NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 4

4 maart 2011 (03:06) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van Zaken:

Projectgroepvergadering 10 maart 18.00 uur Beukenhorst.

VIA vergadering elke derde donderdag van de maand, 17 maart 19.30 uur Dreef 83.

 

 Bewonersvereniging Vreewijk luidt noodklok. De Havenloods 8 december 2010

Dankzij een in april 2009 aangenomen PvdA-motie (participatienota) in de deelraad Feijenoord worden alle organisaties voor bewoners in Feijenoord gelijkgeschakeld. Consquentie is dat de bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) vanaf 1 januari 2012 geen subsidie meer krijgt voor huisvesting en middelen. De BOV luidt nu de noodklok nu Vreewijk ook aan de vooravond staat van een grote aanpak van de woningen. De BOV roept nu de deelgemeente op dit desastreuze beleid te keren.  

 

Kees (VIA) zegt: Bedankt hoor deelraad Feijenoord maar niet heus!

 

G.T. van Wel dient zienswijze in over deze particpatienota. Rotterdam 3 december 2010.

Samenvatting aan leden van de Raad:

Hij zegt: '' Gooi geen oude schoenen weg, vóór je nieuwe hebt''.

Uiterst merkwaardig vind ik het dat er nu besloten wordt over een participatienota die niet

middels participatie tot stand gekomen is. Mooie frazen op papier die gelijk al hol klinken.

Als de BOV op deze manier uitgeschakeld wordt waar moet dan dat samenraapsel van

groeperingen met elkaar overleggen? Is dit een verdeel en heers spel om planvorming makkelijk te maken?

Onverstandig vindt hij het dat de deelgemeente zichzelf opzadelt met de taken van de

Bewonersorganisaties zoals: - het organiseren van tijdige inspraak bij planvorming -

hulp aan bewoners bij het invullen van formulieren.

Afsluitend: Ik wens u veel wijsheid.

 

Museumwoning Vreewijk. De Echo, 8 december 2010

Woning in oorspronkelijke staat aan de Lede 40.

Geopend dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdag van 9.30 tot 16.30 uur.

 

Juliana-linde krijgt bordje. De Echo 12 januari 2011

Bij toeval ontdekte schrijver Jan Oudenaarden deze geschiedenis;

De lindeboom werd op 6 januari 1937 geplant ter gelegenheid van het huwelijk tussen

prinses Juliana en prins Bernard. Daarbij waren duizenden mensen uit Vreewijk aanwezig.

De boom staat aan de Langegeer.

 

Deel masterplan buitenruimte Vreewijk al... De Havenloods 16 februari 2011

Bij snoeibeurt heggen ging er iets mis bij mevrouw Pel. Haar cypressen bezweken na de

snoeibeurt. De deelgemeente liet nieuwe cypressen planten en overhandigde een bloemmetje

als vergoeding.

 

Eigen stijl voor tuindorp. De Echo 9 februari 2011

Bij de bestrating en inrichting van binnenhoven wordt afgeweken van de 'Rotterdamse stijl'.

Deze 'Vreewijkse stijl' is dan ook onderdeel van het masterplan buitenruimte.

 

Bewoners Vreewijk willen eigen woningbouwvereniging. De Vreewijker 2011

De bewonersorganisatie Vreewijk grijpt de aanstaande fusie tussen Com.wonen en PWS

aan om met voorstellen te komen voor de oprichting van een nieuwe woningbouwvereniging

voor het Vreewijkse bezit van Com.wonen. Deze nieuwe corporatie moet het kleinschalig beheer van de woningen in Vreewijk en de betrokkenheid van de huurders bij hun wijk

nieuw leven inblazen.

 

Veel Vreewijkers en hun bewonersorganisatie (BOV)....De Havenloods 16 febr 2011

vinden dat hun woningen onder beheer moeten komen van een onafhankelijke woningbouw-

vereniging.

 

Toewijzingsnorm voor corporaties. Metro 19 januari 2011

Corporaties moeten ten minste 90% van hun vrijgekomen woningen met een huur tot

€ 652,52 toewijzen aan huishoudens die op jaarbasis € 33614 verdienen.

Enkele corporaties houden zich niet aan deze regel dat maximaal 10% kan worden toegewezen aan huishoudens met een hoger inkomen. Dit is een besluit van de hoge heren in Europa.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 3

23 december 2010 (10:21) | Categorie: NIEUWSBRIEF

13 december 2010

 

Vreewijk gaat het web op. Publicatie Blog Rotterdam heeft een uitgebreide site over wat zij de mooiste woonbuurt van Europa noemen. Te vinden op www.vreewijk-vantoen.blogspot.com

 

Voorgenomen fusie Com.wonen en PWS. Metro 13 oktober 2010 vergelijkt beide woningbouwxorporaties en merkt onder andere op, dat PWS matig bij kas zit, Com.wonen niet. Dat Com.wonen imagoschade heeft wegens voortslepende ruzie met Vreewijk over de voorgenomen sloop van Com.wonen.

 

Kritiek op uitvoering van de wijkvisie Vreewijk. Op 26 oktober 2010 werd de bewonerskritiek op de uitvoering van de wijkvisie geuit in de Commissie Ruimtelijke Zaken van de deelgemeente Feijenoord. Com.wonen laat de wijk steeds verder laat verpauperen, totdat sloop het enige alternatief wordt. Wat betekent het woord van de wethouder die zegt Behoud Tenzij. Hoe gaan we verder? was de dringende vraag.

 

Hoe hecht is Vreewijk nog. De Havenloods 17 november 2010. De spanningen tussen oude en nieuwe bewoners in Vreewijk neemt toe meldt de krant. De deelgemeente zegt het tij te keren door evenementen te ondersteunen, zoals het Winterfestival en sportevenementen omdat dan alle bewoners met elkaar in contact komen.

 

Echter volgens recent sociologisch onderzoek mengt oud en nieuw niet. Ieder zoekt contact in zijn eigen welbekende kringetje.

 

Minder huur zolang het dak lekt. Ga bij gebreken aan je huis voor raad en daad naar de sociaal raadsvrouw zie www.soc-raadslieden-rdam.nl  Zij helpen je voor je recht op te komen. Het is zelfs mogelijk huurVERLAGING aan te vragen bij het niet tijdig verhelpen van gebreken.

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 2

22 december 2010 (08:48) | Categorie: NIEUWSBRIEF

4 oktober 2010

 

Noodkreet Om de Nieuwsbrief, ook op papier, te kunnen blijven maken hebben we dringend geld nodig. Uw bijdrage is welkom op giro 4987935 tnv Behoud Vreewijk Rotterdam. Veel dank aan diegenen die reeds een bijdrage hebben geleverd.

 

Kroniek Historisch Genootschap Rotterdam 2 september 2010. Marieke Steenhuis memoreert dat Tuindorp Vreewijk een van de stedenbouwkundige parels is, die Rotterdam heeft en die behouden moet blijven.

 

Oproep aan bewoners om alert te zijn om vocht te bestrijden. Met eenvoudige ingrepen is veel vochtleed in de woning op te lossen. Bel je huisbaas en laat dit verhelpen.

 

Gesloopt, gered, bedreigd. Van oa Jo Coenen, Marieke Kuipers. Omgaan met naoorlogse bouwkunst. Een lezenswaardig boek, waarin een analyse waarom sloop  gaat voor behoud en herstel.

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 1

22 december 2010 (08:00) | Categorie: NIEUWSBRIEF

19 juli 2010

 

Eindhovens Dagblad  De sociale woningbouwcorporatie gaat teloor. Sjef Gerris pleit voor terugkeer van de woningbouwvereniging. Dan kan het zakkenvullen en uit zijn op winst stoppen. En kunnen huurders weer echt invloed uitoefenen op prijs en kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Een hart onder de riem voor de vele Vreewijkers die een eigen corporatie willen voor Vreewijk.

 

De Echo:   Landelijke Geschillencommissie komt, waardoor bij geschillen tussen huurder en verhuurder niet meteen naar de kantonrechter gegaan behoeft te worden.

 

Boek van Journaliste Sara Klaverdijk Is dit nu onze terugkeergarantie?  Bewoners uit sloopwijken vertellen. Er zijn reeds 8000 mensen in Rotterdam die, vanwege sloop onvrijwillig hun huis hebben moeten verlaten. Na sloop komt wijkgevoel van vroeger nooit meer terug is de conclusie.

 

Hulp bij aanpak van Vreewijk. Het gaat om de zogenaamde 1400 woningen. Een klein lichtpuntje. Trevor James komt de bewoners helpen bij de verbetering van hun woningen.  De deelgemeente Feijenoord betaalt deze hulp.

 

Rijk en arm mengen niet. Dat is de conclusie van socioloog Gwen van Eijk die cum laude is gepromoveerd op een vergelijkende studie van drie Rotterdamse wijken. Gemiddeld kennen mensen zeven anderen die je echt kunnen helpen. Maar daarvan woont er een in je eigen wijk. De bekende socioloog Godfried Engbersen stelt dat voor netwerken de buurt er niet toe doet. Wat telt is werk en onderwijskansen. 

 

Uit "De andere Wereld (Ikon) 16 mei 2010. Professor Andre Thomson hoogleraar Woningbouwverbetering en woningbeheer vindt dat scheefwoners niet uit de buurten moeten worden gepest: het gaat om een kleine groep, die vaak de ruggegraat van de buurt is. Hij stelt ook dat de noodgedwongen verhuizing van mensen moet stoppen, omdat dit leidt tot grote tegenstellingen.

 

Bree heeft nieuwe spandoeken. Omdat Vreewijk nog steeds bedreigd wordt door sloop zijn nieuwe spandoeken opgehangen.

Nationaal erfgoed sloop je niet!

Het meest duurzame bouwen is slopen

Ons huis is een plaatje wij blijven

Tuindorp Vreewijk is uniek en goud waard

Goed onderhoud, alert beheer, is behoud

Handen thuis. Tuindorp Vreewijk is van ons.

 

Alle makers van de spandoeken hartelijk dank!

 

Bedankmails aan Tweede Kamerleden die ons gesteund hebben de afgelopen vier jaar en uit de Tweede Kamer gaan. Staf Depla, PvdA, Remi Poppe SP en  Antoinette Vietsch CDA. Heel hartelijk dank voor jullie steun. Het sterkt ons door te blijven gaan.

 

Woonwensen onderzoek Vreewijk De uitkomsten van het onderzoek onder bijna 800 huishoudens van de Valkenier, De Halve Vlieger en Buurt 9 (Mare) zijn bekend. Het overgrote deel is, zoals wij al wisten, voor behoud = onderhoud van hun woningen.

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4 NR. 5

21 december 2010 (08:02) | Categorie: NIEUWSBRIEF

13 Mei 2010

 

Uit Trouw van 16 februari 2010. De bouwwereld verduurzaamt. Er vindt een verschuiving plaats van nieuwbouw naar vernieuwbouw. Dit betekent minder sloop.

 

Uit Echo 24 maart 2010. Paarse treurstrikken zijn verwijderd nu de bomen aan de Langegeer zijn behouden. Dit gebeurde door Tweede Kamerlid Chantal Gill 'ard en gemeenteraadslid Duco Haagland. Gelukkig blijven alle 74 bomen behouden en wordt de singel niet verbreed. En blijft het geld voor onderhoud van de singel aan de Langegeer wel gewoon beschikbaar.

 

De Spinoza, een wijkkrant voor Lombardijen, meldt dat helaas  in het Spinozapark wel bomen zijn gekapt. De succesvolle actie van Vreewijkers voor behoud van de bomen aan de Langegeer wordt als lichtend voorbeeld naar voren gebracht.

 

De bewoners van Vreewijk zijn extra blij met behoud van de Langegeer vanwege haar grote cultuurhistorische waarde. De singel, orspronkelijk de Vliet genoemd is ontstaan in de 15e eeuw.

 

Nog meer bomen. Op de website www.guerillagardeners.nl  staan acties door vrijwilligers 

 om de omgeving te vergroenen.

 

Riem onder het hart voor alle mensen die voor hun wijk opkomen van de stadsdichter van

Rotterdam Arie van der Krogt.

 

RIJK

Meer hogere inkomens wil het bestuur,

Want daardoor komt er meer geld in de la

Da's goed voor de koopkracht en voor de cultuur,

Voor Boymans en de horeca.

 

Maar hogere inkomens besteden hun geld

Aan hun tweede huis in Curacao,

Aan hun derde jacht in Hardinxveld,

Aan hun uitjes met hun vierde vrouw.

 

Maar als het maar vaak genoeg wordt geroepen

Dan gelooft uiteindelijk iedereen dat

Die kut-hogere-inkomensgroepen

Werkelijk nodig zijn voor de stad.

 

Als ik moet kiezen tussen arm en rijk,

Dan kies ik degene met hart voor de wijk.

 

Arie van der Krogt

Stadsdichter te Rotterdam

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4: NR. 4

21 december 2010 (07:31) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Van 26 februari 2010.

 

Raad voor Behoud van Langegeer. De Rotterdamse gemeenteraad zet een streep door de plannen met de singel Langegeer in Vreewijk. Hoera: de singel wordt niet verbreed en de bomen blijven behouden.

 

Opkomen voor je belang, uitkomen voor je onderbouwde mening en daarin volharden heeft zin.

 

Dat geldt ook vor de bewoners van Ganzedijk. Hun huizen worden opgeknapt in plaats van gesloopt.

 

Drie keer Com.wonen negatief in het nieuws.

Uit Huurwijzer 2 december 2009. De woningbouwcorporaties hebben geen miljardenverlies. Echter de huisbaas van Vreewijk Com.wonen heeft een verlies van 83 miljoen.

Uit NRC 6 december 2009. MInister van der Laan zegt dat de kwaliteit van de financiele gegevens van een aantal woningbouwcorporaties, waaronder Com.wonen 'afbreuk doet aan de waarde' van hun verklaring van adequaat bestuur.

Woonbondig dec/jan 2009/2010 Volgens de Kwaliteitswaaier 2009 die het LSA aanbiedt aan de minister over de mate waarin bewoners participeren scoort Com.wonen met een 4,5 het slechts van alle wijken.

 

Uitnodiging wijkdiner 18 januari 2010 over de toekomst van Vreewijk. Wethouder Karakus en minister Plasterk bezochten Vreewijk. De oma van Vreetje hield een vurig pleidooi voor behoud. De wethouder bevestigde nog eens dat voor Vreewijk geldt: Behoud Tenzij. Ook Trouw besteedde aandacht aan Vreewijk met de uitspraak; de corporatie sloopt de ziel van Vreewijk.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4 :NR 2 EN 3

15 december 2009 (02:32) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Voor behoud van Tuindorp Vreewijk

 

PROJECTGROEP TUINDORP VREEWIJK: De projectgroep is in het leven geroepen als een orgaan waarin onze huisbaas Com.wonen, de deelgemeente Feijenoord en bewoners uit Tuindorp Vreewijk met elkaar bespreken hoe het Tuindorp Vreewijk er in de toekomst uit gaat zien. De leidraad daarbij is de uitspraak van onze wethouder de heer Karakus: Behoud tenzij....

ELKE EERSTE DONDERDAGAVOND VAN DE MAAND IS ER EEN VERGADERING VAN 18.30 TOT 20.30.

Kom luisteren, want deze vergaderingen zijn openbaar.

Graag horen wij van of u vindt dat de projectgroep al is opgeschoten.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat Com.wonen en de deelgemeente de bewoners om de tuin leiden.

Com.wonen heeft bijvoorbeeld in haar zienswijze op het bestemmingsplan Vreewijk voorgesteld de huizen met twee meter te vergroten.

Onze vraag is wat er dan terecht komt van het beschermd stadsgezicht, wat er van het groen in de wijk overblijft en wat het voor zin heeft om de Lede te verbreden. Door uitbreiding van de woningen is er minder groen in Vreewijk om water in te laten zakken.

Kortom: De spandoeken aan de Bree  tegen de sloop van Tuindorp Vreewijk blijven niet voor niets hangen.  

 

VIA = VREEWIJK IN AKTIE.

Wijkbewoners die zich  inzetten om de huizen van Tuindorp Vreewijk en het groen in de wijk te behouden komen maandelijks bijeen. De afgelopen periode hebben deze mensen zich sterk gemaakt voor het behoud van de bomen langs de Lede en voor goed onderhoud.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 17 december 19.30 in het gebouw van de BOV (BewonersOrganisatieVreewijk) aan de Dreef 83a. in Rotterdam. 

 

AKTIE GROENE VLIEGER FIASCO: met geld dat de Deelgemeente Feijenoord en de huisbaas Com.wonen heeft gekregen van het rijk wilden zij de groene ligusterheggen op de juiste hoogte brengen in een deel van Tuindorp. Dat is het deel tussen Bree, Lede, Groene Zoom en Groene Hilledijk, de halve Groene Vlieger.

Met veel bombarie werd de aktie geopend door wethouder Karakus. De aktie is afgeblazen, want de bewoners waren niet blij. Zonder overleg met bewoners werden hagen rucksichtsloos afgezaagd. Over blijft een kale haag, die in geen jaren meer mooi wordt. De houten schuttingen die de wijk ontsieren zijn ongemoeid gelaten. Hagen, die heel netjes bijgehouden zijn, maar volgens Com.wonen te hoog, zijn zonder overleg en zonder pardon afgezaagd.

Hoeveel van het miljoen van minister Plasterk  is voor deze aktie misbruikt? En wat gaan Com.wonen en de deelgemeente Feiijenoord met het overgebleven geld doen. Komt er nog overleg met bewoners. Allemaal vragen waar in 2010 hopelijk een antwoord op komt.

Overigens kunnen de bewoners van Vreewijk met hun klachten over deze actie nog steeds bij de BOV terecht. Daar ligt een formulier waarop deze klachten genoteerd kunnen worden.

 

BOV OVER AKTIE GROENE VLIEGEr: De BewonersOrganisatieVreewijk, de BOV laat het niet zitten dat de aktie zo slecht is verlopen. De wethouder en Com.wonen krijgen foto's opgestuurd van de mismaakte heggen. De BOV is voor  het opknappen van de buitenruimte, maar dit is niet de manier.

 

Zou het geen idee zijn als de heggen weer terugkomen en centraal worden bijgehouden zoals vroeger gebeurde.

 

LICHTPUNTJE: In de Telegraaf van 11 december 2009 deelt wethouder Hamit Karakus mee, dat  wat hem betreft onnodige sloop er niet meer bij is in Rotterdam. Zou er licht aan de horizon gloren?????

 

AANDACHTSWIJK VREEWIJK:Wat voor een wijk is Vreewijk nou. In het artikel in de Metro van woensdag 18 november 2009 spreekt minister Ëberhard van der Laan van Vogelaarwijken, krachtwijken, prachtwijken. Wat maakt een naam uit. Het levert nog geen cent op voor  de betreffende wijken. De corporaties hebben geen geld ervoor over.

Vreewijk heeft in ieder geval nog geen cent gezien voor bewonersparticipatie. Op dit moment doen de bewoners mee in de projectgroep en de werkgroepen zonder dat er geld is voor deskundigen die de bewoners kunnen ondersteunen. De bewoners staan tegenover een overmacht aan professionals, die ook nog eens door andere professionals worden bijgestaan. Wat nou goede bewonersparticipatie!

 

RIA: ROTTERDAM IN AKTIE is uit het overleg met de gemeente Rotterdam  gestapt. De participatie stelt niets voor. Dus ook op gemeentelijk niveau wordt de bewonersparticipatie aan de laars gelapt.

 

HET ACTIECOMITE TEGEN SLOOP VAN BREE-MAARLAND-KLAPHEK wenst eenieder een goed uiteinde en een strijdbaar 2010.  

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4: NR 1

29 augustus 2009 (03:55) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van zaken: Donderdag 3 september 2009 is projectgroepvergadering in de Brink van 18.00-20.00. De gemeente, Com.wonen en de bewoners praten over de concretisering van de wijkvisie voor Vreewijk. Donderdag 17 september, 19.30 de derde donderdag van de maand is VIA (VreewijkInAktie) bijeenkomst op de BOV. Nu worden afspraken gemaakt om mensen te helpen met het invullen van het formulier aanschrijving onderhoudgebreken.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 9

8 mei 2009 (07:55) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Projectvergadering in de Brink

Op donderdag 14 mei 2009 en donderdag 4 juni 2009 is er weer van 18.00-20.00 projectvergadering in de Brink. U kunt komen, want de vergadering is openbaar. Hoor hoe er nagedacht wordt over de toekomst van ons mooie Tuindorp Vreewijk.

 

Dinsdag 12 mei 2009 Jaarvergadering

Voor de leden van de huurdersvereniging Vrelom

 

Bomentraanctievoerders bieden handtekeningen aan

Op 16 april 2009 zijn 588 handtekeningen aangeboden tegen de kap van bomen aan de Langegeer. Mieke de Graaf deelgemeentebestuurder nam de handtekeningen in ontvangst. Zij wacht het advies van de Monumentenzorg, gemeente en landelijk af.

U kunt overigens nog steeds een bezwaarschrift sturen naar de Deelgemeente Feijenoord.

 

Petitie tegen dreigend kraakverbod

Op www.kraakpetitie.nl kunt u informatie vinden over het dreigend kraakverbod. U kunt een petitie tekenen.

 

Help herstructurering

Onder deze titel melden onderzoekers van het Nicis dat het effect van herstructureringsbeleid op de socilae cohesie teleurstellend is. Een deel van de problemen wordt verplaatst naar andere wijken.

 

Brief van Hamit Karakus 20 maart 2009

Wethouder Karakus van Wonen en Ruimtelijke ordening heeft in zijn brief over de wijze van verhuur Bree/Maarland aangegeven dat deze woningen regulier moeten worden verhuurd. Mevrouw M. Drijver doet dat niet heeft zij te kennen gegeven.

De wethouder werkt aan een stedelijk protocol bewonersparticipatie voor een goed sociaal plan voor bewoners.

 

Woningcorporatie Com.wonen wil woningen in Kleiwegkwartier slopen

Echter na protest van de bewoners zegt de corporatie de woningen te zullen opknappen. Het opknappen betekent dan het door Com.wonen zelf veroorzaakte achterstallig onderhoud aanpakken. Com.wonen sluit sloop op termijn niet uit. De bewoners blijven zich verzetten: hun straat is historisch, want gebouwd naar de ideeen van de Engelse socialistische hervormer Robert Owen.

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 8

7 april 2009 (02:15) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van zaken 6 april 2009

Donderdag 9 april 2009 19.00 vindt er een presentatie plaats in de Pnielschool Sandelingenplein 25 over de nieuwbouwplannen van het Slag. Ga erheen, dan kunt u zelf zien dat het nieuwbouwplan vooruitloopt op het aan te vragen beschermd stadsgezicht tuindorp Vreewijk 

Donderdag 16 april 2009 19.30  is er weer een Vreewijk In Aktie bijeenkomst (VIA) in het gebouw van de BOV aan de Dreef 83. Daar kunnen tekeningen bekeken worden van de plannen met Tuindorp Vreewijk. Wordt uw huis gesloopt, gerenoveerd, of gerestaureerd?

Donderdag 7 mei 2009 Projectvergadering op de Brink van 18.00-20.00. DEZE VERGADERINGEN ZIJN OPENBAAR EN DUS TOEGANKELIJK VOOR BELANGSTELLENDEN.

 

Tuindorp Vreewijk Bomentraan-actie in het Nieuws

De actie op zaterdag 21 maart 2009 tegen het verbreden van de Langegeer en het kappen van 53 bomen heeft ook veel publiciteit gekregen. Spinoza, een blad voor bewoners van Lombardijen liet foto's zien  van het strikken van bedreigde bomen door Chantal de Gíllard en Duco Hoogland, beiden PvdA politici. Het blad memoreerde een oproep van minister Gerda Verburg om aan de bel te trekken als er onnodig bomen worden gekapt. Het Huis aan Huis blad Maasstad maakte melding van de bomentraan-actie. Ook in de Echo van 25.3.09 en het AD van16 maart 2009 werd melding gemaakt van de Bomentraan-actie.

 

Bomentraanactie van 21 maart 2009 succes

Over belangstelling niet te klagen op de zonnige zaterdag 21 maart 2009. Ruim vijfhonderd mensen hebben de petitie tegen verbreding van de poldersloot Langegeer  en tegen de bomenkap ondertekend. Deze petitie wordt binnenkort overhandigd aan de bestuurder van de deelgemeente Feijenoord Mieke de Graaf.

Inmiddels zijn vijftig bezwaarschriften door de mensen verstuurd naar de Bezwaarcommissie van de deelgmeeente Feijenoord. Alle indieners van een bezwaarschrift moeten persoonlijk worden gehoord door de commissie, waarmee de indieners de mogelijkheid hebben hun bezwaar verder toe te lichten. 

 

Woningbouwcorporatie Com.wonen kort door de bocht

Niet alleen in tuindorp Vreewijk gaat Com.wonen kort door de bocht. Ook in Lombardijnen doet de corporatie dat met haar bouwplannen voor een hoge flat. De advocaat, ingeschakeld door het Huurdersplatform Lombardijen, de heer R.S Wijling, zegt dat het contact met Com.wonen stroef verloopt (AD 31.3.09).

In Hilligersberg wil Com.wonen een unieke straat, de Robert Owenstraat, slopen. Ook hier net als in Vreewijk een groot verschil in  optiek. De bewoners zijn tevreden met  hun huidige woning net als in Vreewijk. Com.wonen vindt de huizen niet meer van deze tijd. De bewoners voeren actie (AD 19.3.09). 

 

Tuindorp Vreewijk goed voor de gezondheid

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook. Wie veel tijd doorbrengt in de natuur beweegt meer en herstelt sneller van stress. Veel groen in de omgeving heeft vooral invloed op mensen met een lager inkomen en of een lagere sociale status, ouderen en kinderen (AD 14 februari 2009).

Reden te meer om het groenplan voor Tuindorp Vreewijk van Verhagen inclusief de heggen weer in ere te herstellen.

 

Woonwensenonderzoek: ouderen willen geen appartementen

De Katholieke Bond voor Ouderen maakt melding van iets wat oudere Vreewijkers keer op keer naar voren brengen.

Uit ondezoek is gebleken dat ouderen niet zo vaak in appaartementen willen wonen als projectontwikkelaars en corporaties denken. Benadrukt wordt dat goed overleg essentieel is.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 7

12 maart 2009 (01:47) | Categorie: NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief

1. Informatie over de  Bomentraan-actie van verontruste Vreewijkers

2 Over VIA. Dat is Vreewijk in Actie

3 Uit de Deelraad Feijenoord

4 Bond Heemschut schrijft over Tuindorp Vreewijk

 

1. De Bomentraan-actie  Voor behoud van de oude poldersloot  Langegeer. Op zaterdag 21 maart 2009 gaan verontruste bewoners van Tuindorp Vreewijk en sympatisanten op een creatieve manier aandacht vragen voor het behoud van de bomen aan de poldersloot Langegeer. Om 11.00 start de actie op de hoek Langegeer-Groene Zoom. De te kappen bomen huilen en worden voorzien van een paarse strik, de monumentenkleur van Tuindorp Vreewijk. Er worden informatiekaarten aan de strik geknoopt en tranenkaartjes met informatie worden uitgedeeld. Mensen wordt gevraagd een petitie te ondertekenen. Ook kan een bezwaarschrift gestuurd worden:

Vermeld Bezwaar tegen het verbreden van de poldersloot Langegeer en de bomenkap.

Dit bezwaarschrift moet gestuurd naar:

Dagelijks Bestuur Feijenoord t.a.v. Bezwaarschriftencommissie

postbus 955

3007 AN Rotterdam

 

2. VIA Op donderdagavond 19 maart 2009 komen Vreewijkers bijeen om geinformeerd te worden over tuindorp Vreewijk en met elkaar van gedachten te wisselen. Aanstaande donderdag om 19.30 wordt de Bomentraan-actie besproken. Om 20.00 komen de volgende mensen de VIA mensen informeren. Het zijn

  • Leden van het architectenbureau De Nijl,
  • Thieu Knibbeler Dienst Stedenbouwkunde  + Volkshuisvesting (DS+V), afdeling monumenten gemeente Rotterdam, 
  • Jon van Rooyen van de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de vroegere Rijksmonumentendienst
  • Paul Ramjiawansingh Com wonen
  • Duco de Bruin DS+V

Voor 1 mei 2009 moet deze groep een advies bij minister Plasterk hebben liggen over de waardestelling van Tuindorp. Wethouder Karakus heeft deze opdracht gegeven.

Deze groep moet voordat zij het advies naar  minster Plasterk sturen met bewoners praten.

 

3. Uit de Deelraad Feijenoord. Op  donderdag 6 februari 2009 heeft de deelraad Feijenoord besloten voor het bomenkapplan aan de poldersloot Langegeer te stemmen. Alleen de SP , Groen Links en een lid van de PvdA (Floris de Jong) stemden tegen.

Het plan wordt nu gepresenteerd aan de bewoners.

Daarna neemt het dagelijks bestuur zo snel mogelijk een besluit.

 

4. Bond Heemschut. Nagekomen bericht van Bond Heemschut van donderdag 15 mei 2008.

Bond Heemschut heeft met brieven aan het college van Rotterdam en het bestuur van de deelgemeente Feijenoord aangedrongen maatregelen te nemen teneinde ieder misverstand over deze wijk van zeer cultuurhistorische waarde te voorkomen. De corporatie is op de hoogte gesteld.

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 6

31 januari 2009 (06:22) | Categorie: NIEUWSBRIEF

26 Januari 2009

Aankondigingen

Donderdag 19 februari 2009, 19.30 vergadering van Vreewijk (VIA) op het BOV kantoor, Dreef 83. Welkom voor informatie over  (ontwikkelingen in) Vreewijk. 

Woensdag 11 maart 2009 komt minister van der Laan (opvolger van minister Vogelaar) naar ons mooie tuindorp Vreewijk.

 

Nieuws vanuit de deelgemeente Feijenoord.

Op 18 december 2008 is Mieke de Graaf geinstalleerd als dagelijks bestuurder van de deelgemeente Feijenoord. Op zaterdag 31 januari 2009 heeft het actiecomite een gesprek met haar gehad. Mieke wil de communicatie tussen alle betrokkenen bij Vreewijk bevorderen. Zij onderhoudt ook contact met Com.wonen en de BOV.

 

Brief van minister Ronald Plasterk aan de Bewonersorganisatie Vreewijk.

Op 22 december 2008 ontving de BOV een brief van minister Plasterk. De BOV had aan de minister zijn verontrusting uitgesproken over het "pappen en nathouden" door Com.wonen.

De minster deelt in zijn brief mede dat Vreewijk een heel andere aanpak verdient. Voor grote ingrepen als sloop moet altijd een advies worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Voor iedere ingreep aan de woningen aan de Bree is een monumentenvergunning nodig. 

De minister deelt voorts mede dat hij het een goede zaak vindt dat de gemeente Rotterdam een totaal overzicht wil maken van de cultuurhistorische waarden in Vreewijk.

 

Vreewijk in de publiciteit.

In haar blad Woonbondig nummer 10 december 2008/januari 2009 geeft de Woonbond informatie over het feit dat bewoners uit Vreewijk een eigen corporatie willen oprichten. Deze corporatie zou de woningen moeten overnemen van de huidige verhuurder Com.wonen. Com.wonen wil een aanzienlijk deel van de woningen in tuindorp Vreewijk slopen. De BewonersOrganisatieVreewijk (BOV) heeft met een aantal corporatiedirecteuren contact gehad.  

 

Het AD van 17 januari 2009

meldt dat de bestuurder van Com.wonen in 2007 een inkomen had van 236.000 Euro. De Balkenende norm is 169.000,- Euro. Onze nieuwe burgemeester krijgt 159.000,- Euro.

Voor bestuurders van woningbouwcorporaties is de Balkenende norm nog steeds niet leidend.

 

  

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 5

24 december 2008 (06:51) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Van de redactie: Jose en Rinus dragen de Nieuwsbrief Bree-Maraland-Klaphek over aan Jasper en Els. Dank voor de altijd weer prachtige Nieuwsbrief. Jasper en Els succes.

Rechtszitting Bree-Maarland: Op 26 november 2008 vond het geding plaats tegen Com.wonen. Inzet van de eiseres Bree Maarland was het weer bewoonbaar maken van een door Com.wonen dichtgetimmerde woning aan de Bree. De advocaten herhaalden wat op pairer stond en de rechter probeerde te achterhalen aan welke rechtsregels hij nu precies diende te toetsen. Zijn uitspraak volgt half maart 2009.

Bewonersavond 11 november 2008. Zo'n 150 belangstellenden hadden de weg gevonden naar de door de (BewonersOrganisatieVreewijk) BOV georganiseerde bewonersavond over de plannen een eigen corporatie voor Vreewijk te beginnen. Tot ieders verrassing liet de aangekondigde inleider dhr. Broekhuizen op het belangrijkste thema verstek gaan. Iets wat door de voorzitter van dienst dhr. Henderson als crisisverschijnsel binnen de corporatiewereld werd geduid.

Het bestuur van de BOV volgt een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt aansluiting gezocht bij een nog te formeren projectgroep, die de veranderingen in de wijk, zoals vastgelegd in de geamendeerde wijkvisie moet begeleiden. Naar het zich laat aanzien zal het enige tijd duren voordat dit gezelschap kan beginnen. Ten eerste is de wijkvisie niet herschreven en ten tweede heeft Com.wonen te kennen gegeven niet samen te willen werken met de bewonersorganisatie in de projectgroep.

Het tweede spoor is dat van verzelfstandiging. Afhankelijk van het advies van de SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) gaan de gedachten uit naar een kleine corporatie met hierin een dragende rol voor de huurders. Momenteel wordt gewerkt aan een ondernemingsplan.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen op de vergadering gaf te kennen deze ontwikkeling te steunen.

Tot slot wenst het actiecomite u hele prettige feestdagen toe.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 4

1 november 2008 (07:34) | Categorie: NIEUWSBRIEF

NIEUWE SPANDOEKEN Om duidelijk te maken dat actie voor het Behoud van onze mooie, monumentale wijk, nog steeds, nodig is. zijn nieuwe spandoeken gemaakt. Deze hangen inmiddels weer aan de Bree.

 

WONINGBOUWCORPORATIES VATBAAR VOOR GESJOEMEL wordt duidelijk uit het boek Hebzucht in Vastgoed van Lenny Vulperhorst. Eenderde van de medewerkers maakt zich schuldig aan het bevoordelen van bevriende relaties, het betalen van steekpenningen en zelfs diefstal. Dit gedrag leidt vrijwel nooit tot ontslag. Ook blijken de interne toezichthouders, zoals de raden van commissarissen zich nauwelijks te bekommeren om dergelijke ernstige misstanden.

 

SP TWEEDE KAMER

Remi Poppe SP Tweede Kamerlid heeft aangedrongen op een wetswijziging sloopbesluit. Als deze wetswijziging door de Tweede Kamer wordt aangenomen hebben huurders meer rechten bij voorgenomen sloop. 

 

WAT HOUDT DE  VOGELAARAANPAK IN? De Woonbond meldt dat de Vogelaargelden bedoeld zijn om de sociale cohesie en de leefbaarheid te bevorderen. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk naar de bewoners gaat is het vouchersysteem, tegoedbonnensysteem bedacht. Deze bonnen kunnen door een regiegroep (waarin bv bewoners, huudersorganisaties, allochtonengroepen)  worden uitgereikt aan goede initiatieven. Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn: het aanleggen van een sportveld, speeltuin, opknappen van een schoolplein, veiligheidsmaatregelen, aanpak van overlast, het organiseren van een wijkfeest, of bewonersondersteuning bij renovatie of sloop.

 

OPEN MONUMENTENDAG VREEWIJK 20-09-2008

Duco Hoogland (PvdA Rotterdam) en Chantal Gill`ard (PvdA Tweede Kamer) gaven acte de presence, hoorden vragen van bewoners aan en zegden toe wat zij ermee gaan doen. Een van de punten was woonoverlast, dat doorgegeven wordt aan het Steunpunt Overlast. Gratis telefoon 0800-1545, of www.rotterdam.nl.

Het actiecomite had voor een histroische ambiance gezorgd. Op het Brinkplein hadden zij een tent in grootmoeders stijl ingericht.

 

CAFE DE ROOIE- IN HET DOELENCAFE ROTTERDAM

Op vrijdagavond 10 oktober 2008 vond het vernieuwde politieke cafe van de SP Rotterdam plaasts. Remi Poppe Tweede Kamerlid reikte de Buurtopstandsprijs uit en presenteerde de verjaarskalender van vijf jaar buurtbezoeken in Rotterdam. Remi Poppe laat het actiecomite weten binnenkort weer naar Vreewijk te komen.

Het volgende politiek cafe de Rooie is op vrijdagavond 12 december vanaf 19.30 in het Doelencafe te Rotterdam.

 

NIEUWE OVERLEGWET IS AANGENOMEN

De Eerste Kamer heeft op 23 september 2008 de vernieuwde overlegwet aangenomen. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2009.

Twee belangrijke wijzigingen zijn dat de huurdersorganisaties en bewonerscommissies agenderingsrecht krijgen en dat de financieringsparagraaf van de Overlegwet is uitgebreid. Alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed.

 

EEN NIEUWE CORPORATIE VOOR TUINDORP VREEWIJK

Er wordt door de BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)  samen met een aantal corporatiedirecteuren hard gewerkt aan een nieuwe corporatie voor Tuindorp Vreewijk. Ondersteuning wordt geboden door de Stuurgroep Experimentele Huisvesting (www.SEV.nl ).Van alle kanten komen steunbetuigingen binnen, er is een comite van aanbeveling en de mensen laten weten sympatiek te staan tegenover dit plan.

 

BEWONERSAVOND IN HET SLAG (Hoek Sandelingenplein, Bree, Groene Hilledijk) DINSDAGAVOND 11 NOVEMBER 19.30

Daar kunnen alle bewoners van Vreewijk informatie krijgen over het initiatief om een corporatie op te richten. Komt allen. 

 

SAMEN1BLOK

Samen1blok van de Essenburgsingel die door haar eensgezindheid de strijd om behoud van haar woningen heeft gewonnen heeft dit feesteijk gevierd op 11 oktober 2008.  Het actiecomite feliciteert de bewoners met dit resultaat.

 

RECHTSZAAK TEGEN COM.WONEN

BREE 206 MOET WEER BEWOONBAAR GEMAAKT WORDEN.

De rechtszaak dient op dinsdag 25 november 11.30 in het rechtsgebouw Wilhelminaplein.

Komt allen, kom ruim vantevoren en neem paspoort mee.

U kunt ook bellen met 010-4326746.

 

MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 MINISTER VOGELAAR

naar Vreewijk. We zullen haar laten weten dat het met de participatie van de bewoners in Vreewijk slecht gesteld is. De bewoners  willen wel meepraten maar dat wordt tegengehouden door het deelgemeentebestuur Feijenoord en door Com.wonen.

 

ROTTERDAMSE DAG IN DE lAURENSKERK

Op zaterdag 25 oktober 2008  was het actiecomiteBree/Maarland/Klaphek  weer met een stand aanwezig. Ruim 200 mensen hebben hun sympatie betuigd voor een nieuwe corporatie Vreewijk die gaat voor behoud van de wijk. Er vonden veel gesprekken plaats en vele mensen waren boos dat zo'n mooie prachtige wijk onder de sloophamer dreigt te vallen.

 

LANDELIJKE BEWONERSDAG

Op 1 november 2008 reikt  minister Vogelaar het eerste voucher (tegoedbon) uit aan een bewonersinitiatief.

 

NAJAARSEXCURSIE CUYPERSGENOOTSCHAP

Op zaterdag 25 oktober  2008 was het genootschap op bezoek in Rotterdam en deed ook Vreewijk aan . Het actiecomite dankt het genootschap voor haar actieve bemoeienis met Vreewijk Het Cuypersgenootschap heeft onder andere de monumentenstatus aangevraagd voor de 85 woningen Bree/Maarland/Klaphek.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 4

1 november 2008 (07:34) | Categorie: NIEUWSBRIEF

NIEUWE SPANDOEKEN Om duidelijk te maken dat actie voor het Behoud van onze mooie, monumentale wijk, nog steeds, nodig is. zijn nieuwe spandoeken gemaakt. Deze hangen inmiddels weer aan de Bree.

 

WONINGBOUWCORPORATIES VATBAAR VOOR GESJOEMEL wordt duidelijk uit het boek Hebzucht in vastgoed van Lenny Vulperhorst. Eenderde van de medewerkers maakt sich schuldig aan het bevoordelen van bevriende relaties, het betelan van steekpenningen en zelfs diefstal. Dit gedrag leidt vrijwel nooit tot ontslag. Ook blijken de interne toezichthouders, zoals de raden van commissarissen zich nauwelijks te bekommeren om dergelijke ernstige misstanden.

 

SP TWEEDE KAMER SP Tweede Kamerlid heeft aangedrongen op een wetswijziging sloopbesluit. Als deze wetswijziging door de Tweede Kamer wordt aangenomen hebben huurders meer rechten bij voorgenomen sloop. 

 

WAT HOUDT DE  VOGELAARAANPAK IN? In een brief aan de lidorganisaties van de Woonbond meldt de Woonbond dat de Vogelaargelden bedoeld zijn om de sociale cohesie en de leefbaarheid te bevorderen. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk naar de bewoners gaat is het vouchersysteem, tegoedbonnensysteem bedacht. Deze bonnen kunnen door een regiegroep (waarin bv bewoners, huudersorganisaties, allochtonengroepen)  worden uitgereikt aan goede initiatieven. Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn: het aanleggen van een sportveld, speeltuin, opknappen van een schoolplen, veiligheidsmaatregelen, aanpak van overlast, het organiseren van een wijkfeest, of bewonersondersteuning bij renovatie of sloop.

 

OPEN MONUMENTENDAG VREEWIJK 20-09-2008

Duco Hoogland (PvdA Rotterdam) en Chantal Gill`ard (PvdA Tweede Kamer) gaven acte de presence en hoorden vragen van bewoners aan en zegden meteen toe wat zij ermee gaan doen. Een van de punten was woonoverlast, dat doorgegeven wordt aan het Steunpunt Overlast. Gratis telefoon 0800-1545, of www.rotterdam.nl.

Het actiecomite had voor een histroische ambiance gezorgd. Op het Brinkplein hadden zij een tent in grootmoedersstijl ingericht.

 

CAFE DE ROOIE-DOELENCAFE

Op vrijdagavond 10 oktober 2008 vond het vernieuwde politieke cafe van de SP Rotterdam plaasts. Remi Poppe Tweede Kamerlid reikte de Buurtopstandsprijs uit en presenteerde de verjaarskalender van vijf jaar buurtbezoeken in Rotterdam. Remi Poppe laat het actiecomite weten binnenkort weer naar Vreewijk te komen.

Het volgende politiek cafe de Rooie is op vrijdagavond 12 december vanaf 19.30 in de Doelen te Rotterdam.

 

NIEUWE OVERLEGWET IS AANGENOMEN

De Eerste Kamer heeft op 23 september 2008 de vernieuwde overlegwet aangenomen. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2009.

Twee belangrijke wijzigingen zijn dat de huurdersorganisaties en bewonerscommissies agenderingsrecht krijgen en dat de financieringsparagraaf van de Overlegwet is uitgebreid. Alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed.

 

EEN NIEUWE CORPORATIE VOOR TUINDORP VREEWIJK

Er wordt door de BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)  samen met een aantal corporatiedirecteuren hard gewerkt aan een nieuwe corporatie voor Tuindorp Vreewijk. Ondersteuning wordt geboden door de Stuurgroep Experimentele Huisvesting (www.SEV.nl ).Van alle kanten komen steunbetuigingen binnen, er is een comite van aanbeveling en de mensen laten weten sympatiek te staan tegenover dit plan.

 

BEWONERSAVOND IN HET SLAG (Hoek Sandelingenplein, Bree, Groene Hilledijk) DINSDAGAVOND 11 NOVEMBER 19.30

Daar kunnen alle bewoners van Vreewijk informatie krijgen over het initiatief om een corporatie op te richten. Komt allen. 

 

SAMEN1BLOK

Samen1blok van de Essenburgsingel die door haar eensgezindheid de strijd om behoud van haar woningen heeft gewonnen heeft dit feesteijk gevierd op 11 oktober.  Het actiecomite feliciteert de bewoners met dit resultaat.

 

RECHTSZAAK TEGEN COM.WONEN

BREE 206 MOET WEER BEWOONBAAR GEMAAKT WORDEN.

De rechtszaak dient op dinsdag 25 november 11.30.

Komt allen, kom ruim vantevoren en neem paspoort mee.

U kunt ook bellen met 010-4326746.

 

MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 MINISTER VOGELAAR

naar Vreewijk. We zullen haar laten weten dat het met de participatie van de bewoners in Vreewijk slecht gesteld is. Zij willen wel meepraten maar dat wordt tegengehouden door het deelgemeentebestuur en Com.wonen.

 

ROTTERDAMSE DAG IN DE lAURENSKERK

Op zaterdag 25 oktober 2008  was het actiecomiteBree/Maarland/Klaphek  weer met een stand aanwezig. Ruim 200 mensen hebben hun sympatie betuigd voor een nieuwe corporatie Vreewijk die gaat voor behoud van de wijk. Er vonden veel gesprekken plaats en vele mensen waren boos dat zo'n mooie prachtige wijk onder de sloophamer dreigt te vallen.

 

LANDELIJKE BEWONERSDAG

Op 1 november reikt  minister Vogelaar het eerste voucher (tegeodbon) uitr aan een bewonersinitiatief.

 

NAJAARSEXCURSIE CUYPERSGENOOTSCHAP

Op zaterdag 25 oktober  2008 was het genootschap op bezoek in Rotterdam en deed ook Vreewijk aan . Het actiecomite dankt het genootschap voor haar actieve bemoeienis met Vreewijk Het Cuypersgenootschap heeft onder andere de monumentenstatus aangevraagd voor de 85 woningen Bree/Maarland/Klaphek.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 3

7 oktober 2008 (08:11) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Hier weer een Nieuwsbrief, nummer 3 alweer verschenen op papier op 4 oktober 2008.

 

HUURDERSNETWERK ROTTERDAM HOUDT SYMPOSIUM PARTICIPATIE BIJ HERSTRUCTURERING

Met een aantal bewoners uit Vreewijk heeft het actiecomite deelgenomen op zaterdag 13 september 2008 aan dit symposium in de wijk 110 Morgen in Rotterdam. Hoogleraar Andre Thomson stelde duidelijk vast dat de plannen toch al vastliggen en vaak ingaan tegen wat bewoners willen. Hij vindt dat de huurdersbelangen wettelijk slecht geregeld zijn. De rechten van eigenaren zijn vele malen beter. Een excursie door 110 Morgen toonde aan dat door samenwerking goede dingen tot stand kunnen komen. Advies van de betrokken corporatie Onze Woning (1200 woningen) , is dat je moet starten met het deel waarover overeenstemming is: zo bouw je vertrouwen op. 

STAND VAN ZAKEN BREE 206/MAARLAND9

Maarland 9 is bewoond. De wethouder heeft com.wonen opdracht gegeven om Bree 206 weer toonbaar te maken. Dat is niet bewoonbaar. Het actiecomite laat de rechtszaak tegen Com.wonen gewoon doorgaan. Komt allen.

De zitting is op

DINSDAG 25 NOVEMBER 11.35 GERECHTSGEBOUW OP HET WILHELMINAPLEIN. PASPOORT MEENEMEN.

 

OVERNAME TUINDORP DOOR ANDERE CORPORATIES

Naar aanleiding van een brief die het actiecomite heeft verstuurd naar alle corporaties in Nederland hebben 6 corporaties gereageerd. Zij zijn in overleg gegaan met de Stichting Experimentele Huisvesting en zijn op een gegeven moment in Vreewijk komen kijken en bij de BOV binnengewandeld. Zij vinden de wijk prachtig en dat deze potentie heeft . Zij hebben de BOV geadviseerd zelf een corporatie te beginnen. Daar is de BOV druk mee bezig. Steunt u dit initiatief, laat  u dan registreren in het comite van aanbeveling.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 2 13 september 2008

25 september 2008 (05:47) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Het Huurdersnetwerk Rotterdam heeft op 13 september 2008 een Symposium 'Participatie bij herstructurering" gehouden. Aan de hand van een aantal stellingen is gediscussieerd over de verbetering van de bewonersparticipatie in Rotterdam.

 

Er is 25 miljoen Euro voor bewonersinitiatieven. Dit komt omdat een motie van Staf Depla, Tweede Kamer,  is aangenomen. Bewoners moeten samen beslissen over de wijk en dus ook over de buurtbudgetten. Dit budget wordt verdeeld door bewonersvouchers. Het systeem geldt ook voor 2009, 2010 en 2011.

 

Overname Tuindorp Vreewijk door andere corporaties.Naar aanleiding van de brief die het actiecomite eerder heeft verstuurd aan alle woningbouwcorporaties in Nederland met de vraag wie Tuindorp Vreewijk wil kopen omdat wij niet tevreden zijn met Com.wonen hebben een zestal woningbouwcorporaties serieus gereageerd. Zijn zijn in overleg gegaan met de Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV) en de BewonersOrganisatieVreewijk (BOV). Zou dat niet mooi zijn?

 

Samen1Blok. De bewoners van de Essenburgsingel in Rotterdam West hebben hun strijd tegen de woningbouwcorporatie gewonnen. Zij hebben een manifest opgesteld. "Wij, bewoners van de Essenburgsingel hebben ons verenigd in het Actiecomite Samen1Blok. Wij eisen dat het WoningBedrijfRotterdam (WBR) zijn plannen intrekt en samen MET de bewwoners aan de slag gaat". De corporatie heeft zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten. Het actiecomite heeft de Essenburgsingel gelukgewesnt.

 

Stand van zaken Bree-Maarland. Maarland nummer 9 is inmiddels weer bewoond.  Wethouder Karakus heeft Com.wonen de opdracht gegeven om Bree 2006 weer toonbaar te maken (dus niet bewoonbaar). Onze advocaat maakt de in gang gezette zaak gewoon af.

 

Minister Vogelaar komt op bezoek in Vreewijk op maandag 17 november 2008. Zij wil graag geinformeerd blijven over Vreewijk.

 

Open Monumentendag Vreewijk was op 20 september 2008 in Vreewijk. Het actiecomite had een politieke huiskamer in grootmoedersstijl ingericht alwaar Chantal Gill'ard (PvdA Tweede Kamer) en Duco Hoogland (PvdA Gemeenteraad) spreekuur hielden. Verschillende bewoners van Vreewijk hebben hiervan gebruik gemaakt. Er zijn ook weer CD's verkocht van Kees Korbijn over het Behoud van Vreewijk.

 

30e Rotterdamdag zaterdag 25 oktober 2008 in de Laurenskerk. De dag voor mensen die zich inspannen om Rotterdam te promoten. .De dag dag duurt van 10.00 tot 17.00 en is bij uitstek geschikt om mensen warm te maken voor de activiteiten van de diverse instellingen. Het actiecomite heeft ook weer een stand.

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 1

27 augustus 2008 (07:22) | Categorie: NIEUWSBRIEF

We openen met nummer 1 van alweer een nieuwe jaargang, jaargang 3 dus.

We wonen nog steeds heerlijk in onze huizen in Tuindorp Vreewijk in Rotterdam.

 

Op 16 juli 2008 kwam onze voormalige Rotterdamse wethouder Kaya van participatie en cultuur, op bezoek in Vreewijk. In eerste instantie wilde de wethouder, die monumentenzorg in zijn portefeuille heeft geen maatregelen nemen om de door Com-wonen dichtgetimmerde woning in oude staat te doen herstellen en terug te brengen in de reguliere huur. Uiteindelijk wilde hij toezeggen uit te zoeken hoe het nu precies zit met de dichtgemetselde woning aan de Bree 2006.

Deze week van 25 augustus 2008 blijkt dat de woning toonbaar wordt gemaakt. Maar dat is nog niet verhuurbaar. We houden de opvolger van Kaya aan zijn toezegging.

 

In de Oud Rotterdammer van 24 juni 2008 stond een herinnering van mevrouw S. Kroeske-Sliep aan Vreewijk. Zij steekt de bewoners van Vreewijk een riem onder het hart en pleit voor behoud van Vreewijk. 

 

In de Trouw van 28 juni 2008 stond een artikel over Vreewijk. De Rotterdamse deelraad Feijenoord heeft de conceptwijkvisie, met amendementen aangenomen. De koers is nu behoud tenzij en was sloop tenzij. Hierdoor krijgt de gemeente geld van minister Vogelaar voor Vreewijk. Wat dit in de praktijk gaat betekenen is nog niet bekend. De bewoners blijven ongerust en waakzaam. Behoud van hun wijk staat voorop voor hen.

 

Op 23 juli 2008 kwam minister Plasterk van onderwijs, wetenschap en cultuur voor stage naar onze wijk Vreewijk. Dit deed hij in de NOS serie Ministers op Zomerstage. Hij heeft onderzocht waarom de bewoners zo fel gekant zijn tegen de sloop en of er een kloof is met de bestuurders die sloop als oplossing zien.

 

De volgende stap in Vreewijk is dat de deelgemeente een projectgroep instelt waarin bewoners nadrukkelijk een plaats krijgen. De Bewoners Organistie Vreewijk (BOV)  heeft een voorstel aan de gemeente en Com-wonen gedaan over hoe zij vindt dat de projectgroep er uit moet gaan zien.

 

Portaalmedia volgt de gebeurtenissen in Vreewijk en legt dit vast in filmpjes. Het tweede filmpje is klaar met als titel Fundamenteel onderzoek. Kijk op www.portaalmedia.nl.

 

Op 20 september 2008 Open monumentendag. Dan bestaat Vreewijk 90 jaar. Dit zal groots gevierd worden. Begin september meer nieuws hierover.

 

Wlt u het behoud van Vreewijk steunen. Koop dan voor 5 Euro de CD van Kees Korbijn (06-30198089 redactie). Of gireer naar giro 4987935 BOV Rotterdam Behoud Vreewijk.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 14

18 juli 2008 (08:10) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK IN ACTIE (VIA) is op 12 juni 2008 weer bijeen gekomen en heeft afgesproken een lijst samen te stellen van mensen die actief zijn voor behoud van de wijk. Zo weten zij elkaar makkelijk te vinden.

VREEWIJKMARKT was op zaterdag 14 juni 2008 op het Brinkplein. Ook het actiecomite was vertegenwoordigd met een kraam. Het publiek kon het door TNO uitgebrachte rapport over de wijk inzien. Kinderen maakte mooie tekeningen over Vreewijk.

KAMERLID ANTOINETTE VIETSCH CDA deelt mee uit het TNO rapport te begrijpen dat de woningen in Vreewijk te renoveren zijn. Opmerkelijk vindt zij dat de woningen niet volgens tekening zijn gerenoveerd. Ook adviseert zij het rapport van de RET over funderingen op te vragen.

HOORZITTINGEN MEI 2008. Het deelgemeentebestuur heeft gereageerd op de reacties in de hoorzittingen. Uiteindelijk heeft het deelgemeentebestuur Feijenoord de conceptwijkvisie met zoveel amendementen aangenomen aangenomen, dat de strekking is veranderd van sloop tenzij naar BEHOUD TENZIJ.  We moeten waakzaam blijven.

TUINDORP VREEWIJK GEADOPTEERD DOOR DE TWEEDE KAMER EN DE GEMEENTE.Tweede Kamerlid PvdA mevrouw Gill'ard en gemeenteraadslid Rotterdam PvdA de heer Hoogland hebben Vreewijk geadopteerd. Eenmaal per kwartaal komen zij naar Vreewijk om van de bewoners hun mening over hun wijk te horen.

VREEWIJK OPSTELTEN. De 81 jarige Kees Korbijn, leidjeszanger en woonachtig in Vreewijk heeft een sollicitatiebrief geschreven om wethouder volkshuisvesting te worden. Hiermee geeft hij aan dat de gemeente moet stoppen met grootschalige sloop en bouwen voor de rijken. De arme mensen moeten in hun huis in hun stad kunnen blijven wonen.

KEES KORBIJN heeft een cd gemaakt over Vreewijk. Deze kan voor 5 Euro gekocht worden, waarmee u het behoud van Vreewijk steunt.

COM.WONEN scoort het slechts van alle corporaties op huurdersparticipatie. Voor bewoners niets nieuws. Het wordt nu vanuit officiele hoek eveneens vastgesteld. De woningbouwcorporatie heeft het kwaliteitskeurmerk dan ook niet gekregen.

VREEWIJK IN HET NIEUWS.  Het AD ( 4,14, 23, 26, 27 juni 2008) ), de  Oud Rotterdammer (10, 24  juni 2008), de Volkskrant (11 juni 2008), Havenloods (11, 18 juni 2008) besteden aandacht aan onze mooie wijk. Vreewijkers verzetten zich uit pure liefde tegen sloop van hun wijk.

VREEWIJK OP FILM. www.portaalmedia.nl maakt professionele filmpjes over (de ontwikkelingen in) Vreewijk. De eerste filmpjes zijn klaar en te bewonderen.

SCHANDE dat Com.wonen twee panden Bree 206 en Maarland 9 leeg laat staan. De dichtggemetselde panden zijn een aanfluiting voor de buurt. De wethouder zwijgt in alle talen. Een bewoonster heeft een rechtszaak aangespannen. 

STEUN BEHOUD VREEWIJK. U kunt onze strijd voor behoud van Vreewijk overigens ook nog steeds financieel steunen. Ons gironummer is 4987935 t.a.v. BOV, Behoud Vreewijk.   

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO onderzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse ledenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uitgewisseld. Mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister Vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 3)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden