Algemeen Dagblad van 25 oktober 2008

27 oktober 2008 (11:55) | Categorie: Pers en politiek

Uitg het Algemeen Dagblad.

Het Algemeen Dagblad bericht dat de gemeente Rotterdam meer tijd, tot mei 2009 aan  minister Plasterk heeft gevraagd voor advies.

De gemeente wil niet alleen kijken of de 85 woningen waarvoor het Cuypersgenootschap de monumentenstatus heeft aangevraagd in aanmerking komen. Zij wil ook bekijken of andere panden in aanmerking komen.

Het Algemeen Dagblad maakt melding van het feit dat het Tuindorp Vreewijk al geldt als cultureel erfgoed. H.P. Berlage maakte het stedenbouwkundige plan. Architect M.J. Granpre Moliere en tuinarchitect P. Verhagen bepaalden het aangezicht van de wijk. Het bedrijfsleven zette het tuindorp op voor de Brabanders en Zeeuwen die in de Rotterdamse haven kwamen werken. De initiatiefnemers wilden een harmonische gemeenschap en huizen met tuinen neerzetten, omdat de werknemers dat van huis uit gewend waren. 

  

Persbericht Gemeente Rotterdam

27 oktober 2008 (11:44) | Categorie: Pers en politiek

Gemeente onderzoekt monumentale waarde van Vreewijk.

Het Cuypersgenootschap vroeg aan de minister van OCW om de 85 woningen aan de Bree, Klaphek en Maarland in Vreewijk aan te wijzen als rijksmonument.

De minister wil een advies hierover van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam bij monde van de kersverse wethouder Rik Grashof van Participatie en Cultuur (waaronder Monumenten) heeft beslist dat alle woningen in Vreewijk op hun monumentale waarden moeten worden onderzocht. Ook wil het college weten wat nu precies de cultuurhistorische kwaliteiten zijn van Vreewijk.

 

Comentaar: als Rik Grashof zijn huiswerk goed heeft gedaan kan hij weten dat Vreewijk als geheel een monument is: de visie (betaalbaar, in groen bouwen voor de arbeider), het gehele ontwerp, stratenplan, groenopbouw en de huizen.

Het Cuypersgenootschap en  het Historisch Genootschap Rotterdam zullen de wethouder hierover veel kunnen vertellen.  

GANZEDIJK LANDELIJK SYMBOOL VOOR STRIJD

7 oktober 2008 (08:31) | Categorie: Pers en politiek

ADRI DUIVESTEIJN WETHOUDER ALMERE ROEPT BEWONERS OP KRACHTIG HET INITIATIEF TE NEMEN EN PLANNEN TE MAKEN.

 

Begin oktober 2008 staken  bewoners uit heel Nederland  in buurthuis De Hongerige Wolf in Ganzedijk de koppen bij elkaar als landelijk symbool van stijdvaardigheid. Ganzedijk staat voor bewoners die zich geen oor laten aannaaien. Het is een geuzennaam. 

Adri Duivesteijn stelt vast dat de kern van het probleem is dat corporaties onroerend goed bedrijven zijn geworden. Ze zijn gemaakt met maatschappelijk kapitaal maar de wijze waarop ze zich hebben vervreemd van huurders is verbazingwekkend. Volgens hem besluiten volkshuisvesters teveel zaken over de hoofden van de bewoners heen. Geef de bewoners de kans hun eigen buurt of dorp te onderhouden.

TROUW 24 SEPTEMBER 2008

7 oktober 2008 (08:10) | Categorie: Pers en politiek

Trouw meldt op 24 september 2008.

Bedreigd Rotterdams Tuindorp wil voor zichzelf beginnen.

 

Vijf woningbouwcorporaties schieten het met sloop bedreigde monumentale tuindorp Vreewijk te hulp. Begin je eigen woningbouwcorporatie adviseren zij de boze bewoners van de rotterdamse Vogelaarwijk.

Eind 2007 gingen een aantal Vreewijkers op zoek naar een nieuwe huurbaas. Na jarenlang verzet tegen grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen was het vertrouwen in de eigen verhuurder Com.wonen verdwenen.

De directeur van een Gorinchemse woningbouwvereniging bekeek vervolgens het tuindorp in Rotterdam Zuid samen met vier collega's uit Leusden, Amerongen, Noordwijkerhout en Sint Oedenrode.

Vreewijk is niet alleen een 'prachtwijk'zoals minister Vogelaar wil, het is ook echt prachtig. De bouwstijl, de prachtige groene linten met water, die wijk heeft in allerlei opzichten potentie. Vreewijk kopen vonden de corporatiedirecteuren geen goed idee. Ze raadden de Bewoners Organisatie Vreewijk aan zelf een woningbouwcorporatie op te richten voor het 6500 woningen grote tuindorp. De BOV reageerde enthousiast. Ze heeft bij minister Vogelaar (grotenstedenbeleid) een subsidieverzoek ingediend om de haalbaarheid te onderzoeken.

 

MAASSTAD 1 oktober 2008

7 oktober 2008 (08:01) | Categorie: Pers en politiek

EIGEN CORPORATIE ONDER MOM 'GEEN FRATSEN IN VREEWIJK'

 

Maastad Weekbladen meldt dat de bewoners van Vreewijk  het niet eens zijn met de plannen van Com.wonen. Daarom komen ze met een zeer origineel antwoord: ze gaan proberen een eigen corporatie op te zetten voor Vreewijk. De Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV)  wil de betrokkenheid van Vreewijkers bij hun woning versterken.

Ongeveer een jaar geleden hebben enkele Vreewijkers een slordige 70 corporaties benaderd met de vraag wie interesse heeft om hun 'wijk over te nemen'. De plannen van de BOV zijn zeer serieus, maar behelsen geen massale sloop en nieuwbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIEK SP STELT KAMERVRAGEN AAN PLASTERK aug. 2008

25 september 2008 (06:57) | Categorie: Pers en politiek

Het SP Tweede Kamerlid Remi Poppe heeft minister Plasterk gevraagd waarom hij als reporter niet het principe van hoor en wederhoor heeft toegepast. Op 23 juli 2008 trad de minster op als reporter voor het NOS Journaal bij zijn bezoek aan Vreewijk in Rotterdam. Het was Remi Poppe opgevallen dat wel de corporatiedirecteur en wethouder Karakus van de gemeente Rotterdam  aan het woord kwamen. De meningen van de bewoners die tegen sloop zijn is niet aan bod geweest.

Brief Karakus 13 juni 2008

17 juni 2008 (11:20) | Categorie: Pers en politiek

Wethouder Karakus heeft een  brief gestuurd aan de deelgemeente Feijenoord en aan mevrouw Drijver van Com.wonen. De deelgemeente beslist donderdag 26 juni 20.00 over de  toekomst Vreewijk en over de uitslag van het TNO onderzoek.

 

Komt allen.

 

De strekking van deze brief is Behoud tenzij en niet meer sloop tenzij. De volledige brief is te zien op www.rotterdam.nl

 

 

Wat dit in de praktijk gaat betekenen zal de tijd leren.

 

Oplettendheid blijft geboden.

 

 

Doe mee met RIA

17 juni 2008 (11:16) | Categorie: Pers en politiek

Op 11 juni 2008 werd op een bijeenkomst in het Nivon met als onderwerp:

Van wie is de stad.

RIA gelanceerd.

RIA staat voor Rotterdam In Actie.

Hoe kunnen de Rotterdamse bewoners gezamenlijk zich verzetten tegen de herstructurering/slooplannen van Karakus. RIA is bezig met een protocol voor bewoners.

 

Om betrokken te worden neem dan contact op met

RIAvoorRotterdam@gemail.com

Groen in de stad

17 juni 2008 (10:29) | Categorie: Pers en politiek

Onder deze titel wijdt het dagblad Trouw een hele pagina aan Vreewijk en het verschijnsel tuindorp.

Het dagblad houdt een pleidooi voor het behoud van Vreewijk. Het oudste gedeelte met haar kronkelige straatjes als hommage aan Berlage en omdat het de eerste woningen waren in Rotterdam Zuid. De rest van de wijk, gebouwd door architect Grandpre-Moliere is soberder, maar krijgt door de manier waarop het groen en de tuinen zijn aangelegd toch iets speciaals.

Het dagblad vermeldt een aantal voorbeelden van succesvolle restauratie, zoals in Amsterdam, Heyplaat in Rotterdam en het Utrechtse Zuilen.

Minister Plasterk redt 'oud' Vreewijk

17 juni 2008 (10:24) | Categorie: Pers en politiek

Maasstad Weekbladen besteedt op woensdag 4 juni 2008 ook aandacht aan het bezoek van minister Plasterk aan Vreewijk maandag 2 juni 2008. Minister Plasterk nam op uitnodiging van Tweede Kamerlid Chantal Gill'ard een kijkje in Vreewijk. Sloopplannan zijn voorlopig van de baan. Ben Pluymers, directeur Vastgoed van Com.wonen was ook aanwezig.

Idylle beschermd, maar sloop mag

17 juni 2008 (10:18) | Categorie: Pers en politiek

kopt het NRC op 3.6.08. Minister Plasterk zegt dat Vreewijk zo snel mogelijk de status krijgt van beschermd stadsgezicht. Eerder plaatsten Tweede Kamerleden (CDA, PvdA en SP) kanttekeningen bij de saneringsdrift in Vreewijk.

Maar de sloophamer houdt Plasterk niet tegen met beschermd stadsgezicht. Alleen de monumentenstatus biedt soelaas stelt Vreewijkbewoner van Wel.

Eind juni 2008 velt de verantwoordelijke deelgemeente Feijenoord een definitief oordeel over de toekomst van Vreewijk.

Hoop op afstel sloopplan

17 juni 2008 (10:11) | Categorie: Pers en politiek

Het AD van woensdag 4 juni 2008 laat aan het woord Thea Bot en Joop Nijman, bewoners van de met sloop bedreigde Bree in Vreewijk.. Zij waren met minister Plasterk meegegaan. Volgens hen moet er nog veel gebeuren. Er is nog geen wijkvisie en de uitslag vaneen TNO onderzoek komt eraan. Beschermd stadsgezicht betekent nog niet dat sloop van de baan is. Com.wonen ziet in wat Plasterk zegt een bevestiging van hun eigen idee.

TELEGRAAF 3 JUNI 2008

3 juni 2008 (09:03) | Categorie: Pers en politiek

PLASTERK: VREEWIJK MAG NIET PLAT

Al jaren woedt er een felle discussie over de buurt. Volgens Arjanne Hoogendoorn van de Rotterdamse woningcorporatie Com.wonen zijn er 1400 van de in totaal 6000 huizen technisch achterhaald.

Minister Ronals Plasterk heeft op zijn bezoek aan Vreewijk gezegd van Vreewijk een beschermd stadsgezicht te willen maken. "De wijk is het helemaal waard", zei minister Plasterk na de wandeling

ALGEMEEN DAGBLAD DINSDAG 3.6.08

3 juni 2008 (08:55) | Categorie: Pers en politiek

PLASTERK: TUINDORP VREEWIJK KRIJGT BESCHERMDE STATUS

Edwin Cornelisse verslaggever bij het Algemeen Dagblad meldt dat de minister Vreewijk het erkennen waard vindt. De minister zei  dat we niet zoveel mooie dingen  hebben in Nederland, dus laten we hier alsjeblieft zuinig op zijn.

De wijkbewoners voeren al jaren strijd voor het behoud van hun wijk. Zij hebben bijval gekregen van het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, het Nederlands Architectuur Instituut, Het Historisch Genootschap Roteradum, de rijksdienst voor monumenten, een deel van de deelraad Feyenoord en de gemeenteraad van Rotterdam.

De officiele beslissing wordt volgens Plasterk waarschijnlijk begin volgend jaar genomen. Tot die tijd zal corporatie Com.wonen, de eigenaar van de huurwoningen, waarschijnlijk geen ingrepen doen die niet zijn terug te draaien.

Er loopt ook een aanvraag voor monumentenstatus voor de woningen in Tuindorp Vreewijk. Als die ook wordt toegekend door minister Plasterk dan kunnen de huidige sloopplannen van Com.wonen van tafel. 

 

PLASTERK: VREEWIJK KRIJGT MONUMENTENSTATUS

3 juni 2008 (08:49) | Categorie: Pers en politiek

Op maandag 2 juni 2008 heeft minister Plasterk een bezoek aan Vreewijk gebracht. Na zijn rondwandeling door de wijk verklaarde de minister dat Vreewijk erkend moet worden als monument. De wijk is het helemaal waard volgens de minister van Cultuur, Wetenschap en Onderwijs.

POLITIEK: CDA STELT KAMERVRAGEN AAN PLASTERK

29 mei 2008 (05:18) | Categorie: Pers en politiek

Op 8 mei 2008 heeft mevrouw A. Vietsch van het CDA schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk over ons Vreewijk.

 

Hieronder in het kort de vragen en antwoorden. Zie www.minocw.nl

Brief kenmerk DCE/15252 

 

1.Is de minister op de hoogte van de architectonisch beroemdheid van het project.

Dat is de minister.

2. Vindt de minister dat Tuindorp Vreewijk inclusief de karakteristieke woningen behouden moeten blijven.

De minister antwoordt dat het tuindorp ingevolge de Monumentenwet 1988 als stedenbouwkundige structuur is geselecteerd. De woningen zijn niet zodanig hoog gewaardeerd, dat deze op objectniveau geselecteerd zijn als te beschermen monument.

 3. Is de minister op de hoogte dat volgens de "Conceptwijkvisie"  (van het deelgemeentebestuur en Com.wonen) karakteristieke woningen in Tuindorp Vreewijk gesloopt gaan worden en vervangen door (duurdere) huur- en koopwoningen.

4. Ziet de minister mogelijkheden om met de betrokkenen in gesprek te gaan om niet alleen de straatprofielen en het groen de status te geven van beschermd dorps- en stadsgezicht, maar ook de huizen in Tuindorp Vreewijk te behouden voor de toekomst.

Volgens de minister is de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) in gesprek met betrokken partijen om te bezien op welke wijze de herstructurering gestalte kan krijgen. Gedeeltelijke sloop-nieuwbouw wordt op voorhand niet uitgesloten. De opgave richt zich in eerste instantie op het oudste deel van Tuindorp Vreewijk (De Vlieger). De minister kondigt tevens aan een bezoek aan Vreewijk te brengen dat aanstaande maandagmiddag 2 juni 2008 plaatsvindt.    

 

OPROEP LAAT U ZIEN

21 mei 2008 (06:49) | Categorie: Pers en politiek

Op maandagavond 23 juni 2008 20.00 commisie Vreewijk Katendrecht.

Op donderdagavond 26 juni 2008 20.00 deelgemeenteraadsvergadering Feijenoord.

 

De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de deelgemeente Feijenoord aan de Maashaven.

 

Op beide avonden staat op de agenda het TNO rapport over Vreewijk en de Conceptwijkvisie Vreewijk.

 

Kom om op deze wijze uw betrokkenheid bij uw mooie wijk te laten merken.

CDA Tweede Kamerleden pleiten voor behoud Vreewijk

21 mei 2008 (06:28) | Categorie: Pers en politiek

Het CDA steekt met de geen woorden maar daden handelwijze de Vreewijkers een hart onder de riem.

De dames Vietsch en Van Vroonhoven, Tweede Kamerleden CDA  hebben op 5 mei 2008 4 schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW). Op 8 mei 2008 hebben mevrouw Vietsch en  gemeenteraadslid Rotterdam van het CDA mevrouw B. Hagenaar Vreewijk bezocht en samen met bewoners van Vreewijk en de heer Pluijmert, directeur vastgoed Com.wonen en mevrouw Th. Klop Com.wonen een gesprek gevoerd over de toekomst van Vreewijk.  De CDA partijleden geven duidelijk blijk van kennis van zaken en bepleiten behoud van ons mooie Tuindorp.

Pers en politiek HOORZITTINGEN

14 maart 2008 (09:50) | Categorie: Pers en politiek

HOORZITTING WOENSDAG 12 MAART 2008

Het doel van de hoorzittingen is om bewoners van Vreewijk te horen, per persoon 10 minuten over de conceptwijkvisie. Alle reacties worden aan de conceptwijkvisie gekoppeld: de deelgemeenteraadsleden beslissen uiteindelijk over de wijkvisie.

Tips Geef je commentaar ook op schrift aan de secretaris van de hoorzitting commissie; geef het ook aan de BOV.

Afgelopen woensdag vond de eeerste hoorzitting over de conceptwijkvisie plaats.Hieronder het commentaar van Kees Korbijn, teksdichter en zanger uit Vreewijk

Woensdag 12 maart 2008.

Hier mijn ernstige bezwaren tegen de sloop- en wijkplannen die ons door Com-wonen worden voorgeschoteld. Een simpele rekensom. Sloop van 1400 sociaal bewoonde woningen waarvan de helft als huur en de anderen als koopwoning terugkomen. 1400 Gezinnen worden gedwongen hun huis te verlaten om in het ongewisse te verdwijnen. Hoe mistig is de bewering van Comwonen in Vreewijk te kunnen blijven wonen. U kunt blijven MITS!!! De voorwaarden van MITS zijn in de handen van Com-wonen. Het inkomen zal een belangrijke factor zijn. Dus AOW gerechtigde. Wegwezen/Invalide of WAO gehandicapte. Wegwezen. Hogere inkomens kunnen kopen of de omhoog gevoerde huren betalen.

Er wordt verondersteld, dat de Vreewijkbewoners een andere plek zullen vinden na uitwijzing naar de randgemeenten. randgemeenten die nu al ernstig in gebreke zijn met de sociale woningbouw. In plaats te bouwen werden in Spijkenisse vast de huren verhoogd om de verwachte Rotterdamse paria's te verrassen. Dan die prachtige plannen van Com-wonen om de probelmen op te lossen.

Geachte dames en heren van Com-wonen. Het gros van de Vreewijkbewoners heeft geen problemen met hun woning.

wij hebben geen problemen met onze medebewoners. Allochtoon of autochtoon. Niet wij, maar Com-wonen heeft schijnbaar probelmen. Waarschijnlijk bedenkt com-wonen problemen om plannen kracht bij te zetten.

Een van de dor u bedachte problemen, Ruimte voor de kinderen om te spelen. U belooft meer ruimte voor kinderen om te spelen. Maak u geen zorg, we hebben een Valkenierswei met ruimte, in de binnentuinen van veel straten is ruimte om te spelen.

U vindt dat u in uw prachtwijk geen parkeerprobleem zult hebben. De manier waarop u sloop en nieuwbouw heeft gepleegd op Olmendaal en Meiendaal laat zien dat uw woorden meer waard zijn dan uw daden. Trouwens met de Voorde als voorbeeld, hier is geen parkeerprobleem, het probleem begint als de ziekenhuizen, wagenparken van dokters en verpleegkundigen in onze proppen.

Dan nog een vraag van een oudere bewoner. Op welke leeftijd tussen ons 80e en 90e jaar mogen wij onze oude lichamen aan het ontruimen van onze have en goed breken. Waar vinden we straks onze dokter, onze tandarts, onze sociale samenhang terug? Mag ik hier rond mijn negentigste levensjaar hier ructig de afronding van mijn leven tegemoet zien? Of moet ik op inburgeringscursus om me straks omgeven door mensen uit een andere cultuurstroming verstaanbaar te maken. Waar haalt u het recht vandaan een groot deel van uw huurderspubliek op grond van inkomen te dixcrimineren en te verbannen.

Zo moge hier een tuinstadwijk verrijzen, staat op De Brink gebeiteld in beton. De uitspraak van de heer van de Mandele van rond 1917. De heer van de Mandele, waarlijk geen linkse rebel net zo min als andere vooraanstaande notabelen, die met het initiatief kwamen om de arbeider van toen een leefwaardige woonplek te bieden.

Nu spreken politiek en corporatie een andere taal. De taal van economisch belang, de beter gesitueerde terug in de stad in, ten koste van.

Ik hoop dat er in deze stad nog bestuurders zijn die er in dit opzicht een andere gedachtengang op na houden dan de dames en heren van Com-wonen.

Bestuurders die een halt toe zullen roepen aan Com-Slopen.

 

 

 

 

 

 

Pers en Politiek KRITIEK OP ONDERHOUD

14 februari 2008 (11:07) | Categorie: Pers en politiek

 De deelgemeenteraadscommissie Vreewijk-Katendrecht uitte bij monde van Jo de haan  (PvdA) haar ongerustheid over de handelwijze van Com-wonen,

Op de deelgemeenteraadscommissie van 17 januari 2008 stelt de commissie vast dat Com-wonen panden aan het Bree-Maarland  bewust niet opknapt en leeg laat staan.

 

De commissie dringt aan op uitvoering van het aanschrijfbeleid, dat nu alleen voor particuliere huizenbezitters wordt gehanteerd.

 

Gulami Yesildal zei aan Com-wonen gevraagd te hebben wat de corporatie doet aan onderhoud. Zij zullen met een schriftelijke ractie komen. Yesildal zal deze geven aan de commissie.

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden