie van het bezoek van Vogelaar aan een van de veertig achterstandswijken.

MINISTER VOGELAAR BEZOEKT ARNHEM

7-jun-2007 (11:48 ) | Categorie: Dossier Probleemwijken VROM

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) bezoekt op donderdagmorgen 7 juni de Arnhemse wijk Presikhaaf. Dit wijkbezoek is het 30e van de wijkentoer langs alle 40 aandachtswijken onder het motto 'Samen buurten, samen binden'. Tijdens het werkbezoek voert de minister gesprekken met onder meer buurtbewoners, opbouwwerkers, corporatiemedewerkers en wijkagenten.
 
Prachtwijk
De wijkentoer maakt deel uit van het grootschalige project 'Van probleemwijk naar prachtwijk'. Vogelaar wil zich daarin sterk maken voor wijken die grote problemen hebben als het gaat om wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De minister richt zich vooral op de wijken waar problemen zich opstapelen.
Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle maken van elk wijkbezoek een Wijkjournaal, een video met een impressie van het bezoek van Vogelaar aan een van de veertig achterstandswijken.

VOGELAAR BLIJFT BIJ KEUZE VOOR 40 WIJKEN

24-apr-2007 (11:38 ) | Categorie: Dossier Probleemwijken VROM

Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft besloten de selectie van 40 wijken niet verder uit te breiden. Eerder had de minister de mogelijkheid opengelaten dat er nog wijken aan toegevoegd konden worden indien de situatie in de gemeente daartoe aanleiding zou geven. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.
 
De afgelopen weken heeft minister Vogelaar van zestien gemeenten een verzoek voor toevoeging aan de selectie ontvangen. Deze nieuw aangeleverde wijken blijken wat betreft cumulatie, intensiteit en omvang van een andere orde dan de problematiek in de 40 wijken. Deze wijken scoren beter op de meest relevante indicatoren, ook wanneer op een lager buurtniveau (lager dan 4-pc) wordt ingezoomd, verandert dit beeld niet. Dit betekent dat de huidige lijst van 40 wijken ongewijzigd blijft. Wel is besloten dat in Enschede de wijk Mekkelholt/Deppenbroek wordt vervangen door de wijk Velve Lindenhof.
 
De focus op de 40 wijken wil niet zeggen, dat de problematiek buiten deze wijken geen aandacht meer verdient. Weliswaar is de problematiek minder zwaar dan die in de 40 wijken, in sommige gemeenten kan de problematiek niet worden genegeerd, schrijft Vogelaar in haar brief. Zij heeft het voornemen om een deel van de expertise en de middelen te reserveren voor de aanpak van de problematiek buiten de 40 aangewezen wijken. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om wijken met een opeenstapeling van verschillende problemen en met een substantieel schaalniveau. Voor de begrotingsbehandeling komt minister Vogelaar hierover tot een oordeel.
 
bron: www.vrom.nl

DOSSIER WIJKVERBETERING

6-apr-2007 (11:56 )

1. Wat is een probleemwijk?
Een probleemwijk is een wijk waar problemen zich opstapelen rond wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. En waar de bewoners dit ook daadwerkelijk als een probleem ervaren. Een wijk met bijvoorbeeld verouderde huizen, hoge werkloosheid, gevoelens van onveiligheid. Kortom, een probleemwijk is een wijk waar mensen niet graag wonen en weinig kansen hebben.
 
2. Wat is een prachtwijk?
Een prachtwijk is een wijk waar (weer) sprake is van een vitale woon, werk- en leefomgeving. Waar het (weer) prettig is om te wonen en waar mensen perspectief hebben en betrokken zijn bij de samenleving. Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie spreekt liever van krachtwijken omdat zij de krachten van de bewoners in deze wijken wil aanspreken. Veel bewoners zitten immers niet bij de pakken neer, maar zetten zich, ondanks problemen in de wijk, in voor hun buurt.
 
3. Welke probleemwijken zijn er?
Minister Vogelaar heeft 40 wijken geselecteerd waarin dit kabinet extra zal investeren. De 40 wijken bevinden zich in 18 steden, waaronder de vier grote steden. De wijken zijn geselecteerd op basis van 18 indicatoren. De helft van de indicatoren is gebaseerd op oordelen van bewoners, de andere helft op harde feiten. Indicatoren zijn bijvoorbeeld inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevredenheid, overlast.

Het gaat om onderstaande wijken:
 
• Alkmaar: Overdie
• Amersfoort: De Kruiskamp
• Amsterdam: Bos en Lommer, Amsterdam Noord, Nieuw West, Amsterdam Oost en Bijlmer
• Arnhem: Klarendal, Presikhaaf, Het Arnhemse Broek en Malburgen/Immerloo
• Deventer: Rivierenwijk
• Dordrecht: Wielwijk/Crabbehof
• Eindhoven: Woensel West, Doornakkers, Bennekel
• Enschede: Velve-Lindenhof
• 's-Gravenhage: Stationsbuurt, Schilderswijk, Den Haag Zuidwest en Transvaal
• Groningen: Korrewegwijk en De Hoogte
• Heerlen: Meezenbroek
• Leeuwarden: Heechterp/Schieringen
• Maastricht: Maastricht Noordoost
• Nijmegen: Hatert
• Rotterdam: Rotterdam Oud West, Rotterdam Oud Noord, Bergpolder, Overschie, Oud Zuid, Vreewijk en Zuidelijke Tuinsteden
• Schiedam: Nieuwland
• Utrecht: Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht en Zuilen Oost
• Zaanstad: Poelenburg
4. Waarom houdt de minister een wijkentoer?
Met de wijkentoer wil de minister Vogelaar niet alleen kennis opdoen over de problemen in de wijken, maar juist ook inspiratie krijgen voor een creatieve aanpak en originele oplossingen. En vooral met veel mensen in gesprek raken: met bewoners, vrijwilligers, professionals en bestuurders van lokale organisaties. Ook wil het kabinet vooral ook goede plannen van gemeenten om de wijken te verbeteren ondersteunen. Vijf onderwerpen staan hierbij centraal: wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De informatie die de wijkentoer oplevert, gebruikt de minister om voor de zomer een actieplan op te stellen. De toer duurt van maart tot eind juni 2007.
 
meer informatie : Indicatoren voor selectie van wijken (pdf)
bron: www.vrom.nl
 
 
 
 
symachochisch
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden