Handtekeningen Bomentraanactie 16.4.09

9 april 2009 (09:33) | Categorie: Ontwikkelingen

Bomentraan- actie donderdag 16 april 2009 van 17.00-18.00

Meer dan vijfhonderd handtekeningen zijn opgehaald tegen het verbreden van de Langegeer en het kappen van de bomen die langs deze poldersloot staan.

Deze handtekeningen worden aangeboden aan deelgemeentebestuurder Feijenoord Mieke de Graaf.

 

Dat gaat gebeuren op het deelgemeentekantoor Feijenoord

Maashaven O.z-230

Op donderdag 16 april 2009 van 17.00-18.00.

 

Komt allen

 

Ministersbezoek van der Laan maart 2009

30 maart 2009 (10:47) | Categorie: Ontwikkelingen

Impressie

Een persoonlijke impressie over het bezoek van Minister Eberhard  v.d. Laan aan Tuindorp Vreewijk.

 

Daar zaten we dan. In de grote zaal van de Brink. Alle partijen bij elkaar; Huurdersbelangenvereniging Vrelom,  de BewonersOrganisatieVreewijk BOV en VreewijkIn AktieVIA ,  Ondernemend Vreewijk,  deelnemers van de deelgemeente Feijenoord  en de gemeente Rotterdam en niet te vergeten Com.Wonen, alhoewel Comm. Wonen niet aan de ronde tafel mocht zitten.

 

Daarom zat Mw. Margriet Drijver op de eerste rij. Trots, als een erebezoekster. Ze glimlachte minnetjes om haar heen. Achter en naast haar zat het volk.

 

Duco de Bruijn verwelkomde de minister en Wethouder Dominic Schrijer legde uit wat we gingen doen. Volgens hem was de verhouding tussen Com. Wonen  en de vertegenwoordigers van Vreewijk al wat verbeterd dankzij Duco.

Johan Henderson, de voorzitter van de BOV nam het woord. Hij begon te praten over de geschiedenis van Vreewijk, alle belangrijke punten in het verleden en de strijd van het heden, daarbij niet vergetend te vertellen over de manier waarop Margriet zich over hem had uitgelaten.

Voor de minister was al snel duidelijk dat er een enorme kloof zat tussen beide partijen.

Johan vertelde over  de hulp die we aangevraagd hebben bij de StuurgroepExperimentenVolkshuisvesting SEV, en ook over de negatieve rol van Com. Wonen daarin.

Het leek even een persoonlijke strijd. De minister nam de bemiddelende rol.

De minister stelde voor een fijn wandelingetje door Tuindorp Vreewijk te maken en onderweg de problemen te bespreken.

 

Dus allemaal jas aan en wegwezen.

 

Eerst over de Brink, volgens Margriet het mooiste plekje van Vreewijk. Ik dacht aan vroeger. Hoe ik hier speelde als kind en later hangjongere was op het plein. Ik droomde over de Milkbar en Aurore. Over samendrommen en gillende keukenmeiden op oudejaarsavond. Ik dacht weer aan de brand in het Zuidervolkshuis waarvoor ik m'n  bed was uitgegaan omdat ik de vlammen vanuit mijn bed hoorde knetteren. Ik woonde toen op de Achterdonk.

Ik dacht aan mijn kinderen die daar op Judo en ritmisch dansen zaten en aan de Domokimo`s, de donderdagmorgenclub van moeders en kinderen.

 

Maar of de Brink het mooiste plekje was, daar was ik niet zo zeker van, er zijn talrijke mooie plekjes in Vreewijk.

 

De minister en Com.Wonen liepen voorop, Margriet naast de dhr.v.d. Laan druk in gesprek.

Ik kon het gesprek, jammer genoeg, niet volgen want het tempo was vrij hoog en ik ben als Tuindorp Vreewijkbewoner natuurlijk een senior. Ik gebruikte mijn tijd om met een paar vertegenwoordigers van de gemeente te praten en die leken me best wel aardig.

Een van hen vroeg mij of ik in een huis woonde met c.v.  Natuurlijk, dat hebben toch bijna alle bewoners. Hij dacht dat er veel bewoners waren die nog met een gashaard zaten. Ik denk dat zij niet zo op de hoogte zijn van de leeftoestand van de bewoners en heb  hem toen verteld hoe heerlijk het is om in Vreewijk te wonen (inclusief c.v., badkamer en dubbele beglazing).

Hij leek me niet te geloven, merkwaardig.

We liepen over de Groen Hilledijk en via de Bree naar het Maarland.

Dat zijn toch niet de mooiste  plekjes waar je rustig kan wandelen en praten. Het verkeer gonsde om ons heen. Maar gelukkig voor ons en jammer voor Margriet zijn er maar weinig van zulke wegen in ons dorpje, we liepen via Maarland naar de Langegeer, natuurlijk om daar de nieuwbouw te bewonderen en de prachtige singel met de schitterende bomen.

 

Jammer dat daar 53 bomen van gesloopt gaan worden. Ik vroeg later nog aan Margriet of ze de folder van Bomentraanactie nog had ontvangen en of ze als bewoonster van de Lange Geer mee wilde doen aan onze protestactie. Maar nee, ze had de folder direct weggegooid, zei ze en ze stond helemaal achter het besluit om de Langegeer te verbreden, want de extra wateropvang was hard nodig voor het milieu. Ik antwoordde dat ik het daar helemaal mee eens was, maar dat er toch eerst wel naar een alternatief gezocht had kunnen worden en dat dit niet gebeurd was. Maar dat was volgens haar niet waar en de bomen waren toch al heel oud.

 

Einde verhaal en gesprek. Opruimen dus die oude bomen en ophokken dus die oude mensen, allemaal weg uit hun fijne huisjes naar de seniorenwoningen die langs de grote wegen om Vreewijk heen gepland waren.

 

Na afloop heb ik nog even staan praten met een medewerker van Com.Wonen, Paul Ramjiawansingh.  Hij stelde voor om eens met de VIA te komen praten. Hij kon mij garanderen dat iedere Vreewijker na de verbouwing (sloop) weer terug kon komen naar

Vreewijk voor een eventueel aangepaste betaalbare huur. Laten we deze garantie dan maar zwart op wit aan hem vragen…..

 

Toen ik de volgende dag wakker werd, herinnerde ik me mijn droom. Ik had met een wandeling meegedaan en daarmee mijn schoen verloren. Toen ik terugging om hem te zoeken, dreef die in het water. Eigen schuld, hadden we de Langegeer maar moeten verbreden. Zie je nu wel dat “zij” het beste met ons voorhebben.

 

Irene Hoogerwerf.

BOMENTRAANACTIE 21 MAART 2009 SUCCES

21 maart 2009 (08:20) | Categorie: Ontwikkelingen

Op zaterdag 21 maart 2009 is aan de Langegeer in Vreewijk een bomentraanactie gehouden. De bomen huilen, omdat zij dreigen te worden gekapt.

Het deelgemeentebestuur Feijenoord vindt het noodzakelijk 53 GEZONDE bomen te kappen aan de Langegeer, omdat zij de Langegeer willen verbreden. 

 

Verontruste Vreewijkers voeren actie om deze dreigende kap tegen te houden. De 53 bomen hebben een paarse strik gekregen met kaart eraan met teksten als "Ons verdriet is onmetelijk, want wij worden gekapt, ik ben verdrietig want ik wordt gekapt". Er was de hele dag een stand waarop informatie is gegeven over de actie, er zijn tranenkaarten uitgedeeld en handtekeningen ingezameld. De landelijke politiek in de persoon van mevrouw Chantal de G'illard was aanwezig en heeft samen met Duco Hoogland uit de gemeenteraad Rotterdam een van de bedriegde bomen van  paarse strik voorzien .

 

Honderden mensen hebben de petitie ondertekend.

Ook hebben velen een bezwaarschrift meegenomen om bij  het deelgemeentebestuur Feijenoord bezwaar aan te tekenen tegen de bomenkap.  

 

Hieronder staat dit bezwaarschrift, dat gekopieerd kan worden en aan het deelgemeentebestuur Feijenoord gestuurd kan worden.

 

Doe mee aan de actie, want de bomenkap is geen gelopen race.

Er loopt een aanvraag beschermd stadsgezicht voor Tuindorp Vreewijk. De Langegeer is daarvan een onlosmakelijk onderdeel en er mag niet zomaar getornd worden aan de maten hiervan.  

 

BEZWAARSCHRIFT TEGEN BOMENKAP AAN DE LANGEGEER

 

Naam ____________________________

Straat _______________________________

Postcode Plaats ______________________________

 

Tel ___________________

Email ________________________________

 

Dagelijks Bestuur Feijenoord

Tav Bezwaarschriftencommissie

Postbus 9555

3007 AN ROTTERDAM

 

Rotterdam, ____________________2009

 

 

Onderwerp: Bezwaar tegen het verbreden van de poldersloot Langegeer en de bomenkap.

 

Geachte dames, heren van de bezwaarcommissie,

 

Met dit bezwaarschrift protesteer ik tegen het verbreden van de oude poldersloot Langegeer en de bomenkap en wel om de volgende redenen:

  1. De oude poldersloot Langegeer is een historisch monument. De waterloop was een grens tussen het gebied van twee landheren (Gedateerd ±1473).
  2. Tevens zijn de watergangen Lede en de Langegeer basiselementen bij het ontwerp van Tuindorp Vreewijk door H.P. Berlage.
  3. Zolang de beslissing over het beschermde stadsgezicht Tuindorp Vreewijk nog niet officieel is – de procedure loopt nog - moet je geen historische, architectonische onderdelen en het oorspronkelijke groenplan van P. Verhagen van Tuindorp Vreewijk vernietigen.
  4. Gezonde bomen omhakken is niet meer van deze tijd: in principe een misdaad tegen het leven. Tachtig, negentig jaar groeien en dan in 10 minuten omhakken omdat de boom toevallig in de weg staat.
  5. Trouwens: de bomen langs de Langegeer onttrekken elk jaar 100-duizenden liters water aan het grondwater, dus omhakken van bomen betekent meer wateroverlast.

 

Tuindorp Vreewijk is nationaal cultuur historisch erfgoed met internationale allure dat BEHOUD verdient.

 

Ik vraag het deelgemeentebestuur Feijenoord nadrukkelijk om het verstand te gebruiken, want wat je eenmaal vernietigd hebt kun je niet meer herstellen.

 

 

Rotterdam, _____________________2009

 

 

Naam __________________________________

 

Handtekening ________________________________

 

 

INTERNATIONALE BELANGSTELLING

29 april 2008 (08:53) | Categorie: Ontwikkelingen

INTERNATIONALE BELANSTELLING voor Vreewijk door studenten van het Institute for Housing and Urban Development Studies.
 
Donderdag 24 april 2008 bezocht een groep van 20 studenten van de Institute for Housing and Urban Development l Studies van de Erasmus Universiteit met hun docent de wijk. Deze studenten komen allemaal uit derdewereldlanden en zijn vanwege hun taak of functie in hun eigen land in de gelegenheid gesteld om deze studie in Nederland te doen.
's Ochtends waren ze eerst op bezoek geweest bij een corporatie en daarna op het Stadhuis. 
Na een wandeling door Vreewijk vertelde Ria Schuiling bij de BOV wat er in de wijk aan de hand is en opbouwwerker Cor Snijders verwoordde de visie van o.a. de deelgemeente en het stadhuis.
De studenten waren zeer geïnteresseerd, stelden veel vragen en kwamen met suggesties, zoals: waarom verkoopt de corporatie de woningen niet aan jullie?
Na de uiteenzetting zei de docent: "Jullie hebben eerst vanochtend het verhaal gehoord van de corporatie, die zei dat er differentiatie in de woningen nodig is en dat er mensen met meer geld voor de wijk aangetrokken moeten worden en dat daarvoor koopwoningen gebouwd moeten worden. Jullie zeiden allemaal:'Ja, ja, goed plan!' Vanmiddag hoorden jullie op het Stadhuis een soortgelijk plan en weer waren jullie het ermee eens.
Nu horen jullie het verhaal van iemand die hier zelf woont en die vertelt wat die plannen voor gevolgen hebben voor de bewoners. Hoe denken jullei er nú over?"
Unaniem waren ze van mening: dit kán niet,en dit mag niet gebeuren!
Op de vraag van één van de studentes waarom de wijk zo bijzonder is om in te wonen, is de hele groep op uitnodiging meegegaan naar een woning aan het Maarland. Er werden foto's gemaakt van het uitzicht, en iedereen vond het een prachtige woning.
Op weg naar de tram zei de docent: "Je zou kunnen zeggen dat je vanmiddag de hele wereld op bezoek hebt gehad, want ze komen allemaal uit verschillende landen."
Er werden handen geschud en afscheid genomen en één van de studenten riep nog na: "Dankjewel dat ik je mooie huis mocht zien!"

Interessante links over Vreewijk

20 juli 2007 (03:56) | Categorie: Ontwikkelingen

Zet deze links in je favorieten

 

www.bree-en-maarland-blogspot.com

Alles over Vreewijk

 

www.vrelom.nl

De huurdersvereniging voor Vreewijk

 

www.bov-rotterdam.nl

De bewonersorganisatie voor Vreewijk

 

 

 

 

VOGELAAR GEDICHT

21 mei 2007 (09:28) | Categorie: Ontwikkelingen

Een samenspel tussen enkele bewoners van Vreewijk heeft de volgende limerick opgeleverd.

 

Ooit woonde in de Beukelaar

voor 1 nacht

een ministeriele Vogelaar

 

Ontwakend in het fris geschilderde pand

dacht zij: dit is dus achterstand

dat moet rap de wereld uit in Nederland!

 

Dus kwiek uit de veren

dacht ze: Ik zal de armoedzaaiers eens een lesje leren

Die achterstanden zijn eerder de wereld uit

eerder dan dat ik het Wilhelmus fluit.

COM.WONEN GELDVERSPILLER

15 mei 2007 (08:25) | Categorie: Ontwikkelingen

“Inbraak" door Com.wonen

 

Com.wonen  heeft bedacht om de sloten van de deuren van het kraakpand Maarland 9 te vervangen door nieuwe sloten, zodat niemand er meer in kan. De kraker die er inzat, was inmiddels vertrokken.

Tot ieders verbazing werd het slot van de achterdeur van het huis van de buren, die daar gewoon wonen  voorzien van een nieuw slot. Er was op dat moment niemand thuis.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben de werklui  eerst de poort gemold, De poort is naar verkeerde kant opengerukt waardoor  scharnieren en planken van de schuur en de ombouw van de poort vernield zijn.

En wat is het antwoord van Com.wonen:

“Dat is wel een foutje hè? Ja, ik zeg nog tegen mijn collega: Hoe kan dit nou een kraakpand zijn, er zwemmen allemaal visjes in het aquarium!”

Bij thuiskomst waren de bewoners uiteraard zeer verrast toen buren hen dit verhaal vertelden. Com.wonen had inmiddels haar fout ontdekt. Ze hebben er nog een middag werk aan gehad met z’n vijven.

Tel uit je winst Com.wonen!

 

ATTENTIE LET OP ADRES Minister Vogelaar maandag 7 mei 2007 in Vreewijk

6 mei 2007 (08:40) | Categorie: Ontwikkelingen

HOERA???!!!!

 

Minster Vogelaar komt maandag 7 mei van 15.00-17.00 uur .naar Vreewijk.

Om 15.00 uur start zij BIJ ATOMIUM OP HET Sparrendaal 91 bij handbalvereniging Atomium.DUS NIET OP DE ENK

Wij weten niet of wij bewoners van Vreewijk welkom zijn, maar omdat deze minister onze minister van WIJKEN is gaan wij van het actiecomite Bree-Maarland erheen.

En  wij roepen jullie allen op ook te komen.

WIJ WETEN INMIDDELS DAT WIJ WELKOM ZIJN , WANT WIJ ZIJN DE BEWONERS

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden