NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 5

24 december 2008 (06:51) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Van de redactie: Jose en Rinus dragen de Nieuwsbrief Bree-Maraland-Klaphek over aan Jasper en Els. Dank voor de altijd weer prachtige Nieuwsbrief. Jasper en Els succes.

Rechtszitting Bree-Maarland: Op 26 november 2008 vond het geding plaats tegen Com.wonen. Inzet van de eiseres Bree Maarland was het weer bewoonbaar maken van een door Com.wonen dichtgetimmerde woning aan de Bree. De advocaten herhaalden wat op pairer stond en de rechter probeerde te achterhalen aan welke rechtsregels hij nu precies diende te toetsen. Zijn uitspraak volgt half maart 2009.

Bewonersavond 11 november 2008. Zo'n 150 belangstellenden hadden de weg gevonden naar de door de (BewonersOrganisatieVreewijk) BOV georganiseerde bewonersavond over de plannen een eigen corporatie voor Vreewijk te beginnen. Tot ieders verrassing liet de aangekondigde inleider dhr. Broekhuizen op het belangrijkste thema verstek gaan. Iets wat door de voorzitter van dienst dhr. Henderson als crisisverschijnsel binnen de corporatiewereld werd geduid.

Het bestuur van de BOV volgt een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt aansluiting gezocht bij een nog te formeren projectgroep, die de veranderingen in de wijk, zoals vastgelegd in de geamendeerde wijkvisie moet begeleiden. Naar het zich laat aanzien zal het enige tijd duren voordat dit gezelschap kan beginnen. Ten eerste is de wijkvisie niet herschreven en ten tweede heeft Com.wonen te kennen gegeven niet samen te willen werken met de bewonersorganisatie in de projectgroep.

Het tweede spoor is dat van verzelfstandiging. Afhankelijk van het advies van de SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) gaan de gedachten uit naar een kleine corporatie met hierin een dragende rol voor de huurders. Momenteel wordt gewerkt aan een ondernemingsplan.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen op de vergadering gaf te kennen deze ontwikkeling te steunen.

Tot slot wenst het actiecomite u hele prettige feestdagen toe.

« Vorig artikel  (Artikel 20 van 119)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriėn

Laatste artikelen

Vrienden